logo-dich-vu-luattq

Thuế

Thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật hiện hành

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì ? Đối tượng chịu thuế và đối tượng không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào theo quy định pháp luật. Thuế tiêu thụ đăc biệt (TTĐB) đánh vào một số loại hàng hóa dịch vụ đặc biệt, cần điều tiết mạnh nhằm hướng dẫn …

Thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật hiện hành Read More »

Khấu trừ thuế là gì?

1. Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. Theo đó, các loại thu nhập phải khấu trừ thuế theo …

Khấu trừ thuế là gì? Read More »

Thuế tncn chuyển nhượng đất

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thuế thu nhập cá nhân mua bán đất là một trong các loại thuế phí mà các bạn phải nộp cho Nhà nước khi tiến hành các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, không phải ai bán đất cũng phải nộp thuế TNCN. Trong …

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất Read More »