logo-dich-vu-luattq

Thành lập công ty quản lý quỹ

Qua bài viết này, Tư vấn Blue xin được giới thiệu đến quý vị các điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ.

Căn cứ pháp lý:

Xem thêm: Thành lập công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010

Thông tư 212/2012/TT-BTC

Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Nghị định 86/2016/NĐ-CP

Nghị định 151/2018/NĐ-CP

1. Điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Quyền sử dụng trụ sở công ty có thời hạn tối thiểu một năm. Tính từ ngày hồ sơ thành lập công ty quản lý quỹ đã đầy đủ và hợp lệ.

Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán. Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính. Phần mềm phục vụ cho hoạt động phân tích đầu tư. Phân tích và quản lý rủi ro. Lưu trữ, bảo quản chứng từ, tài liệu. Và các thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh cho trụ sở làm việc của công ty. Phù hợp với quy định về quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán. Đối với nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị.

Đọc thêm: đăng ký bản quyền ý tưởng kinh doanh

2. Điều kiện về vốn pháp định Vốn pháp định của công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là 25 tỷ đồng Việt Nam.

3. Điều kiện về nhân sự Có danh sách dự kiến về nhân sự công ty. Trong đó có tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Có Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ (nếu có). Và phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hoặc không thuộc trường hợp chấp hành hình phạt tù; hay bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.

+ Không bị xử phạt theo pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong vòng 6 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm tại các bộ phận nghiệp vụ. Của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác.

+ Có Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc có một trong các văn bằng, chứng chỉ quốc tế sau:

Chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản tại các quốc gia là thành viên của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Hoặc đã thi đạt chứng chỉ quốc tế về phân tích đầu tư CFA bậc II (Chartered Financial Analyst level II); hoặc CIIA bậc II (Certified International Investment Analyst – Final level).

4. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn

Cơ cấu cổ đông, điều kiện thành viên góp vốn đáp ứng các quy định tại các khoản 5, 6, 8 và 10 Điều 71 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. Quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài tại các khoản 21, 24 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

Trường hợp công ty quản lý quỹ được tổ chức dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại Điều 4 Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

Tìm hiểu thêm: Phòng đăng ký kinh doanh tiếng anh

5. Điều kiện về năng lực tài chính đối với cổ đông, thành viên góp vốn

5.1. Cá nhân

Cá nhân chỉ được sử dụng vốn của mình. Và phải chứng minh đủ khả năng góp vốn bằng tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi có trong tài khoản ngân hàng. Giá trị tiền tối thiểu phải bằng số vốn dự kiến góp để thành lập công ty quản lý quỹ. Và thời điểm xác nhận của ngân hàng tối đa không quá 30 ngày. Tính đến ngày hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

5.2. Tổ chức

Tổ chức chỉ được sử dụng vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp lệ, hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán phải không có ngoại trừ. Và đáp ứng các chỉ tiêu dưới đây:

Có lãi trong 2 năm liền trước năm xin phép thành lập công ty quản lý quỹ. Và không có lỗ lũy kế tính đến quý gần nhất. Tính tới thời điểm nộp hồ sơ đề nghị thành lập công ty quản lý quỹ.

Phần còn lại của vốn chủ sở hữu, sau khi trừ đi tài sản dài hạn, tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp. Đồng thời vốn lưu động tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp.

Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán. Thì không đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng, đình chỉ hoạt động. Hoặc không đang trong các tình trạng cảnh báo khác. Đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được tham gia góp vốn, đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Lưu ý:

Cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân, tổ chức nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác.

Mọi vấn đề vướng mắc về Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ, quý vị hãy liên hệ Tư vấn Blue để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Tham khảo thêm: Bán hàng tạp hóa có cần đăng ký kinh doanh

  • Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ
quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !