logo-dich-vu-luattq

Tỷ giá tính thuế nhà thầu

Tỷ giá sử dụng để tính thuế nhà thầu nước ngoài được áp dụng như thế nào

Bạn hỏi:

Xem thêm: Tỷ giá tính thuế nhà thầu

Tỷ giá sử dụng để tính thuế nhà thầu nước ngoài được áp dụng như thế nào?

Gonna Pass tra loiGonna Pass trả lời:

  1. Giai đoạn trước ngày 01/01/2015 – Ngày có hiệu lực của Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Căn cứ quy định tại các văn bản liên quan, trong giai đoạn này, tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài được sử dụng là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán để xác định doanh thu tính thuế.

Đọc thêm: Cách tính tiền chậm nộp thuế

Đọc thêm: đăng ký cấp mã số thuế cá nhân

  1. Giai đoạn từ ngày 01/01/2015 cho đến nay:

Theo khoản 4, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC quy định đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước:

“…Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.”

(Hướng dẫn mới nhất – Update 01/10/2018)

Theo công văn số 3720/TCT-CS ngày 01/10/2018, Tổng Cục thuế tiếp tục khẳng định quan điểm sử dụng tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại tại Việt Nam nơi bên Việt Nam thanh toán tiền đi cho tổ chức nước ngoài vì đây là tỷ giá dùng để ghi nhận chi phí của bên Việt Nam (Bên khấu trừ và nộp thay)

(Hướng dẫn – Update 07/08/2018)

Ngày 28 tháng 06 năm 2018, Tổng cục thuế ban hàng công văn số 2586/TCT-CS hướng dẫn quy định về tỷ giá tính thuế nhà thầu, theo đó – Nếu nhà thầu nước ngoài KHÔNG MỞ tài khoản tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Áp dụng tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại

Đọc thêm: 4 loại thuế, lệ phí nhà đất: Khi nào nộp? Nộp bao nhiêu?

– Nếu nhà thầu nước ngoài MỞ tài khoản tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam: Áp dụng tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại

Đọc thêm: Cách tính tiền chậm nộp thuế

Đọc thêm: đăng ký cấp mã số thuế cá nhân

Hướng dẫn trước đó

Theo công văn số 2935/TCT-CS ngày 03 tháng 7 năm 2017, trường hợp NTNN không có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam thì tỷ giá tính thuế được sử dụng là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán (Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ)

Đọc thêm: Cách tính tiền chậm nộp thuế

Đọc thêm: đăng ký cấp mã số thuế cá nhân

Đọc thêm: Cách tính tiền chậm nộp thuế

Đọc thêm: đăng ký cấp mã số thuế cá nhân

Tuy nhiên, đến tháng 10/2017, Tổng Cục thuế ban hành công văn 4987/TCT-CS hướng dẫn về việc hạn chế đối tượng áp dụng công văn 2935/TCT-CS chỉ áp dụng trường hợp nhà thầu ODA .

Đọc thêm: Cách tính tiền chậm nộp thuế

Đọc thêm: đăng ký cấp mã số thuế cá nhân

Đồng thời, một số cục thuế địa phương cũng gửi công văn về việc hạn chế đối tượng áp dụng công văn 2935 và theo đó, quan điểm của các cục thuế này là dùng tỷ giá giao dịch thực tế của NHTM nơi doanh nghiệp mở tài khoản. Như vậy, về nguyên tắc chung nhất, từ ngày 01/01/2015, tỷ giá sử dụng để tính thuế nhà thầu là tỷ giá giao dịch thực tế của NHTM nơi NTNN mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

Dưới đây là quan điểm của cục thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 1799/CT-TTHT ngày 26/10/2017 về việc áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế

Đọc thêm: Cách tính tiền chậm nộp thuế

Đọc thêm: đăng ký cấp mã số thuế cá nhân

Đọc thêm: Cách tính tiền chậm nộp thuế

Đọc thêm: đăng ký cấp mã số thuế cá nhân

Đọc thêm: Cách tính tiền chậm nộp thuế

Đọc thêm: đăng ký cấp mã số thuế cá nhân

Tuy nhiên, để đảm bảo hướng thận trong, do tỷ giá bán ra của NHTM luôn là tỷ giá cao nhất nên doanh nghiệp có thể lựa chọn tỷ giá này để kê khai thuế nhà thầu. Đây cũng là tinh thần hướng dẫn của một số công văn liên quan như công văn 2132/CT-TTHT ngày 8/9/2017 của cục thuế tỉnh Long An như dưới đây:

Đọc thêm: Cách tính tiền chậm nộp thuế

Đọc thêm: đăng ký cấp mã số thuế cá nhân

Đọc thêm: Cách tính tiền chậm nộp thuế

Đọc thêm: đăng ký cấp mã số thuế cá nhân

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager ( Manabox Việt Nam )

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: info@dichvuluattoanquoc.com

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0967 370 488

Đọc thêm: Cách tính tiền chậm nộp thuế

Đọc thêm: đăng ký cấp mã số thuế cá nhân

Đọc thêm: Cách tính tiền chậm nộp thuế

Đọc thêm: đăng ký cấp mã số thuế cá nhân

Tags ngoại tệthuế nhà thầutỷ giáTỷ giá sử dụng để tính thuế nhà thầu nước ngoài được áp dụng như thế nào

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !