logo-dich-vu-luattq

Kiểm tra hoàn thuế thu nhập cá nhân

Bạn đang quan tâm tới tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn hãy tham khảo bài viết sau để biết thêm về cách kiểm tra quyết toán thuế tncn nhé

Quyết toán thuế là giai đoạn rất quan trọng và bắt buộc đối với các doanh nghiệp hiện nay. Vậy quyết toán thuế là gì? Cần chuẩn bị gì và lưu ý những gì khi thực hiện quy trình quyết toán thuế cho doanh nghiệp và sau khi nộp quyết toán thuế thì cách tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn.

Xem thêm: Kiểm tra hoàn thuế thu nhập cá nhân

1. Quyết toán thuế là gì?

Quyết toán là việc tập hợp và kiểm tra lại toàn bộ khối lượng, giá trị, tính hợp lệ… của toàn bộ nội dung công việc đã làm của cơ quan đối với một đơn vị nào đó. Theo đó, quyết toán có nghĩa là xác định lại số liệu kế toán của đơn vị kinh doanh trong 1 kỳ hoặc 1 giai đoạn cụ thể nào đó.

Quyết toán thuế là việc xác định số liệu có liên quan đến các khoản thuế mà doanh nghiệp phải đóng.

Đây chính là công việc mà bất cứ một doanh nghiệp nào đi vào hoạt động cũng đều phải thực hiện. Đây là việc làm mang tính chất khách quan, đồng thời giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế phải có “tiếng nói chung” để cùng nhau thống nhất dựa trên cơ sở pháp luật về thuế để soát xét tính hợp lý của hóa đơn, chứng từ phản ánh các chi phí hoặc doanh thu mà doanh nghiệp đã kê khai.

Tùy vào mỗi doanh nghiệp khác nhau mà có thể thực hiện quyết toán sau 5 năm hoặc phải làm quyết toán năm, nhiều doanh nghiệp sẽ phải làm quyết toán năm.

Quyết toán thuế nhằm mục đích truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn.

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập website của tổng cục thuế

Truy cập vào website của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh theo đường dẫn sau: http://www.hcmtax.gov.vn/. Sau đó chọn mục “TRA CỨU QTTTNCN”

Bước 2: Nhập mã số thuế cần tra cứu

Sau khi đăng nhập thành công các bạn chỉ cần nhập mã số thuế của cá nhân tự quyết toán cần tra cứu, sau đó bấm tra cứu

Bước 3: Nhận kết quả tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn

Tham khảo thêm: Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất

Chờ hiển thị tình trạng của hồ sơ quyết toán thuế đã được hoàn thành hay chưa?

Trên đây là cách xem lại quyết toán thuế tncn, tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn 2022 với đầy đủ các bước thực hiện sẽ giúp kế toán các doanh nghiệp nắm rõ và hạn chế các sai sót xảy ra.

3. Các trường hợp phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ theo điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì các trường hợp phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm như sau:

  • Cá nhân thuộc các trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay nhưng đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp chứng từ khấu trừ thuế đã bị thu hồi và hủy).
  • Cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay, bao gồm: Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một người sử dụng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/tháng hoặc chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ); Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại 02 đơn vị trở lên trong năm; Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập nhưng thực tế không còn làm việc tại đó đến hết năm; Cá nhân trong năm không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng
  • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.
  • Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

4. Những trường hợp được hoàn thuế

Sau đây là những trường hợp được hoàn thuế, tra cứu kết quả hoàn thuế tncn

Theo khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

  • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp
  • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
  • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC, việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán.

Ngoài điều kiện có mã số thuế thì phải có yêu cầu hoàn thuế, cụ thể:

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

Như vậy, hoàn thuế thu nhập cá nhân không phải là thủ tục bắt buộc vì nếu có số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau; trường hợp cá nhân muốn hoàn thuế phải có mã số thuế và có đề nghị hoàn thuế.

6. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thủ tục hoàn thuế được quy định như sau:

Trường hợp 1: Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì thực hiện như sau:

Đọc thêm: Thuế gián thu là gì ? Đặc điểm, phân loại thuế gián thu ?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT.

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Bước 2. Nộp hồ sơ hoàn thuế

Nơi nộp: Nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý

Trường hợp 2: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn

Đó là các trường hợp được hoàn thuế, tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân, tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Như vậy bài viết trên đã cung cấp cách tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn và các quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc về tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn.

Nếu có thắc mắc gì về tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ.

Dịch vụ về thuế thu nhập cá nhân tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp đỡ thêm nhé.

Tìm hiểu thêm: Các đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !