logo-dich-vu-luattq

Nghị Định

Nghị định 31/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

CHÍNH PHỦ – CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc – Số: 31/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA Căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 19 …

Nghị định 31/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa Read More »

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013

CHÍNH PHỦ – Số: 43/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc – Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng …

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013 Read More »

Nghị định 116/2010/NĐ-CP chính sách cán bộ, công chức, viên chức

CHÍNH PHỦ – CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc – Số: 116/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở …

Nghị định 116/2010/NĐ-CP chính sách cán bộ, công chức, viên chức Read More »

L aw N et

CHÍNH PHỦ – CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc – Số: 110/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA …

L aw N et Read More »