logo-dich-vu-luattq

Hướng dẫn nộp thuế nhà đất

Thủ tục nộp thuế nhà đất

Nhà nước có quy định cụ thể về thủ tục nộp thuế nhà đất. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố. Người nộp thuế là cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp chưa được cấp sổ thì người sử dụng đất là người phải nộp thuế.

Xem thêm: Hướng dẫn nộp thuế nhà đất

Do đó, người sử dụng nhà đất hằng năm đều phải nộp thuế đất phi nông nghiệp. Đây là nghĩa vụ phải được thực hiện trước khi xin cấp sổ.

Công thức tính số thuế phải nộp đối với mỗi thửa đất:

Trong đó:

– Diện tích đất tính thuế là diện tích đất phi nông nghiệp thực tế sử dụng.

– Giá 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố quy định và ổn định theo chu kỳ 5 năm.

Thủ tục nộp thuế nhà đất

Người nộp thuế phải qua các bước sau:

Bước 1: Thực hiện cấp mã số thuế: · Đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh: Thực hiện thủ tục cấp mã số thuế theo Luật Quản lý thuế 2006

· Đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không kinh doanh: hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế là hồ sơ khai thuế phải nộp của năm đầu tiên, gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu số 01/TK-SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bản chụp chứng minh thư nhân dân hoặc chứng minh thư quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2:

Tham khảo thêm: Mức trừ thuế thu nhập cá nhân

Người nộp thuế sẽ phải nộp hồ sơ tại Chi cục thuế quận/huyện nơi có nhà đất. Căn cứ vào Điều 15 Thông tư số 153/2011/TT-BTC quy định hồ sơ khai nộp thuế phi nông nghiệp gồm:

Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm, hồ sơ gồm có:

– Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế. Mẫu số 01/TK-SDDPNN áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân. Mẫu số 02/TK-SDDPNN áp dụng cho tổ chức, ban hành kèm theo Thông tư này ;

– Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có).

Trường hợp khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hồ sơ gồm:

– Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mẫu số 03/TKTH- SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư này.

Bước 3:

Căn cứ vào quy định tại Điều 17 Thông tư số 153/2011/TT-BTC, người nộp thuế sẽ phải nộp tiền thuế theo thông báo của Cơ quan thuế và phải nộp trong thời hạn được xác định như sau:

Số tiền thuế phải nộp:

Đối với hộ gia đình, cá nhân.

– Trường hợp nộp tiền thuế hàng năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 Cơ quan thuế sẽ tính, lập Thông báo nộp thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo này tới người nộp thuế.

Tìm hiểu thêm: Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo nộp thuế, người nộp thuế có quyền phản hồi (sửa chữa, kê khai bổ sung). Trong vòng 10 ngày kể từ ngày, cơ quan thuế sẽ trả lời cho người nộp thuế. Nếu người nộp thuế không có ý kiến phản hồi thì phải nộp đúng với số thuế đã ghi trên Thông báo.

Thuế nhà đất

Trường hợp thuộc diện kê khai tổng hợp: Căn cứ Tờ khai tổng hợp, người nộp thuế phải nộp ngay số thuế chênh lệch tăng thêm vào ngân sách nhà nước trong thời hạn chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau. Đối với tổ chức: Người nộp thuế có trách nhiệm tính và nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Về thời hạn nộp tiền thuế:

Đối với thuế nộp hàng năm chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Người nộp thuế được quyền lựa chọn nộp thuế một lần hoặc hai lần trong năm. Phải hoàn thành nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Thời hạn nộp tiền chênh lệch theo xác định của người nộp thuế tại Tờ khai tổng hợp. Chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau.

– Trường hợp trong chu kỳ ổn định 5 năm mà người nộp thuế đề nghị được nộp thuế một lần cho nhiều năm thì hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm đề nghị.

Nơi nộp tiền thuế:

Căn cứ khoản 4 Điều 17 Thông tư số 153/2011/TT-BTC quy định:

Người nộp thuế phải nộp thuế tại địa chỉ ghi trên Thông báo của Cơ quan nộp thuế. Đối với đất ở của các hộ gia đình, cá nhân, Chi cục Thuế có thể ủy nhiệm cho UBND cấp xã thực hiện thu thuế của NNT.

Trên là những bước cơ bản để thực hiện thủ tục nộp thuế nhà đất. Trong quá trình thực hiện sẽ có những phát sinh khác tùy thuộc vào từng hồ sơ.

Liên hệ tổng đài 1900.599.818 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !