logo-dich-vu-luattq

Cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Anpha sẽ hướng dẫn cách đăng ký MST cá nhân qua mạng, thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân online và cách tìm – kiểm tra mã số thuế cá nhân đơn giản.

Xem thêm: Cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

I. Hướng dẫn cách đăng ký MST và tra cứu mã số thuế cá nhân online

Theo quy định, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký mã số thuế thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Mỗi cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó.

Tham khảo:Cách tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công.

1. Cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký MST cá nhân

1.1. Cách đăng ký MST cá nhân qua mạng

Có 2 cách để kế toán đăng ký MST cho người lao động, cụ thể như sau:

➤ Cách 1: Đăng ký trực tiếp trên trang Tổng cục Thuế (trường hợp ít lao động)

 • Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn;
 • Chọn “ Đăng ký mới/thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT”;
 • Tiếp theo, chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập;

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân online và tra cứu mã số thuế

 • Chọn “ Đăng ký thuế”;
 • Điền thông tin của cá nhân cần đăng ký >> chọn “ Hoàn thành kê khai”.

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân online và tra cứu mã số thuế➤ Cách 2: Đăng ký trên HTKK – Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (trường hợp nhiều lao động)

Các bước đăng ký như sau:

➜ Đăng nhập vào phần mềm HTKK:

 • Chọn “Thuế thu nhập cá nhân” >> Chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT95/2016)”;

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân online và tra cứu mã số thuế

 • Chọn “Năm” >> Chọn “Đăng ký thuế”;
 • Nhập thông tin cá nhân cần đăng ký: Điền thông tin của cá nhân cần đăng ký vào đầy đủ các tiêu thức. Để trống cột “Mã số thuế người nộp thuế”;

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân online và tra cứu mã số thuế

 • Chọn “Ghi” >> “Kết xuất file XML”.

➜ Đăng nhập thông tin đơn vị vào trang Tổng cục thuế để nộp tờ khai trên:

 • Chọn “Đăng ký mới/thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT”;
 • Chọn “Nộp tờ khai 05TH từ HTKK”;
 • Chọn “Chọn tệp hồ sơ”: Chọn đường dẫn đến nơi lưu file XML vừa kết xuất;
 • Chọn “Ký điện tử”: Nhập mã pin & ký tờ khai;
 • Chọn “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”.

Đọc thêm: Lệ phí trước bạ là gì? Cách tính lệ phí trước bạ xe ô tô 2021

1.2. Tra cứu kết quả đăng ký MST cá nhân qua mạng

➜ Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn

 • Chọn “Đăng ký thuế” >> “Tra cứu hồ sơ” >> “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập”;
 • Chọn “Ngày nộp từ” & “đến ngày”: Khoảng thời gian đã nộp tờ khai thuế 05-ĐK-TH-TCT;
 • Chọn “Tra cứu”. Sau đó bạn sẽ xem được phản hồi về việc đăng ký mã số thuế TNCN từ cơ quan thuế quản lý.

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân online và tra cứu mã số thuế

Ví dụ:

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân online và tra cứu mã số thuế

2. Cá nhân tự đăng ký và tra cứu mã số thuế cá nhân qua mạng

2.1. Các bước tự đăng ký MST cá nhân qua mạng

➜ Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn

 • Chọn mục “Cá nhân”;

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân online và tra cứu mã số thuế

 • Chọn “Đăng ký thuế lần đầu” >> “Kê khai và nộp hồ sơ” >> Chọn tiếp “Cá nhân khác”;

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân online và tra cứu mã số thuế

 • Điền thông tin đầy đủ vào ô có đánh dấu sao (*) >> Chọn “Tiếp tục”;

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân online và tra cứu mã số thuế

 • Điền thêm thông tin cá nhân vào “Tờ khai đăng ký thuế” >> Chọn “Hoàn thành kê khai” >> Chọn tiếp “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”.

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân online và tra cứu mã số thuế

2.2. Tra cứu kết quả đăng ký MST cá nhân qua mạng

➜ Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn

 • Chọn mục “Cá nhân”;
 • Chọn “Đăng ký thuế lần đầu” >> “Kê khai và nộp hồ sơ” >> Chọn “Tra cứu hồ sơ”;
 • Điền thông tin, rồi chọn “Tra cứu”.

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân online và tra cứu mã số thuế

Tham khảo: Lập tờ khai thuế TNCN từ tiền lương tiền công.

II. Cách thay đổi thông tin mã số thuế (MST) cá nhân online và trực tiếp

Tham khảo thêm: Mẫu Đơn xin miễn, giảm thuế

Theo quy định về đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế thì mỗi cá nhân sẽ được cấp một mã số thuế quy nhất trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, nên nếu cá nhân có thay đổi về thông tin cá nhân thì phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi và vẫn sử dụng nguyên mã số thuế cá nhân cũ.

Trong vòng 20 ngày (riêng huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo là 30 ngày) khi phát sinh thay đổi thông tin cá nhân thì người nộp thuế phải tiến hành đăng ký thay đổi thông tin đến cơ quan thuế quản lý.

Những thay đổi về thông tin mã số thuế cá nhân thường gặp: thay đổi thông tin cá nhân: CCCD, ngày tháng năm sinh…

1. Trường hợp cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thay đổi thông tin MST cá nhân

Kế toán doanh nghiệp tiến hành lập tờ khai đăng ký thay đổi thông tin cho cá nhân dựa vào CMND, CCCD của người lao động cung cấp (không cần sao y công chứng).

Có 2 cách để kế toán đăng ký thay đổi thông MST cá nhân, chi tiết như sau:

➤ Cách 1: Đăng ký trực tiếp trên trang Tổng cục thuế (trường hợp ít lao động)

➜ Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn

 • Chọn “Đăng ký mới/thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT”;
 • Chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập”;
 • Chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”;
 • Điền thông tin của cá nhân cần thay đổi >> chọn “Hoàn thành kê khai”.

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân online và tra cứu mã số thuế

➤ Cách 2: Đăng ký trên HTKK – phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (trường hợp nhiều lao động)

➜ Đăng nhập vào phần mềm HTKK

 • Chọn “Thuế thu nhập cá nhân” >> Chọn tiếp “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT95/2016)”;
 • Chọn “Năm” >> “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”;
 • Nhập thông tin cá nhân cần đăng ký: điền thông tin mới của cá nhân cần đăng ký vào đầy đủ các tiêu thức;
 • Chọn “Ghi” >> Kết xuất file XML.

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân online và tra cứu mã số thuế

2. Trường hợp cá nhân tự đăng ký thay đổi thông tin MST cá nhân

➜ Nơi nộp hồ sơ đăng ký: Tại cơ quan thuế người nộp thuế đăng ký MST.

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân online và tra cứu mã số thuế

Xem thêm: Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

III. Một số câu hỏi thường gặp khi đăng ký mã số thuế (MST) TNCN

Ngọc Dung – Kế toán Anpha

Đọc thêm: Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993 23-L/CTN

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !