logo-dich-vu-luattq

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

Khi lập giấy nộp tiền thuế môn bài, doanh nghiệp cần lưu ý một số quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính và một số văn bản pháp luật quan trọng khác. Nộp thuế môn bài (lệ phí môn bài) là nghĩa vụ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Doanh nghiệp cần nắm được thời hạn, mức nộp, các phương thức nộp giấy nộp tiền lệ phí môn bài đúng quy định.

Lập giấy nộp thuế môn bài

Xem thêm: đóng thuế môn bài

Năm 2022, việc lập giấy nộp thuế môn bài có một số thay đổi.

1. Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2022

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 10, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, người nộp lệ phí môn bài mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau của năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp có sự thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi. Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần nộp Tờ khai lệ phí môn bài khi mới thành lập (các năm sau không cần nộp) hoặc khi có sự thay đổi về vốn. Khi mở thêm các chi nhánh, địa điểm kinh doanh mới thì phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh đó. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1 của năm kế tiếp. >> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế TNDN.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Lưu ý thời hạn nộp thuế môn bài năm 2022.

2. Đối tượng nộp lệ phí môn bài

Căn cứ theo Điều 2, Nghị định 139/2016/NĐ-CP, đối tượng nộp lệ phí môn bài được xác định gồm các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ các trường hợp được miễn nộp lệ phí môn bài: – Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. – Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã. – Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. – Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. – Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh. – Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên. – Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Hướng dẫn 3 cách lập giấy nộp tiền thuế môn bài

Để nộp tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong 3 cách sau (cần liên hệ trước với Chi cục thuế quản lý để nắm được hình thức nộp, vì mỗi Chi cục thuế sẽ có cách tiếp nhận hồ sơ khác nhau):

3.1. Nộp bản giấy trực tiếp tại Cơ quan thuế

Để lập tờ khai thuế môn bài trực tiếp, doanh nghiệp thực hiện: – Lập Mẫu tờ khai thuế môn bài. – Điền đầy đủ thông tin tờ khai, Giám đốc đóng dấu, ký tên và mang lên Chi cục thuế để nộp. >> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

3.2. Nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng trên HTKK

Tham khảo thêm: Trước bạ là gì ? Lệ phí trước bạ là gì ? Quy định pháp luật về thuế, phí trước bạ

Doanh nghiệp đăng nhập vào phần mềm HTKK, chọn mục “Phí – Lệ phí” => “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI)” sau đó điền đầy đủ các thông tin vào tờ khai. Lập xong tờ khai, bạn kết xuất file định dạng XML => Đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và thực hiện nộp Tờ khai.

3.3. Lập Tờ khai thuế môn bài qua mạng trực tuyến trên thuedientu

Đây là hình thức nộp tờ khai thuế môn bài được đánh giá là nhanh và thuận tiện, được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống thuedientu

Doanh nghiệp đăng nhập vào trang: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ bằng tài khoản chữ ký số của doanh nghiệp (sử dụng mã số thuế). Lưu ý: Đăng nhập bằng mã số thuế thêm chữ -QL phía sau, sử dụng mật khẩu như khi đăng nhập bằng mã số thuế thông thường. Ví dụ: Mã số thuế là 0967 370 488 thì đăng nhập bằng tài khoản: 0967 370 488 QL, mật khẩu như cũ.

Trang thuế điện tử

Đăng nhập hệ thống thuedientu.

Bước 2: Kiểm tra đăng ký lệ phí môn bài

Sau khi đăng nhập thành công, doanh nghiệp cần kiểm tra xem đã đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài hay chưa: – Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì chắc chắn phải đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài. – Nếu doanh nghiệp đang hoạt động, mở thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi vốn điều lệ thì cần phải kiểm tra việc đã đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài hay chưa.

Đăng lý tờ khai thuế môn bài

Kiểm tra việc đăng ký tờ khai thuế môn bài.

Cách kiểm tra: Bấm vào mục “Khai thuế” => “Đăng ký tờ khai”. Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các Tờ khai thuế mà doanh nghiệp đăng ký: – Nếu bạn đã thấy tờ khai nộp lệ phí môn bài thì không cần đăng ký mà thực hiện khai trực tuyến. – Nếu bạn chưa thấy Mẫu tờ khai lệ phí môn bài trên danh sách (tức là chưa đăng ký) thì phải thực hiện đăng ký sau đó kê khai trực tuyến.

Bước 3: Lập Tờ khai lệ phí môn bài trên thuedientu

Thực hiện xong bước 2, doanh nghiệp bắt đầu kê khai trực tuyến, chọn “Khai thuế” => “Kê khai thuế trực tuyến”, màn hình hiển thị giao diện tờ khai, điền thông tin nhu sau: – Tờ khai: Lựa chọn 01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài. – Cơ quan thuế: Lựa chọn Chi cục thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp. – Loại tờ khai: Lựa chọn Tờ khai chính thức – Kỳ kê khai: chọn năm kê khai lệ phí môn bài.

Tham khảo thêm: Vì sao nhà nước phải thu thuế?

Lập tờ khai lệ phí môn bài

Lập Tờ khai lệ phí môn bài trên thuedientu.

Lựa chọn tờ khai xong, bạn bấm Tiếp tục và tiếp tục điền thông tin trên Tờ khai lệ phí môn bài: – [1] Kỳ tính lệ phí: Lựa chọn năm tính lệ phí môn bài (2021). – [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]: Điền thông tin doanh nghiệp. Tại bảng kê khai nộp lệ phí môn bài: Dòng (1): – Người nộp lệ phí môn bài: Ghi tên công ty. – Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu: Ghi vốn điều lệ của Công ty như trên Giấy phép kinh doanh. – Mức lệ phí môn bài: Ghi số tiền thuế môn bài phải nộp. Dòng (2): Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương: Ghi rõ tên, địa chỉ, ghi các chi nhánh hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (nếu có). Sau khi kê khai xong, bạn chọn Hoàn thành kê khai, ký số và nộp trực trên thuedientu.

Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01

Mẫu 01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài.

Để tra cứu Tờ khai, bạn có thể bấm vào Tra cứu => Tờ khai để kiểm tra tình trạng Tờ khai đã được nộp thành công hay chưa. Sau khi nộp tờ khai, doanh nghiệp thực hiện nộp tiền thuế môn bài để hoàn tất thủ tục về thuế môn bài.

4. Mẫu giấy nộp tiền thuế môn bài qua mạng năm 2022

Năm 2022, mẫu giấy nộp tiền thuế môn bài sử dụng Mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (không còn sử dụng Mẫu 01/MBAI). Tuy nhiên, hiện tại mẫu 01/LPMB theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC chưa được cập Nhật trên HTKK và trang thuedientu. Vì vậy, kế toán có 02 cách xử lý trong trường hợp này: – Cách 1: Chờ khi HTKK cập nhật mẫu trên hệ thống để lập và kê khai trực tuyến. – Cách 2: Lập BẢN CỨNG Mẫu 01/LPMB mang nộp cho bộ phận 1 cửa. Cách lập các chỉ tiêu của Mẫu 01/LPMB tương tự như cách lập Mẫu 01/MBAI đã hướng dẫn ở trên.

mẫu giấy nộp tiền thếu môn bài

Mẫu 01/LPMB – Mẫu giấy nộp tiền thuế môn bài 2022.

Trên đây là Hướng dẫn lập giấy nộp tiền thuế môn bài năm 2022. Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong 3 hình thức để thực hiện nộp Tờ khai lệ phí môn bài, lưu ý về thời hạn nộp lệ phí môn bài để thực hiện đúng nghĩa vụ về thuế. Để được tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ: CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

Tham khảo thêm: Khai thuế cho thuê tài sản

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 0967 370 488
  • Fax: 0967 370 488
  • Website: https://einvoice.vn/
  • Fanpage: Hóa đơn điện tử Einvoice.
quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !