logo-dich-vu-luattq

Tổng Hợp Luật

Luật về quyền riêng tư

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Đời tư và bí mật đời tư của cá nhân được pháp luật bảo vệ và bất khả xâm phạm. Đây là quyền nhân thân gắn liền với mỗi công dân. Pháp luật có những quy định về quyền bí mật đời tư không chỉ trong Bộ luật dân sự mà còn đề cập trong …

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình Read More »