logo-dich-vu-luattq

Quy định về nâng lương trước thời hạn

Tham khảo thêm: Quy định về đường tự mở

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư! Cơ quan tôi có trường hợp của Ông A, sinh ngày 12/5/1956. Lần nâng lương gần nhất là 1/12/2013. Tháng 12/2015 vừa rồi đã có thông báo nghỉ hưu và cơ quan đã làm đơn sang Sở Nội vụ đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với công chức đã có thông báo nghỉ hưu. Tuy nhiên, bên Sở Nội vụ trả lời như sau: thời điểm có thông báo nghỉ hưu là 12/2015 với thời điểm nâng bậc lương tiếp theo của ông A là 12/2016 là không đủ điều kiện nâng lương vì quá 12 tháng. Theo tôi tính, từ tháng 12/2015 đến 12/2016 là vừa đủ 12 tháng. Vẫn đủ điều kiện “thiếu từ 1 đến 12 tháng kể từ thời điểm công chức có thông báo nghỉ hưu thì được nâng lương trước thời hạn”. Tuy nhiên, bên Sở Nội vụ cho rằng, từ 12/2015 đến 12/2016 là đã quá 12 tháng. Vậy, trường hợp này ông A có đủ điều kiện để nâng lương hay không? Xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Xem thêm: Quy định về nâng lương trước thời hạn

Luật sư tư vấn:

Việc nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu ban hành trong Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động, ban hành kèm theo Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH.

Khoản 1 Điều 5 Quy chế Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động quy định:

Điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên

Công chức, viên chức và người lao động chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức (sau đây gọi là ngạch), trong chức danh nghề nghiệp viên chức (sau đây gọi là chức danh) thì được xét nâng 1 bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

1. Điều kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch, trong chức danh

a) Đối với công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch, chức danh loại A3, A2, A1, A0 thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương.

b) Đối với công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch, chức danh loại B, C và nhân viên thừa hành, phục vụ thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương.

Xem thêm: Điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương, ngạch lương của công chức, viên chức

Khoản 1 Điều 15 Quy chế Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động quy định:

1. Công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này, đến tuổi nghỉ hưu được xem xét, nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 5, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dưới đây:

a) Đã có thông báo nghỉ hưu;

b) Đạt đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế này;

c) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.

d) Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Trường hợp của bạn, chúng tôi hiểu rằng ông A thuộc trường hợp công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch, chức danh loại A3, A2, A1, A0, sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh sẽ được xét nâng 1 bậc lương.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu. Do đó, khi đến tuổi nghỉ hưu, ông A nếu đủ tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên, được xem xét, nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng, nghĩa là thay vì sau 3 năm để được xét nâng 1 bậc lương, thì thời gian được xét nâng bậc lương đối với ông A sẽ là 2 năm kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu mà còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Xem thêm: Điều kiện để được nâng lương trước thời hạn mới nhất năm 2022

thoi-han-nang-luong-truoc-han-khi-co-thong-bao-nghi-huu1

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Ông A vào tháng 12/2015 đã có thông báo nghỉ hưu, ông A có quyền được xem xét nâng bậc lương thường xuyên trước 12 tháng. Tháng 12/2016 là thời điểm tiếp theo mà ông A được nâng bậc lương, do đó thời gian còn thiếu để được nâng bậc lương thường xuyên của ông A chưa thể chắc chắn là 12 tháng, bạn cần phải biết rõ thông tin về thứ tự ngày là bao nhiêu trong tháng 12 mới có thể tính rõ thời gian chính xác, liệu có đáp ứng đủ điều kiện về thời gian là từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo phân tích trên hay không.

Nếu thời gian đó vượt quá 12 tháng thì ông A không đáp ứng được điều kiện này và không thuộc trường hợp công chức, viên chức, người lao đông được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu.

1. Quy định của pháp luật về nâng bậc lương trước thời hạn:

Tham khảo thêm: Quy định về đường tự mở

Tóm tắt câu hỏi:

Xin hỏi trường hợp Bà Nguyễn Thị B sinh 26/01/1962 là giáo viên mã 15.113 hiện đang hưởng hệ số lương 3.99 từ tháng 12/2014. Đến hết tháng 01/2017 bà B được nghỉ chế độ, như vậy bà B có được hưởng nâng lương trước khi nghỉ khi hệ số lương chưa hết không? Bà B trong thời gian công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm nội quy, quy chế.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Xem thêm: Thủ tục thay đổi nơi nhận lương hưu? Cách nhận lương hưu qua tài khoản?

Tìm hiểu thêm: Quy định về đền bù giải phóng mặt bằng

Trường hợp bà Nguyễn Thị B sinh 26/01/1962 đến ngày 26/01/2017 là đủ 55 tuổi. Bà B là giáo viên mã 15.113 hiện đang hưởng hệ số lương 3.99 từ tháng 12/2014. Đến hết tháng 01/2017 bà B được nghỉ chế độ, theo điểm a) Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV về thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương 3.99 đến 12/2017 bà B sẽ được xét nâng bậc lương.

Nếu bà B nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi, kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu (1/2017), bà B còn thiếu từ 12 tháng là đủ thời gian giữ bậc (36 tháng) để được xét nâng bậc lương thường xuyên vào 12/2017, thỏa mãn điều kiện quy định tại đoạn cuối khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Theo đó, bà B sẽ được nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu với điều kiện trong thời gian giữ bậc 3.99 bà B đạt đủ 2 tiêu chuẩn:

– Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

– Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Nếu bà B thỏa mãn các điều kiện trên thì bà B sẽ được nâng lương trước thời hạn.

2. Điều kiện nâng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu:

Tham khảo thêm: Quy định về đường tự mở

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi tên là Nguyễn Thị Giang – sinh ngày 12/9/1961 – hiện đang công tác tại một trường Mầm non thuộc huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Hiện nay tôi đang hưởng lương bậc 8/3,86 kể từ ngày 1/7/2015. Từ ngày 1/4/2016 đơn vị có thông báo nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu từ ngày 1/10/2016. Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV thì tôi có thuộc đối tượng được nâng lương trước thời hạn 1 năm trước khi nghỉ hưu hay không?

Xem thêm: Tài khoản hưu trí cá nhân tự định hướng là gì? Nội dung và những lợi ích

Luật sư tư vấn:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, cụ thể như sau:

‘Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.’

Như vậy, bạn phải đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV gồm:

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Trong trường hợp này, bạn phải đảm bảo 2 tiêu chuẩn trên, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh, kể từ ngày 1/4/2016 đến trước ngày 1/10/2016 còn thiếu 12 tháng trở xuống thì bạn sẽ được xét nâng 1 bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 2, Thông tư 08/2013/TT-BNV:

‘Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;’

Xem thêm: Bổ sung hằng năm trong kế hoạch hưu trí là gì? Đặc điểm và các lưu ý

3. Nâng lương trước thời hạn khi về nghỉ hưu như thế nào?

Tham khảo thêm: Quy định về đường tự mở

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là công chức khối Đảng, đang hưởng lương chuyên viên chính bậc 6 (6,1) từ ngày 1/1/2014 đến ngày 1/1/2017 tôi đủ thời gian để được nâng lương thường xuyên, nhưng đến ngày 1/3/2017 tôi được nghỉ hưu theo chế độ , vậy tôi được tính nâng lương trước thời hạn khi về nghỉ hưu như thế nào? Xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Như vậy, nếu chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì sau 3 năm (36 tháng) bạn sẽ được xét nâng một bậc lương và đồng thời phải đáp ứng hai tiêu chuẩn theo quy định trên.

Đối với trường hợp xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu thì được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV như sau:

“Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

2. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu:

Xem thêm: Lập kế hoạch hưu trí là gì? Vai trò và cách tiếp cận khi lập kế hoạch hưu trí.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.”

Theo đó được hiểu là khi đủ tuổi nghỉ hưu, kể từ ngày đơn vị có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu mà còn thiếu từ 12 tháng trở xuống là thời gian giữ bậc (36 tháng) để được xét nâng bậc lương thường xuyên thì khi đó mới thỏa mãn điều kiện để được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi nghỉ hưu.

Còn với trường hợp của bạn, thời hạn nâng bậc lương thường xuyên của bạn là ngày 1/1/2017 thì bạn đã đươck hưởng, nếu ngày 1/3/2017 bạn nghỉ hưu theo chế độ, trường hợp của bạn không thỏa mãn điều kiện để được nâng bậc lương trước thời hạn khi nghỉ hưu.

4. Nâng lương trước hạn với viên chức có thông báo nghỉ hưu:

Tham khảo thêm: Quy định về đường tự mở

Tóm tắt câu hỏi:

Có giáo viên sinh ngày 17/10/1962 ngày 01/10/2017 được nâng lương bậc 10 hệ số 4,89. Ngày 01/11/2017 là ngày bắt đầu nghỉ hưu. Vậy cô đó có được nâng lương trước thời hạn không hay tháng 10 nâng lương rồi tháng 11 nghỉ hưu. Rất mong nhận được câu trả lời. Xin cám ơn.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV quy định chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn quy định tai Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Theo quy định trên, trường hợp của bạn đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc người giáo viên này đạt đủ 2 tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV nêu trên, chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian được nâng lương thường xuyên.

5. Công chức được nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu không?

Tham khảo thêm: Quy định về đường tự mở

Tóm tắt câu hỏi:

Hỏi: Công chức là nữ sinh ngày 07/11/1967 làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi 31/12/2017 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP (đủ 50 đến đủ 53 tuổi đối với nữ, 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức) có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội 30 năm, ngoài việc hưởng chế độ của Nghị định 108/2014/NĐ- CP có được nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu không? Ngày hưởng lương được tính từ ngày 01/12/2015; Mã ngạch 01.002, hệ số lương 5,08, bậc 2. Rất mong Luật sư tư vấn giúp.

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là công chức nữ sinh ngày 07/11/1967, và đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vào ngày 31/12/2017 theo Nghị định 108/2014/NĐ- CP. Tính đến thời điểm bạn xin nghỉ hưu (31/12/2017), bạn đã đủ 50 tuổi và có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp này, bạn sẽ đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ- CP nếu bạn thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ- CP (căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ- CP).

Trường hợp bạn mới nộp đơn để được nghỉ hưu năm 2014, nhưng bạn không nói rõ mình đã nhận được quyết định nghỉ hưu, hay thông báo nghỉ hưu hay chưa. Do vậy, về việc bạn có được nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu thì sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra như sau:

Trường hợp 1: Bạn chưa nhận được quyết định hay thông báo nghỉ hưu:

Trong trường hợp bạn là công chức, chưa nhận được hay quyết định hay thông báo nghỉ hưu thì trong trường hợp này, nếu bạn sẽ được nâng bậc lương thường xuyên nếu bạn đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT- BNV.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn là công chức, có mã ngạch là 01.002, hệ số lương 5.08, bậc 2. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 11/2014/TT- BNV thì được xác định là chuyên viên chính, thuộc công chức loại A2, nhóm 1 của Bảng lương thứ 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ- CP. Đồng thời, với mã ngạch 01.002 thuộc nhóm 1 (A2.1), hệ số lương 5.08, bậc 2 thì căn cứ theo Bảng lương thứ 2 Được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ- CP nêu trên thì có thể xác định, hiện tại bạn chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch (bậc 8, với hệ số lương 6.78).

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ -CP thì thời gian giữ bậc trong ngạch để xem xét nâng bậc lương thường xuyên đối với bạn được xác định là: Sau 03 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng lên một bậc lương. Ngày hưởng lương của bạn được tính là từ ngày 01/12/2015, ngày 1/12/2018 thì bạn sẽ được xem xét để nâng bậc lương thường xuyên.

Xem xét trường hợp cụ thể của bạn thì bạn có 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, và bạn cũng không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức, do vậy, căn cứ theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT- BNV thì trong thời gian giữ bậc lương (từ 01/12/2015 – 1/12/2018), thì tại thời điểm hiện tại bạn đã đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn để có thể được xem xét nâng bậc lương thường xuyên lần sau. Thời điểm xét nâng bậc lương lần sau được xác định là sau thời gian giữ bậc (trong trường hợp của bạn được xác định là sau 03 năm), tức là sau ngày 1/12/2018 bạn mới được xem xét nâng bậc lương thường xuyên.

Mặt khác, hai trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn là:

+ Lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ

+ Nâng bậc lương trước thời hạn đối với trường hợp đã có thông báo nghỉ hưu.

Nếu tính đến ngày 31/12/2017 mà bạn chưa có thông báo nghỉ hưu, thì trong trường hợp này, việc nâng bậc lương trước thời hạn của bạn sẽ được xét nếu đáp ứng điều kiện lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ.

dieu-kien-de-cong-chuc-duoc-nang-bac-luong-truoc-khi-nghi-huu

Luật sư tư vấn pháp luật về nâng bậc lương trước thời hạn:1900.6568

Trường hợp 2: Bạn đã nhận được thông báo nghỉ hưu:

Khi bạn đã nhận được thông báo nghỉ hưu thì trong trường hợp này, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV thì nếu công chức, viên chức, người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu và đã có thông báo nghỉ hưu và đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn.

“2. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.”

Trong đó, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV được xác định đối với công chức thì:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Do vậy, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV4, thì trong trường hợp này, bạn sẽ đủ điều kiện để được nâng lương trước thời hạn nếu bạn đã có thông báo nghỉ hưu và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu thì bạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Đọc thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !