logo-dich-vu-luattq

Tra cứu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Movida Việt Nam liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Chế phẩm Nhựa Minh Tường Việt Nam liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Xem thêm: Tra cứu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Tham khảo thêm: Ví dụ về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Thông báo Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (ngoài KCN), hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thông báo Yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH MTV TM và SX gỗ lạng Đắk Song liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Tham khảo thêm: Quy định đầu tư ra nước ngoài

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !