logo-dich-vu-luattq

Nghị định 116 phụ cấp thu hút

Từ các tài liệu mà chúng tôi có được cho thấy, công tác quản lí việc sử dụng ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Đakrông trong một số năm qua đã bộc lộ nhiều thiếu sót, hạn chế.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã đề nghị thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ hơn 1 tỉ đồng; gồm kinh phí chuyển nguồn không đúng quy định 70 triệu đồng, các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện với số tiền hơn 160 triệu đồng, UBND xã Triệu Nguyên hơn 402 triệu đồng, UBND xã Tà Rụt hơn 269 triệu đồng, Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Đakrông hơn 167 triệu đồng.

Xem thêm: Nghị định 116 phụ cấp thu hút

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu, giảm trừ thanh toán hơn 213 triệu đồng; gồm các công trình tại các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện hơn 75 triệu đồng, các công trình tại xã Triệu Nguyên hơn 138 triệu đồng.

Đặc biệt, sai phạm đáng chú ý của huyện Đakrông là đã chi trả sai phụ cấp lâu năm, phụ cấp thu hút khi thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (NĐ 116), với tổng số tiền hơn 5,1 tỉ đồng và đang được đề nghị phải thu hồi.

Tìm hiểu thêm: Phân biệt nghị quyết và quyết định

Cụ thể, NĐ 116 quy định đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn.

Theo đó, phụ cấp thu hút được hưởng bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, và không quá 5 năm. Riêng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn theo các mức 0,5 đến 1,0, tùy theo thời gian thực tế làm việc từ 5 đến đủ 15 năm trở lên.

Làm việc với chúng tôi, ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND huyện Đakrông đã thông tin rằng, không phải riêng huyện Đakrông mà việc chi sai phụ cấp theo NĐ 116 xảy ra ở nhiều nơi. Ở tất cả những huyện có xã đặc biệt khó khăn, đều chi trả chế độ thu hút và lâu năm theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP như huyện Đakrông, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra, họ đánh giá là chi sai, chỉ những đối tượng hợp đồng nhưng theo chỉ tiêu của tỉnh mới được chi trả.

Đọc thêm: Nghị định hướng dẫn luật tiếp công dân

Ông Châu phân trần: “Thời điểm bắt đầu chi trả hai chế độ này là năm 2011, tôi chưa tham gia vì mới lên nhận nhiệm vụ gần đây. Chúng tôi đọc lại NĐ 116 thì có nói công chức, viên chức, hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách thì được hưởng hai chế độ này. Các huyện chắc cũng tham khảo ý kiến nên mới làm thế”.

Nhưng các đối tượng hợp đồng là trường hợp huyện tự hợp đồng hay là hợp đồng trong định mức biên chế và được UBND tỉnh đồng ý? – chúng tôi hỏi thì ông Châu nói: Lâu quá nên tôi không nhớ được.

Về phương án xử lí số tiền hơn 5,1 tỉ đồng thuộc chế độ thu hút và chế độ lâu năm nhưng chi sai đối tượng, ông Châu khẳng định: Huyện đang giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo làm rõ từng đối tượng. Ai hợp đồng từ lúc nào, biên chế lúc nào, được hưởng ra sao cho rõ ràng rồi báo cáo UBND tỉnh biết để tỉnh chỉ đạo thực hiện ?!.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trí Kiên, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị cho biết: Thanh tra tỉnh đã đề nghị UBND huyện Đakrông sớm có phương án thu hồi, nộp trả ngân sách nhà nước với các khoản tiền chi sai; yêu cầu chủ tịch UBND huyện có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, tồn tại nêu trên. Đồng thời nghiêm túc kiểm, có biện pháp xử lí trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Tìm hiểu thêm: Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !