logo-dich-vu-luattq

Cách lãnh bảo hiểm xã hội

Trả lời:

Thứ nhất: Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Xem thêm: Cách lãnh bảo hiểm xã hội

Theo khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH như sau:

“a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp thì bạn đóng BHXH từ tháng 11/2013 đến tháng 06/2017 được 3 năm 8 tháng (tức 44 tháng), mức hưởng BHXH của bạn được tính như sau: + Thời gian đóng BHXH trước năm 2014 (tháng 11,12/2013) là 2 tháng được chuyển sang giai đoạn năm 2014 để tính bảo hiểm theo khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành:

“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

+ Thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi là 03 năm 06 tháng cộng với 02 tháng từ trước năm 2014 chuyển sang là 03 năm 08 tháng, 08 tháng được tính là 01 năm => mức hưởng là 4 năm x 2 = 8 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 149.702.000 đồng : 44 tháng = 3.402.318 đồng

+ Tổng mức hưởng = 3.402.318 đồng x 8 tháng = 27.218.544 đồng.

Mức hưởng trên tính dựa theo thông tin bạn cung cấp và chưa tính tiền trượt giá BHXH. Sau 01 năm nghỉ việc bạn tiến hành nộp hồ sơ hưởng BHXH cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện.

>&gt Xem thêm: Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần sau khi nghỉ việc năm 2022 ?

Hiện nay, việc xác định tiền lương tháng đóng BHXH dựa trên tiền lương ghi trên sổ bảo hiểm xã hội nhân với hệ số điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hànhtheo các năm như sau:

– Mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH của người tham gia BHXH bắt buộc:

Đọc thêm: Quy định về bảo hiểm y tế trái tuyến

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

4,85

4,12

3,89

3,77

3,50

Đọc thêm: Tiền bảo hiểm xã hội được tính như thế nào

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,96

2,73

2,54

2,35

Đọc thêm: Quy định về bảo hiểm y tế trái tuyến

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mức điều chỉnh

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

– Mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện:

Đọc thêm: Quy định về bảo hiểm y tế trái tuyến

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mức điều chỉnh

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

Đọc thêm: Quy định về bảo hiểm y tế trái tuyến

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mức điều chỉnh

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

Thứ hai: Hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

+ Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần;

+ Sổ BHXH;

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

Về nơi hưởng: Bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH huyện hoặc tỉnh nơi bạn đang cứ trú: Nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. >> Tham khảo ngay: Sau bao lâu thì được rút bảo hiểm xã hội một lần

Đọc thêm: Phạt không đội mũ bảo hiểm

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !