logo-dich-vu-luattq

Phí thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Đa dạng các phương thức nộp lệ phí giúp cho việc nộp hồ sơ được thuận tiện, dễ dàng. Trong năm 2022, phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định cụ thể như thế nào, Luật Việt An xin cập nhật như sau:

Các loại phí, lệ phí đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu 1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) Đồng/lần 50.000 2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000 b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000 c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000 d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000 đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000

Như vậy, hiện nay lệ phí công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần thay vì lệ phí 300.000 đồng/lần so với trước đây.

Xem thêm: Phí thay đổi đăng ký kinh doanh

Đối tượng được miễn phí, lệ phí đăng ký kinh doanh

Các đối tượng sau được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp:

  • Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
  • Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Hoàn trả lệ phí đăng ký kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cùng thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhưng không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoàn trả lại phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp nộp lại biên lai thu tiền đã cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hoàn trả phí theo quy định về quản lý tài chính.

Cách thức nộp lệ phí đăng ký kinh doanh

  • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh
  • Chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh
  • Sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử: Cá nhân/tổ chức thực hiện thanh toán điện tử phải trả phí sử dụng dịch vụ theo mức quy định của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử. Mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử là khác nhau đối với các nhà cung cấp khác nhau.

Một số câu hỏi liên quan đến lệ phí đăng ký kinh doanh

Tham khảo thêm: Thành lập công ty quảng cáo

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp bao nhiêu tiền?

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: 50.000 đồng/lần

Muốn cung cấp thông tin của một doanh nghiệp thì phải nộp lệ phí như thế nào?

Lệ phí cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: 20.000 đồng/bản.

Đọc thêm: Tra cứu vốn đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Lệ phí cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp là: 40.000 đồng/bản.

Lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bao nhiêu tiền?

Lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là: 100.000 đồng/lần.

Quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn về lệ phí cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất!

Tìm hiểu thêm: đăng ký giấy phép kinh doanh cho người nước ngoài

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !