logo-dich-vu-luattq

Phòng công chứng có biết đất bị quy hoạch không

Câu hỏi: Đất đang trong quy hoạch có được phép bán không?

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 thì đất trong quy hoạch gồm 02 trường hợp:

Xem thêm: Phòng công chứng có biết đất bị quy hoạch không

Trường hợp thứ nhất: Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người được sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy ở trường hợp thứ nhất này, đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được phép bán và thực hiện các quyền khác của người sử dụng đất theo quy định.

Trường hợp thứ hai: Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Như vậy, ở trường hợp thứ hai này: đất nằm trong quy hoạch mà đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất cho tới khi có quyết định thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch nhưng sẽ bị hạn chế một số quyền như: Không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm…

Tìm hiểu thêm: Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý một số quy định theo khoản 3 khoản 4 Điều 49 Luật Đất đai quy định thì:

– Trường hợp có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyển nhà nước phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

– Sau 03 năm, người sử dụng đất sẽ không bị hạn chế quyền như: Xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm… trong một số trường hợp sau:

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyển phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điểu chỉnh, hủy bỏ.

+ Có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ đó.

Như vậy, đất thuộc diện quy hoạch thì người sử dụng đất vẫn được phép mua bán (mặc dù có trường hợp sẽ bị hạn chế một số quyền như: xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm…). Tuy nhiên, để việc mua bán không trái với quy định của pháp luật thì vẫn phải đáp ứng đủ các điều kiện về mua bán quyền sử dụng đất được quy định trong Luật Đất đai năm 2013 và để hoàn tất quá trình mua bán đó, các bên mua bán phải thực hiện đúng về trình tự, thủ tục mua bán đất.

Tham khảo thêm: Những điều cần biết về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Phạm Thị Thảo – Công chứng viên

Văn phòng công chứng Nguyễn Dũng

Điện Thoại: 0967 370 488 8/ 0967 370 488

Hotline : 0967 370 488

Email: info@dichvuluattoanquoc.com

Tham khảo thêm: Mẫu viết tay mua bán đất

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !