logo-dich-vu-luattq

Đơn xin và mẫu giấy (thư) xác nhận thu nhập cá nhân mới nhất năm 2022

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân hay còn gọi là giấy xác nhận lương, giấy xác nhận công việc được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như để xin visa, vay vốn ngân hàng, mở thẻ tín dụng, quyết toán thuế thu nhập cá nhân…

Để được cấp giấy xác nhận thu nhập hoặc thư xác nhận thu nhập cá nhân thì cá nhân đó cần phải làm đơn xin xác nhận thu nhập gửi đến đơn vị/cơ quan/tổ chức xác nhận thu nhập (nơi mình làm việc, công tác).

Xem thêm: Xác nhận thu nhập

Sau đó đơn vị/cơ quan/tổ chức có người yêu cầu xác minh thu nhập sẽ xác nhận bằng mẫu giấy xác nhận thu nhập hoặc mẫu thư xác nhận thu nhập.

don-xin-va-mau-giay-xac-nhan-thu-nhap-ca-nhan-moi-nhat

Luật sư tư vấn các quy định về xác nhận thu nhập trực tuyến: 1900.6568

1. Mẫu thư xác nhận thu nhập năm là gì?

Thư xác nhận thu nhập là một loại văn bản do tổ chức, cá nhân trả thu nhập lập để nhằm mục đích có thể xác nhận mức thu nhập của các chủ thể là những người được trả lương trong một khoảng thời gian nhất định theo đúng quy định của các cơ quan hay các tổ chức cụ thể. Để được các chủ thể là những người sử dụng lao động cung cấp cho thư xác nhận thu nhập thì người lao động cần phải làm đơn xin xác nhận thu nhập gửi lên người sử dụng lao động.

Sau khi các chủ thể là những người lao động nộp đơn cho người sử dụng lao động yêu cầu về xác minh thu nhập, người sử dụng lao động hoặc phân công các chủ thể là những người có chuyên môn để các đối tượng này thực hiện trách nhiệm kiểm tra, xác minh lại thông tin thu nhập của các đối tượng là những người lao động, tiến hành làm thư xác nhận thu nhập, đóng dấu doanh nghiệp, ký xác nhận của chủ doanh nghiệp theo mẫu đã quy định sẵn.

Mẫu thư xác nhận thu nhập năm được sử dụng để có thể xác nhận thu nhập năm của các chủ thể có nhu cầu. Mẫu thư xác nhận thu nhập năm sẽ có giá trị khi trong mẫu giấy có chữ ký của giám đốc doanh nghiệp, người được phân công hoặc người được ủy quyền và phải có đóng dấu pháp lý của doanh nghiệp lên chữ ký của người có thẩm quyền ký. Thư xác nhận thu nhập sẽ do doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trả lương cho người lao động thực hiện và cung cấp theo quy định.

2. Đơn xin xác nhận thu nhập:

Tải về đơn xin xác nhận thu nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN THU NHẬP

Kính gửi: CÔNG TY …….

Tôi tên:….

Hiện nay đang làm việc tại (tên, địa chỉ):……

Chức vụ:…

Thời hạn hợp đồng lao động:………

Mức lương hiện nay:………

Tổng thu nhập hàng tháng:………

Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật!

……., ngày……..tháng………năm……..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân:

Tải về giấy xác nhận thu nhập cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP CÁ NHÂN

Họ và tên:…..

Địa chỉ:….

Số CMND:…

Hiện đang làm việc tại:……

Địa chỉ công ty:…..

Đọc thêm: Mẫu văn bản đề nghị thanh toán

Điện thoại:…

Bộ phận:…….. Chức vụ:……

Hợp đồng lao động : o Thời vụ o Thời hạn 1 năm o Thời hạn 2 năm

o Thời hạn 3 năm o Không xác định thời hạn o Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/…….

Ngày vào làm việc: 20/09/……

Mức lương chính: …… VNĐ/ tháng Trước thuế o Sau thuế o

Thu nhập khác: ……. VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng.

….., ngày……tháng…..năm……..

(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của công ty Xác nhận các thông tin về chức vụ,thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác

4. Mẫu thư xác nhận thu nhập năm:

Trong năm 2022 hiện nay chưa có văn bản nào dự kiến có hiệu lực liên quan đến mẫu thư xác nhận thu nhập mà vẫn sẽ sử dụng thư xác nhận thu nhập được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Chính vì thế, cho đến khi có văn bản thay thế hoặc mẫu mới được ban hành thì trong năm 2022 tới, khi xác nhận thu nhập, doanh nghiệp vẫn tiến hành sử dụng mẫu theo Thông tư 156/2013 /TT-BTC của Bộ Tài Chính. Cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-***———-

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Năm ……

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)……

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:……

2. Chức vụ (nếu có):……

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày …. tháng ….. năm ………

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm …… đến ngày 31 tháng 12 năm……..

Số tiền là ….đồng

Trong đó:

a. Tại Việt nam: …..đồng

b. Tại nước ngoài:……đồng

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):……

– Thuế thu nhập cá nhân:……

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:…

– Các khoản bị khấu trừ khác:……

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ……tại Việt Nam là do (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…..đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Đọc thêm: Mẫu cam kết làm việc tại công ty mới

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số…ngày…….tháng…năm……

…….., ngày…tháng…năm…

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

5. Hướng dẫn viết mẫu thư xác nhận thu nhập năm:

Khi tiến hành việc viết đơn xin xác nhận thu nhập, người lao động cần chú ý một số điểm cụ thể như sau:

– Giấy xác nhận thu nhập cá nhân về bản chất chính là giấy tờ xác nhận về thông tin họ tên, chức vụ, bộ phận làm việc, thời gian công tác, mức thu nhập và mức lương hàng tháng của đơn vị chi trả cho người lao động.

– Nội dung đơn xin xác nhận thu nhập đó là cần phải có đấy đủ các thông tin như họ tên; địa chỉ; số điện thoại; chức vụ; bộ phận công tác; loại hợp đồng (có thời hạn, không xác định thời hạn) nếu là hợp đồng có thời hạn thì ghi rõ về thời hạn hợp đồng; mức lương hiện tại, tổng thu nhập hàng tháng; yêu cầu xác nhận thu nhập trong khoảng thời gian nào.

– Đơn xin xác nhận thu nhập chỉ dành cho những người có nhu cầu xác minh thu nhập.

Cách ghi mẫu thư xác nhận thu nhập năm:

Mẫu thư xác nhận thu nhập dành cho các đối tượng là những người sử dụng lao động hoặc người được phân công, người được ủy quyền thực hiện. Đối với mẫu thư xác nhận thu nhập năm được nêu cụ thể ở bên trên, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị điền thông tin như sau:

– Thư xác nhận thu nhập sẽ xác nhận thu nhập trong một năm hoặc một khoảng thời gian nhất định như 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng hay nhiều khoảng thời gian cụ thể khác.

– Thay mặt tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập: ghi tên của tổ chức/ cá nhân chi trả thu nhập, ví dụ cụ thể như: công ty trách nhiệm hữu hạn ABC hoặc ông Nguyễn Văn A.

– Nội dung xác nhận:

+ Xác nhận ông, bà: họ và tên nhân viên yêu cầu xác nhận thu nhập.

+ Chức vụ: nhân viên kinh doanh, kế toán, trưởng phòng kinh doanh, nhân viên hành chính nhân sự…

+ Bộ phận làm việc: Phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng hành chính…

+ Thời gian bổ nhiệm từ ngày, tháng, năm nào.

+ Tổng thu nhập trong giai đoạn: Ghi rõ thời gian xác nhận là từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào. Thu nhập trong thời gian ở Việt Nam là bao nhiêu? Thu nhập trong thời gian ở nước ngoài là bao nhiêu?

+ Các khoản khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có). Cụ thể như: Thuế thu nhập cá nhân; Bảo hiểm xã hội, các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự; Các khoản bị khấu trừ.

+ Tiền thuê nhà tại Việt Nam do đơn vị, cá nhân nào chi trả, ghi rõ số tiền.

– Ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm xác nhận và phần chữ ký, đóng dấu của chủ thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

6. Các trường hợp cần xác nhận thu nhập:

Trước tiên chúng ta hiểu về thu nhập như sau:

Thu nhập được hiểu cơ bản chính là khoản của cải thường được tính thành tiền mà một cá nhân, một doanh nghiệp hoặc một nền kinh tế nhận được trong một khoảng thời gian nhất định từ công việc, dịch vụ hoặc hoạt động nào đó.

Thu nhập hiện nay cũng có thể gồm các khoản như tiền lương, tiền công, tiền cho thuê tài sản, lợi nhuận kinh doanh. Thu nhập có thể có được từ nhiều nguồn khác nhau. Cụ thể thu nhập có thể có được từ lao động, từ việc sở hữu những giấy tờ có giá trị, từ thừa kế, được tặng cho hay nhiều hoạt động cụ thể khác.

Theo Điều 58 Hiến pháp năm 1992, công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp. Như vậy, ta nhận thấy rằng, những thu nhập bất hợp pháp, không có cơ sở pháp lí, không được Nhà nước, xã hội thừa nhận thì công dân sẽ không có quyền sở hữu.

Hiện nay, vấn đề về thu nhập của từng cá nhân, từng hộ gia đình, từng đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cả một nước luôn là mối quan tâm lớn của xã hội. Trong quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, con người tạo ra một lượng của cải nhất định và được xã hội phân phối lại những khoản của cải tương ứng, thích hợp. Mỗi phương thức sản xuất, mỗi hình thức sở hữu có một hình thức phân phối thu nhập cá nhân thích hợp và khi có hình thức phân phối thu nhập cá nhân phù hợp, có thể tạo được động lực mạnh mẽ khai thác được các tiềm năng xã hội, trực tiếp góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và thông thường là một năm, giá trị mới được tạo ra trong phạm vi một nền kinh tế quốc dân của một nước nhất định.

Trường hợp cần xác nhận thu nhập:

Trong xã hội hiện nay thì việc xác nhận thu nhập là một phần không thể thiếu trong một số thủ tục thuộc các ngành khác nhau. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, từng thủ tục mà các đối tượng là những người lao động sẽ tiến hành xin xác nhận thu nhập từ phía các chủ thể là những người sử dụng lao động. Trên thực tế, các trường hợp sau đây thường cần đến thư xác nhận thu nhập:

– Thư xác nhận thu nhập được sử dụng để chứng minh thu nhập khi làm thủ tục xin visa đi nước ngoài.

– Thư xác nhận thu nhập được sử dụng để xác nhận thu nhập để vay vốn ngân hàng.

– Thư xác nhận thu nhập được sử dụng để xác nhận thu nhập để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại ngân hàng.

– Thư xác nhận thu nhập được sử dụng để xác nhận thu nhập phục vụ thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Và còn nhiều thủ tục khác nữa, khi các đối tượng là những người lao động có các thủ tục cần phải xác nhận nguồn thu nhập thì sẽ viết đơn gửi cho các đối tượng là những người sử dụng lao động để được xem xét, kiểm tra và xác nhận thu nhập.

Đọc thêm: Giấy xác nhận thời gian làm việc

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !