logo-dich-vu-luattq

Dự bị nghĩa vụ quân sự, tôi có phải đi khám sức khỏe các năm sau không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 công dân trong độ tuổi quy định sẽ thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ nếu đủ điều kiện.

Xem thêm: Lính dự bị là gì

Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 hằng năm. Các đối tượng nhận được lệnh khám sức khỏe sẽ tập trung theo lệnh. Sau đợt khám, kết quả sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã/phường/thị trấn .

Theo đó, các đối tượng đáp ứng điều kiện sẽ chờ nhận lệnh nhập ngũ, thường là vào tháng 02 hoặc tháng 03 hàng năm.

Đối tượng không đủ điều kiện về sức khỏe vẫn tiếp tục nhận lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các năm tiếp theo cho đến khi hết độ tuổi theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự hoặc thuộc trường hợp tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ theo quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự. Cụ thể,

“Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

[…]

Đọc thêm: Hệ số lương là gì? Những thông tin cần biết về hệ số lương

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

Tìm hiểu thêm: Thủ tục kiểm soát là gì

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.”

Như vậy, trường hợp của bạn, theo như bạn trình bày nếu năm 2019 bạn không thuộc diện phải đi nghĩa vụ quân sự thì các năm tiếp theo bạn sẽ vẫn thuộc diện gọi khám nghĩa vụ cho đến khi bạn hết tuổi quy định hoặc thuộc các trường hợp được tạm hoãn, được miễn như chúng tôi đã nêu ở trên.

Tham khảo thêm: 5 Điều nhất định phải biết khi mở thẻ tiết kiệm

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !