logo-dich-vu-luattq

Tỷ lệ bảo hiểm xã hội

1. Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động Việt Nam

*Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022:

Người sử dụng lao động

Xem thêm: Tỷ lệ bảo hiểm xã hội

Người lao động

Tìm hiểu thêm: Thủ tục lấy bảo hiểm 1 lần

BHXH

BHTN

BHYT

Tìm hiểu thêm: Thủ tục lấy bảo hiểm 1 lần

BHXH

BHTN

BHYT

HT

Tìm hiểu thêm: Sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

Tìm hiểu thêm: Sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0%

0%

3%

8%

1%

1.5%

20%

10.5%

Tổng cộng 30.5%

*Từ ngày 01/7/2022 – 30/9/2022:

Người sử dụng lao động

Xem thêm: Tỷ lệ bảo hiểm xã hội

Người lao động

Tìm hiểu thêm: Thủ tục lấy bảo hiểm 1 lần

BHXH

BHTN

BHYT

Tìm hiểu thêm: Thủ tục lấy bảo hiểm 1 lần

BHXH

BHTN

BHYT

HT

Tìm hiểu thêm: Sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

Tìm hiểu thêm: Sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

0%

3%

8%

1%

1.5%

20,5%

10.5%

Tổng cộng 31%

*Từ ngày 01/10/2022:

Người sử dụng lao động

Xem thêm: Tỷ lệ bảo hiểm xã hội

Người lao động

Tìm hiểu thêm: Thủ tục lấy bảo hiểm 1 lần

BHXH

BHTN

BHYT

Tìm hiểu thêm: Thủ tục lấy bảo hiểm 1 lần

BHXH

BHTN

BHYT

HT

Tìm hiểu thêm: Sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

Tìm hiểu thêm: Sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

1%

3%

8%

1%

1.5%

21,5%

10.5%

Tổng cộng 32%

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

Lưu ý: Mức đóng nêu trên không áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Những đối tượng này đóng BHXH theo mức sau:

Người sử dụng lao động

Xem thêm: Tỷ lệ bảo hiểm xã hội

Người lao động

Tìm hiểu thêm: Thủ tục lấy bảo hiểm 1 lần

BHXH

BHTN

BHYT

Tìm hiểu thêm: Thủ tục lấy bảo hiểm 1 lần

BHXH

BHTN

BHYT

HT

Tìm hiểu thêm: Sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

Tìm hiểu thêm: Sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2022

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2022

2. Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động nước ngoài

*Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022:

Người sử dụng lao động

Xem thêm: Tỷ lệ bảo hiểm xã hội

Người lao động

Tìm hiểu thêm: Thủ tục lấy bảo hiểm 1 lần

BHXH

BHTN

BHYT

Tìm hiểu thêm: Thủ tục lấy bảo hiểm 1 lần

BHXH

BHTN

BHYT

HT

Tìm hiểu thêm: Sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

Tìm hiểu thêm: Sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0%

3%

8%

1.5%

20%

9.5%

Tổng cộng 29.5%

*Lưu ý: Từ ngày 01/01/2022, bổ sung mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho NLĐ nước ngoài, cụ thể:

– Người sử dụng lao động đóng 14%.

– Người lao động đóng 8%.

*Từ ngày 01/7/2022:

Người sử dụng lao động

Xem thêm: Tỷ lệ bảo hiểm xã hội

Người lao động

Tìm hiểu thêm: Thủ tục lấy bảo hiểm 1 lần

BHXH

BHTN

BHYT

Tìm hiểu thêm: Thủ tục lấy bảo hiểm 1 lần

BHXH

BHTN

BHYT

HT

Tìm hiểu thêm: Sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

Tìm hiểu thêm: Sử dụng bảo hiểm y tế trái tuyến

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

3%

8%

1.5%

20,5%

9.5%

Tổng cộng 30%

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

Căn cứ pháp lý:

– Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;

– Luật BHXH 2014;

– Luật Việc làm 2013;

– Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018;

– Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020;

– Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018;

– Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018, Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020, Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020);

– Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

– Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

>>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội bao gồm những chế độ nào? Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng những lợi ích gì?

Làm việc bán thời gian có được đóng bảo hiểm xã hội không? Mức đóng bảo hiểm xã hội với đối tượng này được quy định như thế nào?

Châu Thanh

Đọc thêm: Hướng dẫn báo giảm lao động trên phần mềm VIN-BHXH

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !