logo-dich-vu-luattq

Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài

Không những thế thông qua quá trình đầu tư để có thể đáp ứng mục tiêu tối đa hóa giá trị tài sản của chủ sở hữu, doanh nghiệp cần có chiến lược trong việc tìm kiếm và lựa chọn các dự án đầu tư. Trường hợp mà chúng ta không có những ý tưởng mới và dự án đầu tư mới, doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại và phát triển được, đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Không những thế với các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ thị trường và có những hoạt động đầu tư thích hợp nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp.

Theo các thông tin chúng tôi đưa ra như trên ta thấy đầu tư gián tiếp là một trong những hình thức đầu tư gián tiếp phổ biến trên thị trường hiện nay bởi những tác động tích cực mà loại hình đầu tư này đem lại. Khi Thực hiện đầu tư gián tiếp, các nước sở tại sẽ được chủ động trong việc bố trí cơ cấu đầu tư và sử dụng vốn, đồng thời phân tán được rủi ro trong kinh doanh khi vốn đầu tư được phân tán cho rất nhiều người, nhiều địa điểm khác nhau qua hình thức mua cổ phiếu, trái phiếu,…

Xem thêm: Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài

Đọc thêm: đầu tư gián tiếp nước ngoài vào việt nam

Nhưng với những tác động tiêu cực của loại hình đầu tư này cụ thể đó là dù là vốn ưu đãi nhưng các nước vẫn phải thực hiện nghĩa vụ hoàn trả, cũng theo đó mà dễ dẫn đến tình trạng nợ nước ngoài quá lớn, thậm chí có nước không có khả năng trả nợ. Trên thực tế vấn đề này tại Việt Nam, trong thời gian qua, FPI được đánh giá là một nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng đối với việc huy động vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, cụ thể hiện nay với doanh nghiệp nhận đầu tư: Chủ doanh nghiệp sẽ coi đây là một nguồn lực tài chính hữu ích, chi phí huy động cạnh tranh nhưng vẫn giữ được quyền điều hành trong sản xuất kinh doanh. Cũng với hình thức đầu tư này nên các doanh nghiệp có được cơ hội tiếp cận với các chuẩn mực về quản trị công ty, tăng cường công khai minh bạch, nâng cao hiệu quả kinh doanh và cạnh tranh… để tiếp tục thu hút nguồn vốn này.

Với quốc gia nhận đầu tư thì ta thấy đây là nguồn tài chính cho các nền kinh tế đang thiếu vốn, bù đắp khoản thiếu hụt giữa nhu cầu đầu tư và tiết kiệm; góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó với nguồn vốn này còn kích thích tiêu dùng, tăng thu nhập, qua đó nâng cao mức sống của xã hội thông qua các hoạt động đầu tư theo mức giá và lãi suất thị trường quốc tế.

Tìm hiểu thêm: Vùng nào của Việt Nam rộng lớn nhất?

+ Thị trường tài chính của quốc gia nhận đầu tư FPI sẽ nhận được lợi ích từ việc các thành phần tham gia nền kinh tế chuyển biến tích cực nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài.

+ Doanh nghiệp nhà nước nhờ có động lực từ dòng vốn FPI sẽ là một phần thúc đẩy chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm: Vốn đầu tư nước ngoài là gì? Các nguồn vốn đầu tư nước ngoài?

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !