logo-dich-vu-luattq

Một số mẫu văn bản hành chính

  • Người đăng: admin_phcth
  • Biểu mẫu hành chính
  • 21 Tháng 04, 2020
  • 2684

STT Tên văn bản Download 1 Mẫu biên bản theo NĐ 30 – 2020 Bien ban – ND30-2020.doc 2 Mẫu giấy mời theo NĐ 30 – 2020 Giấy mời – ND30-2020.doc 3 Mẫu công văn theo NĐ 30 – 2020 Mau cong van – ND30-2020.doc 4 Mẫu Quyết định theo NĐ 30 – 2020 MAU – QUYET DINH. theo ND30-2020.doc 5 Mẫu văn bản có tên gọi – TB, đề án, HD, CT, CT, PA, KH theo NĐ 30 – 2020 Mau – Van ban co ten goi – TB, De an, HD, CT, PA, TTrinh, KH – ND 30-2020.doc 6 Môt số thay đổi trong soạn thảo văn bản theo ND30-2020 Môt số thay đổi trong soạn thảo văn bản theo ND30-2020.doc 7 Nghị quyết – ND30-2020 theo ND30-2020 Nghị quyết – ND30-2020.doc 8 Quyết nghị, ban hành, phê duyệt theo ND30-2020 Quyết định – ban hanh – phe duyet – ND 30-2020.doc 9 Bản sao sang định dạng giấy – ND 30-2020 theo ND30-2020 Bản sao sang định dạng giấy – ND 30-2020.doc 10 Sao y – mat sao VB ND30-2020 Sao y – mat sao VB ND30-2020.doc

Đọc thêm: Mẫu đơn xin cắt hộ khẩu

Xem thêm: Một số mẫu văn bản hành chính

Đọc thêm: Mẫu đơn xin cắt hộ khẩu

Xem thêm: Một số mẫu văn bản hành chính

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !