logo-dich-vu-luattq

Mua xe cho doanh nghiệp có được hoàn thuế

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật thuế của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế, gọi: 1900.6162

Xem thêm: Mua xe cho doanh nghiệp có được hoàn thuế

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ban hành ngày 03 tháng 06 năm 2008;

Nghị định số 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thuế giá trị gia tăng;

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng;

Thông tư 25/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2016/TT-BTC;

NỘI DUNG YÊU CẦU:

Chào Công ty Luật Minh Khuê, tôi là Đặng Mai Lan, hiện tại, tôi đang làm việc cho một công ty tại Việt Nam. Công ty tôi đang dự định sẽ mua một chiếc xe ô tô để giám đốc và các quản lý sử dụng chung. Nhưng vấn đề chúng tôi chưa được rõ là nếu chúng tôi mua chiếc xe này và giá trị của xe tương đối lớn nên kéo theo 10% thuế giá trị gia tăng cũng cao theo thì chúng tôi có được hoàn khoản thuế này khi mua hay không? Nếu không được hoàn thì sẽ giải quyết như thế nào? Mong công ty sớm đưa ra hướng dẫn để chúng tôi có thêm những kiến thức pháp luật để áp dụng đúng đắn về lâu về dài. Trân thành cảm ơn Công ty Luật Minh Khuê.

1. Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng

>&gt Xem thêm: Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) với hàng nhập khẩu ? Thời hạn hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa ?

Tham khảo thêm: Quy định về Tội trốn thuế theo pháp luật hình sự

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng và Thông tư 25/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2016/TT-BTC có thể phân chia các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng như sau:

Trường hợp 1: Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

+ Trước kỳ tính thuế tháng 7/2016, trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

+ Từ kỳ tính thuế tháng 7/2016 trở đi, đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa trong nước sẽ không được hoàn thuế.

Trường hợp 2: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư nếu đủ các điêu kiện sau:

+ Đã đăng ký kinh doanh;

+ Đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động;

+ Nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm hoặc nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp 3: Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

>&gt Xem thêm: Mười bước hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ? Hàng nhập khẩu tái xuất có được hoàn thuế ?

Trường hợp 4: Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu đủ điều kiện sau:

>&gt Xem thêm: Doanh nghiệp mua ô tô có được hoàn thuế giá trị gia tăng không?

Đọc thêm: Khấu trừ 10 thuế thu nhập cá nhân

+ Cơ sở kinh doanh trong tháng hoặc trong quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ;

+ Có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên (trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo);

Lưu ý: Cơ sở kinh doanh sẽ không được hoàn thuế trong trường hợp: hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

Trường hợp 5: Cơ sở kinh doanh bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản …

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

  • Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.
  • Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản thì đối với số thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.
  • Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

Trường hợp 6: Các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ ODA…

>&gt Xem thêm: Điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) ? Xử lý trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng ?

2. Điều kiện để được hoàn thuế giá trị gia tăng khi mua xe ô tô

Theo như phân tích ở phần trên thì doanh nghiệp bạn được hoàn thuế khi thuộc một trong các trường hợp hoàn thuế và đảm bảo đủ điều kiện nêu cụ thể trong từng trường hợp. Trong phạm vi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi nếu xe ô tô của bạn mua thuộc các trường hợp của Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, hay có dự án đầu tư; là hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; cơ sở kinh doanh bị chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động; không là chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo thì bên bạn mới được hoàn thuế giá trị gia tăng khi đã đáp ứng được điều kiện của từng trường hợp đã được phân tích. Còn nếu bên bạn là một doanh nghiệp mới thành lập và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, và số thuế giá trị gia tăng đầu vào của doanh nghiệp bạn chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý bao gồm cả thuế đầu vào của chiếc xe ô tô dù có giá trị trên hoặc dưới 300 triệu đồng thì doanh nghiệp chỉ được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế – Công ty luật Minh Khuê

Tìm hiểu thêm: Thuế suất thu nhập cá nhân

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !