logo-dich-vu-luattq

Luật sư tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ vận tải

Sau khi tiếp nhận nghi đinh 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của chính phủ và thông tư 63/2013/TT-BGTVT ngày 07/11/2014. Đơn vị chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với phòng quản lý vận tải thuộc sở GTVT Nghệ An, để xin đề nghị cấp phép : kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường. Về hồ sơ cơ bản đáp ứng với các danh mục yêu cầu, chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( thiếu danh mục Kinh doanh vận tải). Theo chúng tôi được biết thì Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định cho phép kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm, vậy chúng tôi có cần phải bổ sung danh mục kinh doanh vận tải vào giấy phép đăng ký kinh doanh không?

Xin cám ơn!

Xem thêm: Phim sex hình sự

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Gia. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5, điều 9, Nghị định số 86/2014/NĐ-CP thì:

Điều 9. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

……..

5. Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường là hình thức kinh doanh vận tải hàng hóa ngoài các hình thức kinh doanh vận tải quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

…………..”.

Như vậy, ngoài các hình thức kinh doanh vận tải hàng hóa bằng taxi; kinh doanh vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng; kinh doanh vận tải hàng hóa nguy hiểm; kinh doanh vận tải bằng công-ten-nơ thì các hình thức kinh doanh vận tải khác như doanh nghiệp của bạn là vận chuyển sản phẩm của công ty sản xuất tới kênh tiêu thụ đại lý cấp 1 cũng được công nhận là hình thức kinh doanh vận tải thông thường.

Đọc thêm: đề thi luật hình sự có đáp án

Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định có cho phép kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm, tuy nhiên thì việc bạn xin cấp giấy phép kinh doanh cho 8 chiếc xe tải thùng để thực hiện việc chuyên chở sản phẩm của công ty sản xuất đến kênh tiêu thụ thì phải có trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc danh mục kinh doanh vận tải. Vì căn cứ tại khoản 12, điều 4, Luật doanh nghiệp quy định : ” 12. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.”

Vì vậy, có thể hiểu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là một văn bản để nhà nước có thể quản lý và nắm rõ các hoạt động kinh doanh hợp pháp của một doanh nghiệp nhất định. Do đó, bạn phải bổ sung danh mục kinh doanh vận tải vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ tại điều 49, nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Tham khảo thêm: Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”

Bạn tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Trân trọng

P. Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Tìm hiểu thêm: Mẫu thi hành án hình sự

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !