logo-dich-vu-luattq

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Theo quy định tại Biểu cam kết WTO, quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư thì đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập công ty tại Việt Nam tùy theo lộ trình cam kết sẽ được thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại chính địa phương có trụ sở công ty hoặc tại các tỉnh thành khác của Việt Nam. Cũng theo biểu cam kết WTO, hầu hết các công ty kinh doanh về sản xuất, và các ngành dịch vụ ngay sau khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu phát sinh thêm hoạt động kinh doanh tại các địa điểm nằm ngoài trụ sở chính của công ty đều có quyền thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh theo thủ tục và hồ sơ như sau:

Hồ sơ và hướng dẫn ký hồ sơ thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Xem thêm: Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

STT Tên tài liệu Số lượng

Đọc thêm: Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Nội dung

Ký đóng dấu 1. Thông báo thành lập chi nhánh 03 Đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu tại trang cuối 2. Quyết định thành lập chi nhánh 03 Chủ sở hữu ký, đóng dấu tại trang cuối 3. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh 03 Đại diện ký đóng dấu tại cuối trang 4. Biên bản hop về việc thành lập chi nhánh 03 Chủ tọa ký, đóng dấu, thư ký ký

5. Thông báo mẫu dấu chi nhánh 03 Đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu tại trang cuối 6. Hợp đồng ủy quyền 03 Đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu tại trang cuối 7. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 02 8. Bản sao Chứng minh thư nhân dân của người đứng đầu chi nhánh 02 9. Hồ sơ theo điều kiện các ngành nghề kinh doanh có điều kiện 03

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

  • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp là pháp nhân Việt Nam do đó, thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài được áp dụng như công ty vốn Việt Nam.
  • Thời gian hoàn thành thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài đối với các công ty kinh doanh ngành nghề không có điều kiện từ 04-6 ngày bao gồm cả thủ tục khắc con dấu.
  • Đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh ngành nghề có điều kiện như y tế, giáo dục, bảo hiểm, du lịch, vận tải, thương mại,… thủ tục thành lập chi nhánh thông thường từ 30-45 ngày do phải thực hiện thẩm tra xin ý kiến các bộ ban ngành, hoặc chấp thuận đủ điều kiện hoạt động liên quan. Riêng đối với chi nhánh hoạt động thương mại hàng hóa phải xin giấy phép thành lập cơ sở bản lẻ thứ nhất tại Sở Công thương. Đối với các ngành nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty luật Việt An để được tư vấn chi tiết và hướng dẫn thủ tục liên quan;

Tham khảo thêm: đăng ký giấy phép kinh doanh có phải nộp thuế

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chi nhánh

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Luật Việt An

Đọc thêm: Sau khi đăng ký kinh doanh cần làm gì

  • Tư vấn các điều kiện, thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Soạn thảo hồ sơ, đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Nhận kết quả và gửi lại khách hàng;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, giấy phép con của chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !