logo-dich-vu-luattq

đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

Sau khi thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục xin cấp mã số thuế trước khi triển khai hoạt động kinh doanh. Trình tự, thủ tục đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh được thực hiện như sau:

1. Quy định về mã số thuế của hộ kinh doanh

Theo điểm i khoản 1 Điều 2 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế, đối tượng nộp thuế bao gồm cả Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả cá nhân của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu) (sau đây gọi là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh).

Xem thêm: đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

Như vậy, Hộ kinh doanh là đối tượng bắt buộc phải nộp thuế do đó được cấp mã số thuế theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn đăng ký thuế của hộ kinh doanh

Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC, Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Trường hợp được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Theo đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thuế với cơ quan thuế.

3. Hồ sơ đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

Theo khoản 7 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC, Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh bao gồm:

Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

Tìm hiểu thêm: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

Tìm hiểu thêm: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực một trong các giấy tờ còn hiệu lực như sau: Giấy chứng minh thư biên giới, Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới, Hộ chiếu hoặc Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác được cấp theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với cá nhân kinh doanh);

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (đối với cá nhân kinh doanh);

Tìm hiểu thêm: Tội trốn thuế theo quy định mới nhất của luật hình sự

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với hộ kinh doanh).

Trường hợp đại diện hộ kinh doanh đã được cấp mã số thuế cá nhân, khi phát sinh hoạt động kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai ghi mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh đã được cấp;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).

4. Địa điểm nộp hồ sơ

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Chi cục thuế nơi hộ kinh doanh đóng trụ sở.

5. Thời gian giải quyết hồ sơ

Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

Trên đây là nội dung bài viết Trình tự, thủ tục đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh, LawKey gửi tới bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp.

Tìm hiểu thêm: Giấy nộp tiền thuế thu nhập cá nhân

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !