logo-dich-vu-luattq

Thứ tự thừa kế theo pháp luật

Quy định về các hàng thừa kế theo pháp luật tại Bộ luật dân sự 2015

Luật sư tư vấn Luật đất đai trực tuyến gọi: 1900.6162

Xem thêm: Thứ tự thừa kế theo pháp luật

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 213 Bộ Luật Dân sự 2015

Điều 213. Sở hữu chung của vợ chồng

1. Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.

2. Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

3. Vợ chồng thỏa thuận hoặc ủy quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

Tìm hiểu thêm: Hủy kết hôn trái pháp luật

4. Tài sản chung của vợ chồng có thể phân chia theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án.

5. Trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì tài sản chung của vợ chồng được áp dụng theo chế độ tài sản này.

Vì mảnh đất là tài sản chung vợ chồng của bố mẹ bạn nên khi bố bạn mất, tài sản phải được chia đôi cho mẹ bạn một nửa trước khi chia tài sản thừa kế của bố bạn. Dựa theo phần đất còn lại là 2/3 mảnh đất, mẹ bạn cùng anh chị em bạn được hưởng thừa kế theo pháp luật do bố bạn không để lại di chúc.

Những người thừa kế theo pháp luật quy định tại Điều 651 và mảnh đất được phân chia theo quy định về phân chia di sản tại Điều 651 BLDS 2015

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

Tham khảo thêm: Những luật giao thông ở việt nam

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Điều 660. Phân chia di sản theo pháp luật

1. Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

>&gt Xem thêm: Quy định mới về phân chia tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất, nhà ở ?

Theo như thông tin bạn cung cấp, mẹ và các anh chị em bạn không thể thỏa thuận được việc có giữ lại mảnh đất hay không. Do đó, mảnh đất mảnh đất còn lại được bán để phân chia là đúng theo quy định của pháp luật. Bạn nhận được phần di sản thừa kế của mình tuy nhiên bạn cũng có thể trả cho những người thừa kế khác bằng vật chất tương ứng với phần giá trị của di sản thừa kế họ được hưởng.

Để thực hiện ngăn chặn việc bán này, bạn có thể gửi đơn khởi kiện phân chia di sản thừa kế lên tòa án nhân dân quận (huyện) nơi có di sản thừa kế.

Tham khảo thêm: Luật Điện Lực 2004 số 28/2004/QH11

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !