logo-dich-vu-luattq

Thủ tục nhận tiền thai sản khi đã nghỉ việc

Thủ tục nhận tiền thai sản khi đã nghỉ việc phải làm như thế nào ?

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Thủ tục nhận tiền thai sản khi đã nghỉ việc

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 điều kiện hưởng chế độ thai sản với lao động nữ đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

Đọc thêm: Quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý

b) Lao động nữ sinh con;…

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Theo quy định trên, nếu bạn không rơi vào trường hợp nghỉ việc để dưỡng thai như khoản 2 Điều 31 thì khi nghỉ việc, để được hưởng chế độ thai sản, bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Đọc thêm: Thủ tục chuyển nhượng đất rừng

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được hướng dẫn như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Xét cụ thể trường hợp của bạn, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018. Trong khoảng thời gian này, bạn đóng bảo hiểm xã hội được vừa đủ 6 tháng (nếu tính cả tháng 3) như vậy, bạn sẽ đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Vì bạn đã nghỉ việc, nên nếu muốn hưởng chế độ thai sản, bạn phải tự chuẩn bị hồ sơ gồm: bản sao giấy khai sinh hoặc chứng sinh của con và sổ bảo hiểm xã hội. Sau đó nộp càng sớm càng tốt cho cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương nơi bạn đang cư trú để giải quyết chế độ thai sản.

Tìm hiểu thêm: Thủ tục cắt chuyển hộ khẩu

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !