logo-dich-vu-luattq

Nghị định 23/2016/NĐ-CP xây dựng quản lý sử dụng nghĩa trang cơ sở hỏa táng

Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng quy định quy hoạch, xây dựng, cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; quản lý, sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; quản lý chi phí về nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;…

I. Quy hoạch, xây dựng, cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Nghị định số 23 quy định nội dung nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng bao gồm: Xác định ranh giới nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; các yêu cầu về điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng; xác định các hình thức táng trong nghĩa trang; các chỉ tiêu kỹ thuật, các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Xem thêm: Nghị định 23 2016

II. Quản lý, sử dụng nghĩa trang

Lựa chọn đơn vị quản lý nghĩa trang theo Nghị định 23/2016:

– UBND các cấp theo phân cấp quản lý nghĩa trang của UBND cấp tỉnh có trách nhiệm lựa chọn đơn vị quản lý nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn NSNN theo pháp luật hiện hành về cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

– Các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nghĩa trang từ nguồn vốn ngoài NSNN trực tiếp quản lý vận hành hoặc thuê quản lý nghĩa trang do mình đầu tư.

III. Quản lý, sử dụng cơ sở hỏa táng

Đọc thêm: Nghị định hướng dẫn luật tiếp công dân

Theo Quy định chung về quản lý, sử dụng cơ sở hỏa táng tại Nghị định 23 năm 2016, thì:

– Đối với cơ sở hỏa táng được xây dựng ngoài nghĩa trang thì khoảng cách an toàn môi trường từ công trình hỏa táng tới khu dân cư, công trình công cộng phải đảm bảo tối thiểu 500 m.

– Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động của cơ sở hỏa táng phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo môi trường theo quy định.

– Nghị định 23/2016/NĐ quy định chủ đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng được hưởng ưu đãi về: Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; đất đai, giải phóng mặt bằng; huy động vốn đầu tư và thuế theo pháp luật hiện hành.

IV. Quản lý chi phí về nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Nguyên tắc và phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng, giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân được Nghị định số 23/2016/NĐ-CP quy định như sau:

Tìm hiểu thêm: Thời hạn kháng cáo quá hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

– Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng, giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân gắn với chất lượng cung cấp dịch vụ, phù hợp với chế độ, chính sách nhà nước, đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư và người sử dụng dịch vụ.

Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng, giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân phải được minh bạch và niêm yết công khai;

– Nghị định 23 năm 2016 quy định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và mức lợi nhuận hợp lý theo quy định;

– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân xác định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ để thu hồi vốn đầu tư xây dựng, kể cả lãi vay (nếu có) và lợi nhuận hợp lý của toàn bộ dự án đầu tư, không tính các khoản ưu đãi của nhà nước theo Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 23/2016.

Nghị định 23 có hiệu lực từ ngày 27/05/2016.

Đọc thêm: Nghị quyết 03 2016 bồi thường thiệt hại

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !