logo-dich-vu-luattq

Những trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản

Nhưng trong thời gian từ tháng 5/2015 đến nay, tôi vẫn nghỉ ở nhà nuôi con, cơ quan có đề nghị tôi phải có đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian này là đúng hay sai? Xin Luật sư tư vấn giúp. Trân thành cám ơn Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau: Điều 28, luật Bảo hiểm xã hội 2006 có quy định như sau: “Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản. 2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”. Theo như quy định này thì người lao động này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con thì mới được hưởng chế độ thai sản. Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn mới đóng BHXH Từ tháng 3/2015 đến tháng 5/2015 do đó không đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Do đó việc cơ quan có yêu cầu bạn phải có đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian này là không trái với quy định của pháp luật.

Xem thêm: Những trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản

Tham khảo thêm: Giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm

Trân trọng! CV: Ngọc Anh – Công ty Luật Minh Gia

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !