logo-dich-vu-luattq

Tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài

Bài viết sẽ tổng hợp tất cả quy trình cũng như hồ sơ cần chuẩn bị để có thể hoàn thành được thủ tục tăng vốn điều lệ đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu bạn đang thắc mắc về thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hãy tham khảo bài viết này nhé.

Xem thêm: Tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là loại hình khá phổ biến trong thời buổi kinh tế hiện nay. Theo đó, công ty nước ngoài còn được hiểu là nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cá nhân, tổ chức tiến hành đầu tư và tổ chức hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Loại hình này có tính chất phức tạp hơn so với doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, vì thế các thủ tục pháp lý liên quan đến công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng trở nên chặt chẽ hơn.

Nếu doanh nghiệp Việt Nam khi tăng vốn điều lệ chỉ cần 1 bước, thì công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện các bước như sau:

1. Bước 1: Thủ tục kê khai trực tuyến thông tin dự án đầu tư

 • Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đầu tư;
 • Chọn “Khai hồ sơ trực tuyến” để khai báo thông tin;
 • Điền đầy đủ thông tin vào phần “Thông tin hồ sơ”, “Thông tin nhà đầu tư”, “Thông tin doanh nghiệp”, “Thông tin dự án”;
 • Chọn “Hoàn thành” để nộp hồ sơ hoặc “Nhập lại” nếu muốn khai báo lại.

Lưu ý: Sau khi hoàn tất các bước kê khai hồ sơ trực tuyến, bạn nhận được thông báo “Doanh nghiệp đã đăng ký thành công” và mã đăng ký dùng để theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ.

2. Bước 2: Nộp bộ hồ sơ bản giấy thông tin dự án đầu tư

Đọc thêm: Quyền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày hồ sơ kê khai trực tuyến hợp lệ, bạn in và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Tùy từng tỉnh, thành và cơ quan tiếp nhận hồ sơ, mà bạn có thể bỏ qua bước này.

3. Bước 3: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (tổng vốn thực hiện dự án)

Trong trường hợp tổng vốn thực hiện dự án của công ty bằng với vốn điều lệ đã đăng ký thì trước khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, công ty phải thực hiện thủ tục điều chỉnh tổng vốn thực hiện dự án sao cho tổng vốn đó phải lớn hơn hoặc bằng với vốn điều lệ sau khi tăng lên.

Lưu ý: Nội dung bản giải trình bao gồm khả năng tài chính, nguồn vốn đầu tư đảm bảo việc tăng vốn; nhà đầu tư có thể chứng minh bằng các tài liệu nộp kèm như:

 • Báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là pháp nhân);
 • Báo cáo tài chính được xác nhận của kiểm toán độc lập (đối với công ty có vốn nước ngoài trên 50%);
 • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc pháp nhân mới thành lập);
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh vốn đầu tư.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

Tùy từng dự án mà cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ khác nhau. Hiện nay, 2 cơ quan có thẩm quyền để giải quyết đơn xin tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là:

 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế… sẽ tiếp nhận các hồ sơ liên quan đến các dự án đầu tư tại các khu đó;
 • Phòng đầu tư nước ngoài thuộc Sở KH&ĐT sẽ tiếp nhận các trường hợp còn lại.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

4. Bước 4: Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT.

Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc

Lưu ý khi thay đổi vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tìm hiểu thêm: Kinh tế vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp vốn nước ngoài, tùy vào từng trường hợp cụ thể của các dự án mà bạn cần lưu ý hoàn thành các thủ tục pháp lý sau:

1. Nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 31/12 của năm đó;

2. Nộp bổ sung phần thuế môn bài tăng lên (nếu bậc lệ phí môn bài phải nộp thay đổi);

3. Đối với các dự án có quy định về mức ký quỹ từ 1% – 3% tổng vốn đầu tư của dự án, thì sau khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ phải làm thủ tục điều chỉnh mức ký quỹ;

4. Đối với các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, nếu tổng vốn đầu tư tăng từ 20% trở lên dẫn đến thay đổi quy mô dự án đầu tư, thì phải làm thủ tục xin điều chỉnh chủ trương đầu tư.

5. Trong trường hợp các nhà đầu tư không góp đủ số vốn cam kết thì trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày hết hạn góp vốn) phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ;

6. Đối với các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty vốn đầu tư nước ngoài cần đảm bảo 2 điều kiện:

 • Phải hoạt động liên tục trong 2 năm;
 • Phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, khoản nợ… đối với khách hàng và đối tác.

Nói cách khác, trong quá trình làm thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, nếu việc thay đổi ảnh hưởng đến bất cứ quyết định, giấy phép liên quan thì cần làm thủ tục điều chỉnh các quyết định, giấy phép đó.

Xem thêm:

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Một số câu hỏi về tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Gọi cho chúng tôi theo số 0967 370 488 (TP. HCM) hoặc 0967 370 488 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm: Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !