logo-dich-vu-luattq

Quy Định

Quy định nghĩ lễ 2 9

Luật sư tư vấn: 1. Lịch nghỉ Lễ dịp Quốc khánh Theo quy định tại khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ năm 2021, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Quốc khánh 02/9 dương lịch là 02 ngày. Điều 112. Nghỉ lễ, tết …

Quy định nghĩ lễ 2 9 Read More »

Quy định nâng lương trước thời hạn 9 tháng

QUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2021 Thực hiện các Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013, Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm …

Quy định nâng lương trước thời hạn 9 tháng Read More »