logo-dich-vu-luattq

Mẫu biên bản hủy hóa đơn không sử dụng

Tải ngay mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2022 ngay trong bài viết dưới đây. Sai sót trên hóa đơn là điều khó tránh khỏi trong quá trình tạo lập và phát hành hóa đơn. Tuy nhiên, nhiều kế toán vẫn băn khoăn khi nào sử dụng biên bản hủy hóa đơn và mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất 2022 như thế nào?

mau-bien-ban-huy-hoa-don-dien-tu-moi-nhat-2021

Xem thêm: Mẫu biên bản hủy hóa đơn không sử dụng

>> Xem thêm: Hóa đơn điện tử

1. Khi nào lập biên bản hủy hóa đơn?

Các trường hợp hợp lập biên bản hủy hóa đơn

Tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC nêu rõ:

 • Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
 • Hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp CQT đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày CQT thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
 • Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
 • Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư này cũng quy định, các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

(*) Lưu ý: Với trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua có sai sót thì lập biên bản thu hồi hoặc biên bản điều chỉnh sai sót chứ không lập biên bản hủy hóa đơn.

Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh:

 • Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
 • Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.
 • Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

2. Hồ sơ biên bản hủy hóa đơn

Tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC nêu rõ về hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm:

 • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.
 • Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục).
 • Biên bản hủy hóa đơn.
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

3. Tải biên bản hủy hóa đơn mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Để kế toán dễ dàng hơn trong việc lập biên bản hủy hóa đơn, MISA meInvoice sẽ hướng dẫn điền thông tin trên biên bản này:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số 01/BBTHHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng – hóa đơn đỏ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày 01/01/2021 chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY TNHH ABC

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa Annsoft, 111 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0967 370 488

Người đại diện: Lã Văn A Chức vụ: Giám đốc

BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH XYZ

Địa chỉ: Tòa Lann Building, 456 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0967 370 488

Người đại diện: Nguyễn Thị X Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: 01GTK3/001, ký hiệu HN/12P, số 0000552 do CÔNG TY TNHH ABC phát hành ngày 10/01/2020

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Máy tính xách tay AZ25 chiếc 10 15.000.000 150.000.000 Cộng tiền hàng: 150.000.000 Thuế suất GTGT: 10%, Tiền thuế GTGT: 15.000.000 Cộng tổng thanh toán: 165.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm sau mươi lăm triệu đồng

Tìm hiểu thêm: Hóa đơn bán lẻ là gì

3. Lý do huỷ hoá đơn: Không thực hiện hợp đồng mua bán nữa

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Mẫu biên bản hủy hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

mau-bien-ban-huy-hoa-don-dien-tu-moi-nhat-2021

Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn chuẩn tại đây!

Thay vì phải tìm mẫu và lập biên bản một cách thủ công, kế toán có thể lập và gửi biên bản hủy này ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice.

Trên phần mềm MISA meInvoice đã có sẵn biển mẫu biên bản hủy hóa đơn trực tiếp cập nhật theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Do đó doanh nghiệp chỉ cần chọn và điền thông tin cần thiết, MISA meInvoice sẽ tự động lập biên bản, cho phép người bán: Ký số và gửi biên bản này tới khách hàng để khách hoàn thành nốt thủ tục xác nhận và ký số.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn trên phần mềm

>> Biết cách sử dụng chữ ký số doanh nghiệp tiết kiệm 80% chi phí.

Sau khi làm thủ tục hủy hóa đơn GTGT giấy, doanh nghiệp cần làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Hiện nay, MISA đồng hành cùng Cơ quan Thuế trên khắp cả nước hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi hóa đơn điện tử với chương trình hỗ trợ thiết thực:

ưu đãi hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử phổ biến nhất

Hơn 120,000 Doanh nghiệp như: Karofi, GUCCI Việt Nam, Toyota, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Honda, bệnh viên y học cổ truyền,… đánh giá cao về sự hỗ trợ nhiệt tình, tính năng ưu việt của hóa đơn điện tử MISA meInvoice đem lại như:

Tìm hiểu thêm: Hóa đơn bán lẻ tạp hóa

 • Cho phép Doanh nghiệp lập hóa đơn, ký số điện tử phát hành hóa đơn mọi lúc mọi nơi qua mobile, website, desktop.
 • Dễ dàng kết nối hơn 60 phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị phổ biến tiết kiệm hơn 80% thời gian nhập liệu.
 • Đáp ứng đầy đủ mẫu hóa đơn theo nhu cầu mọi ngành nghề, lĩnh vực & đầy đủ thông tin theo quy định của CQT.
 • ….
quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !