logo-dich-vu-luattq

Văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng

1. Tư vấn về tạm hoãn hợp đồng lao động

Trong trường hợp vì lý do khách quan hoặc chủ quan, người lao động và người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo thời hạn nhất định và phải đảm bảo các quyền và lợi ích của các bên theo quy định pháp luật.

Nếu bạn có vướng mắc về vấn đề trên và không có thời gian tìm hiểu và muốn đảm bảo tối đa quyền lợi của mình, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn như:

Xem thêm: Văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng

– Bạn sẽ nắm được quy định, điều kiện về vấn đề tạm hoãn hợp đồng lao động, làm việc

– Bạn hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình khi thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng; thời gian tạm hoãn, loại công việc thực hiện sau khi tạm hoãn

– Chúng tôi tư vấn cho bạn về các chế độ lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thai sản, chế độ lương, thưởng… khi tạm hoãn hợp đồng

– Tư vấn, hỗ trợ bạn khi sãy ra tranh chấp về Lao động, tiền lương và các vấn đề khác liên quan

>> Tư vấn quy định tạm hoãn hợp đồng, gọi: 1900.6169

Dưới đây, chúng tôi cung cấp mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động để bạn tham khảo và đối chiếu vào trường hợp của mình

2. Mẫu Thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động

Tên đơn vị cấp trên…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên đơn vị:………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày …… tháng …… năm…………

THỎA THUẬN TẠM HOÃN

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tìm hiểu thêm: Mẫu biên bản xác nhận công nợ

– Căn cứ Quyết định số:……….ngày………….của………… về việc thành lập đơn vị;

– Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019.

– Căn cứ Nghị định 0xx/202x/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

– Căn cứ hợp đồng lao động giữa……….. (tên đơn vị) và ông (bà)……….. ký ngày…………..;

– Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động ngày……….. của ông (bà)…………….. (chức danh, phòng ban đang công tác).

THỎA THUẬN TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa…………… (tên đơn vị) và ông (bà)………….ký ngày……………

Kể từ ngày…………đến hết ngày………………….ông (bà) ……………..có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng ……………….(nơi người lao động đang công tác).

Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ……………. không được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ………… (tên đơn vị) …………(tên đơn vị) có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông (bà)………………đến hết ngày……………(1 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động).

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà)…………… phải có mặt tại…………….(tên đơn vị).

Trong trường hợp hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại …………(tên đơn vị) mà không có lý do chính đáng thì xử lý với hình thức sa thải theo quy định của Bộ luật lao động.

Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,………. (tên đơn vị) có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông (bà)……………phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu cán bộ của…………. (tên đơn vị).

Trong trường hợp ông (bà) ……………không đồng ý với sự phân công của ………….(tên đơn vị), hai bên thực hiện chấm dứt Hợp đồng lao động.

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Tham khảo thêm: Mẫu đơn xin vào đảng (kết nạp đảng viên)

Mẫu thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mới nhất

>> Luật sư tư vấn quy định về Hợp đồng lao động, gọi: 1900.6169

3. Tham khảo tình huống tư vấn về hợp đồng lao động

Trách nhiệm trả lại giấy tờ của NSDLĐ khi chấm dứt hợp đồng lao động

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi thắc mắc xin luật sư chỉ dẫn-Năm tháng trước tôi vào công ty làm với nhiệm vụ Kỹ thuật môi trường và kỹ thuật nhuộm tôi cũng làm được năm tháng với mức lương khoán sáu triệu trưa ký hợp đồng. Mấy hôm rồi công ty điều tôi sang việc khác,tôi có yêu cầu không phải chuyên môn của tôi và cần phải có người hướng dẫn.Sau đó công ty chấm dứt lao động với tôi trong nửa ngày. Tôi chấp nhận nghỉ việc nhưng tôi yêu cầu công ty trả lại hồ sơ cho tôi.Nhưng công ty không trả hồ sơ cho tôi xin luật sư chỉ cách để tôi lấy lại hồ sơ vì tôi biết người ta dùng hồ sơ của tôi để báo cáo thuế.Xin trân thành cảm ơn.

Trả lời:

Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định:

“Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Như vậy, sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm trả lại giấy tờ đã giữ của người lao động. Tuy nhiên, người lao động cần phải có chứng cứ chứng minh việc người sử dụng lao động đã giữ giấy tờ của người lao động.

Trân trọng.

Tìm hiểu thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !