logo-dich-vu-luattq

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký kết hôn

Luật sư tư vấn

>&gt Xem thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định mới năm 2022 ? Điều kiện kết hôn là gì ?

Xem thêm: Thủ tục cấp lại giấy đăng ký kết hôn

Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì hiện nay trong quá trình sinh sống bạn đã làm mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nên bạn muốn hỏi về thủ tục xin cấp lại loại giấy chứng nhận này. Hiện nay theo quy định của pháp luật đối với việc xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn được quy định tại Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch thì việc kết hôn phải đáp ứng các yêu cầu sau: Thứ nhất, việc kết hôn đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và được thực hiện trước ngày 01/01/2016 và sổ hộ tịch và văn bản chính của giấy tờ hộ tịch đã bị mất thì được đăng ký lại. Thứ hai, người có yêu cầu có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại. Thứ ba, người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Như vậy việc đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn được thực hiện khi có đủ ba điều kiện: Việc đăng ký kết hôn trước ngày 01/01/2016 nhưng bị mất giấy chứng nhận; người yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nộp đầy đủ hồ sơ giấy tờ; việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ. Khi có đủ ba điều kiện trên cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bạn.

Bên cạnh đó, giấy chứng nhận kết hôn là loại giấy tờ chứng minh tình trạng một người đã kết hôn nhưng đồng thời nó còn có ý nghĩa đặc biệt với các chủ thể có liên quan và trong nhiều trường hợp giấy chứng nhận kết hôn là loại giấy tờ đặc biệt quan trọng trong các giao dịch hay liên quan đến thủ tục hành chính. Vì vậy, việc giấy chứng nhận kết hôn bị mất đi phải được cấp lại theo yêu cầu của người liên quan nhằm đảm bảo quyền cho công dân.

Đối với thủ tục đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Việc cấp lại giấy chứng nhận kết hôn, khai sinh, khai tử được thực hiện dựa trên điều chỉnh của Luật hộ tịch 2014, các nghị định liên quan theo một trình tự nhất định, cụ thể:

– Tờ khai đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;

– Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn như: Sổ hộ khẩu gia đình, thẻ căn cước hoăc chứng minh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch.

Thứ hai, về thẩm quyền cấp lại chứng nhận kết hôn. Căn cứ theo Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì việc cấp lại giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan đó được quy định tại như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại kết hôn.

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử.

>&gt Xem thêm: Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy khi bị mất ?

Tóm lại, nếu bạn muốn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bạn có thể thực hiện tại một trong hai nơi đó là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã cấp giấy chứng nhận cho bạn hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn cư trú hiện tại.

(*) Mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đọc thêm: Chưa ly hôn nhưng có con với người khác

Tham khảo thêm: Ly hôn mất bao nhiêu tiền

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN

Đọc thêm: Chưa ly hôn nhưng có con với người khác

Kính gửi: (1)…………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………..

>&gt Xem thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài năm 2022 ?

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………

Nơi cư trú: (2)………………………………………………….

Đề nghị cơ quan đăng ký lại kết hôn theo nội dung dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên của vợ:………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………….

Dân tộc: …………………… Quốc tịch:…………………….

Nơi cư trú:(2)…………………………………………………..

Tìm hiểu thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn lần 2

Giấy tờ tùy thân:(3)…………………………………………..

Kết hôn lần thứ mấy:………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên của chồng: ………………………….

>&gt Xem thêm: Năm 2022, độ tuổi đăng ký kết hôn đối với nam là bao nhiêu ?

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………….

Dân tộc: ……………………… Quốc tịch: …………………..

Nơi cư trú:(2)……………………………………………………

Tìm hiểu thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn lần 2

Giấy tờ tùy thân:(3)…………………………………………..

Kết hôn lần thứ mấy:……………………………………….

Đã đăng ký kết hôn tại: (4)………………………………..

…………….ngày …….. tháng …….. năm…………………

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số: (5) … , Quyển số: (5) …

Lý do đăng ký lại: ………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

>&gt Xem thêm: Các loại hợp đồng lao động hiện nay ? Trình tự ký kết hợp đồng lao động ?

Làm tại: …….., ngày …. tháng ….. năm ……….

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đọc thêm: Chưa ly hôn nhưng có con với người khác

Đọc thêm: Chưa ly hôn nhưng có con với người khác

>> Hướng dẫn tờ khai cấp lại đăng ký kết hôn:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại kết hôn

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 0967 370 488 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây.

(5) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

Đọc thêm: Chưa ly hôn nhưng có con với người khác

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !