logo-dich-vu-luattq

Mẫu giấy xác nhận mất giấy tờ xe máy

1. Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ

Đơn xin xác nhận mất giấy tờ là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự kiện cá nhân này bị mất một số loại giấy tờ nhất định vào thời gian nhất định. Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ như sau:

Xem thêm: Mẫu giấy xác nhận mất giấy tờ xe máy

ỦY BAN NHÂN DÂN……………. Quận (huyện):……………………. Phường (xã) :……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi : …………………………………………………………

Tôi tên : ……………………………………………………………

Sinh ngày ……….. tháng ………… năm ……………………

>&gt Xem thêm: Mẫu đơn trình báo công an mới nhất năm 2022

Tại : …………………………………………………………………..

Nghề nghiệp : ……………………………………………………..

Chứng minh nhân dân :…… ngàycấp :…. Tại :………….

Thường trú tại số : ……………… đường : ………………..

Phường (xã, TT) :……………. Quận (huyện) :…………..

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày … tháng ….. năm …

Tôi có mất : …………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

Tại : ……………………………………………………………………

Lý do : ………………………………………………………………..

>&gt Xem thêm: Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ mới nhất năm 2022

………………………………………………………………………….

…………, ngày …. tháng …. năm ……

Người viết đơn

Người chứng thứ nhất:

Người chứng thứ hai:

XÁC NHẬN

(của cơ quan có thẩm quyền)

2. Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe

>&gt Xem thêm: Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ, tài liệu, tài sản mới năm 2022

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

>&gt Xem thêm: Xe không chính chủ bị mất giấy tờ xe “Đăng ký xe” có làm lại lại được không? Trình tự thủ tục làm lại đăng ký xe và giấy phép lái xe?

>&gt Xem thêm: Có bắt buộc phải làm thông báo mất giấy tờ tùy thân khi bị mất không?

Hướng dẫn cách viết

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

>&gt Xem thêm: Mua đất bằng giấy viết tay nhưng đã bị mất giấy tờ mua bán? Mua đất chỉ thỏa thuận qua lời nói ?

3. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

>&gt Xem thêm: Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu (Mẫu X08)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN/ CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Kính gửi: ………………………………….

1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ): ……………

– Người đại diện: ………… Chức vụ: ………

Đọc thêm: Mẫu giấy đi đường theo thông tư 01

– Địa chỉ liên hệ: ………………………………

– Số nhà: … Đường (phố) … Phường (xã) …

– Quận (huyện) ……… Tỉnh, thành phố: ……

– Số điện thoại: …………………………………

>&gt Xem thêm: Thủ tục đăng ký xe máy khi mất giấy tờ gốc của xe ? Cấp lại đăng ký xe bị mất

2. Địa Điểm xây dựng: …………………………

– Lô đất số: ………… Diện tích ……………… m2.

– Tại: ……………… Đường: ……………………

– Phường (xã) ……………… Quận (huyện) …

– Tỉnh, thành phố: ………………………………

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

4. Nội dung đề nghị Điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp lại):

>&gt Xem thêm: Mẫu đơn trình báo tội phạm như thế nào ? Thủ tục trình báo tội phạm

5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: …………

– Tên đơn vị thiết kế: …………………………………

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số … Cấp ngày …

– Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………

– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: … do … Cấp ngày: ……

– Địa chỉ: …………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): … cấp ngày ……

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế Điều chỉnh/gia hạn: ……. tháng.

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép Điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

>&gt Xem thêm: Nên làm đơn khởi kiện hay đơn trình báo công an ? Thủ tục, quy trình khởi kiện theo quy định mới ?

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 –

………. ngày……tháng ….. năm …… Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

4. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động điện lực

Luật Minh Khuê tư vấn cho Quý khách hàng Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực, giấy phép hoạt động điện lực và hướng dẫn cách viết theo đúng quy định của Pháp Luật hiện hành.

Mẫu 01

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: …/…

…, ngày … tháng … năm …

ĐỀ NGHỊ

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực

>&gt Xem thêm: Thủ tục chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi khi mất giấy tờ ? Chế độ đối với người nhận nuôi con nuôi ?

Kính gửi: 1…………………………………………………………

Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ………………………………..

Có trụ sở chính tại: ………Điện thoại: ..Fax: …; Email: …..

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ………ngày … tháng … năm …

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp , đăng ký lần … ngày … tháng … năm …

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ……….. cấp ngày ………………… (nếu có).

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ……………………………………….

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt động sau đây:

– …………………………………………………………………………………….

>&gt Xem thêm: Mất giấy tờ có nhận được trợ cấp thất nghiệp?

Đọc thêm: Mẫu giấy xác nhận của ubnd xã

– ……………………………………………………………………………………

Các giấy tờ kèm theo:

– ……………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………….

Đề nghị 2… cấp giấy phép hoạt động điện lực cho … (tên tổ chức đề nghị).

…(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

LÃNH ĐẠO (Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng:

1 Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

2 Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

>> Quý khách có thể thao khảo một số bài viết khác cùng chuyên mục tại đây

>&gt Xem thêm: Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ tùy thân

5. Đơn ly hôn viết tay có còn được Tòa án chấp nhận?

Hiện nay, mẫu đơn ly hôn đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP. Tuy nhiên, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 không bắt buộc đơn ly hôn phải theo mẫu quy định. Điều này có nghĩa là, nếu viết đơn ly hôn theo hình thức viết tay, dù là thuận tình hay đơn phương ly hôn, thì vẫn có thể được Tòa án chấp nhận.

Đơn ly hôn viết tay được coi là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung như:

– Ngày, tháng, năm làm đơn

– Tên Tòa án nhận đơn

– Họ tên, nơi cư trú, số CMND (hộ chiếu) của người viết đơn

– Tên, nơi cư trú của vợ/chồng

– Nội dung xin ly hôn

– Về con chung

>&gt Xem thêm: Mất giấy tờ vay có đòi lại được tiền không?

– Về tài sản chung

– Họ tên và chữ ký của người viết đơn…

Trong đó:

Nội dung xin ly hôn: Đề cập đến thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm sống ban đầu ở đâu, hiện nay có còn sống chung với nhau hay không, tình trạng hôn nhân hiện tại và nguyên nhân dẫn đến quyết định ly hôn…

Về con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung như họ tên, ngày tháng năm sinh…, nguyện vọng và đề nghị nuôi con…

Về tài sản chung: Liệt kê các tài sản chung hiện có, giá trị thực tế và đề nghị phân chia… Ngoài ra, cần thể hiện nội dung về nợ chung (nếu có) và đề nghị phân chia nghĩa vụ trả nợ.

6. Thủ tục cấp giấy lại Giấy phép lái xe bị mất?

heo quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGTVT thì người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe.

Trong đó, thủ tục cấp lại giấy phép lái xe cho người có giấy phép lái xe bị mất thực hiện như sau:

>&gt Xem thêm: Tư vấn giải quyết việc tiệm cầm đồ làm mất giấy tờ ?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lái xe do bị mất bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe;

– Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);

– Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài).

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Cá nhân có nhu cầu xin cấp lại giấy phép lái xe do bị mất nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ kể trên đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Khi nộp hồ sơ, cá nhân phải chụp ảnh trực tiếp và xuất trình, bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

– Nộp lệ phí theo quy định.

>&gt Xem thêm: Tài sản mất giấy tờ có đưa vào trích khấu hao được không?

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lái xe nếu không phát hiện giấy phép lái xe của người đề nghị cấp lại giấy phép lái xe do bị mất đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì cấp lại giấy phép lái xe cho người đề nghị theo quy định.

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp người có giấy phép lái xe bị mất có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:

– Quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết;

– Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Thủ tục sát hạch lại thực hiện theo quy định của pháp luật tại Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự – Công ty luật Minh KHuê

>&gt Xem thêm: Trình báo mất giấy tờ để nhận trợ cấp thất nghiệp có được không ?

Tìm hiểu thêm: Mẫu văn bản thay đổi kế toán trưởng

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !