logo-dich-vu-luattq

Quy định ngày nghỉ phép năm

Trả lời:

Luật viên chức năm 2010 quy định tại điều 13 như sau:

Xem thêm: Quy định ngày nghỉ phép năm

“Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.”.

Bộ luật lao động năm 2019 quy định về ngày nghỉ hàng năm như sau:

“Điều 113. Nghỉ hằng năm

Tham khảo thêm: Quy định về phụ cấp độc hại 2018

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Đọc thêm: Thông tư quy định khám sức khỏe

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.”

“Điều 114. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.”

Như vậy, đối với người lao động có những ngày nghỉ những chưa nghỉ, thì lúc này người sử dụng lao động, đơn vị sự nghiệp có nghĩa vụ phải thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ cho bố bạn. Bạn cần căn cứ vào số năm bố bạn công tác để biết bố bạn được nghỉ bao nhiêu ngày, làm căn cứ tính tiền những ngày chưa nghỉ. Đây là trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với bố bạn. Hàng năm, người sử dụng lao động cần thống kê số ngày nghỉ hàng năm bố bạn đã nghỉ và thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Đối với những năm trước bố bạn chưa nghỉ nhưng cũng không được thanh toán tiền thì bố bạn có thể thỏa thuận với đơn vị yêu cầu đơn vị đó thanh toán. Nếu họ không thanh toán thì bố bạn có quyền yêu cầu Tòa án lao động giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho mình. Tham khảo bài viết liên quan: Tiền làm vào ngày nghỉ phép hằng năm ?

Tìm hiểu thêm: Thời gian nghỉ thai sản theo quy định mới nhất

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !