logo-dich-vu-luattq

Mẫu biên bản xác minh (Cập nhật 2021)

Xác minh là việc làm cho rõ sự thật qua thực tế và chứng cứ cụ thể. Việc xác minh được tiến hành trực tiếp với người vi phạm hoặc một vụ việc cụ thể nào đó cần xác minh. Vậy khi xác minh một vấn đề cụ thể nào đó cần tuân thủ theo trình tự như thế nào? Mẫu biên bản xác minh (Cập nhật 2021) gồm những nội dung gì? Hãy cùng ACC tìm lời giải đáp qua bài viết sau:

mau bien ban lam viec 0967 370 488

Xem thêm: Mẫu biên bản xác minh

Mẫu biên bản xác minh (Cập nhật 2021)

1. Mẫu biên bản xác minh là gì?

Biên bản xác minh hoặc làm việc là một loại văn bản cần thiết khi các bên có phát sinh một sự việc cụ thể cần phải ghi nhận lại các nội dung để làm căn cứ giải quyết các sự việc phát sinh.

Trong quá trình thi hành công vụ, người có thẩm quyền phát hiện có hành vi vi phạm nhưng không xác định được đối tượng vi phạm hành chính. Sau khi lập biên bản, người lập biên bản đã chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền để ban hành quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả đối với trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính theo Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, khi nhận hồ sơ thì người có thẩm quyền xử phạt đã yêu cầu tiến hành xác minh đối tượng vi phạm hành chính. Qua xác minh đến ngày, cơ quan được giao xác minh đã tiến hành lập biên bản xác minh và đã xác định được đối tượng vi phạm hành chính.

2. Mẫu biên bản xác minh dùng để làm gì?

Mẫu biên bản xác minh là mẫu biên bản dùng để ghi rõ nội dung cần xác minh, được lập ra để ghi chép về việc xác minh một vi phạm hay một vụ việc cụ thể nào đó.

Bên cạnh đó, biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được sử dụng để ghi nhận quá trình tiến hành xác minh các tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền, từ đó là căn cứ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính khách quan, đúng người đúng luật

3. Hướng dẫn lập biên bản xác minh?

Trong biên bản phải có các yếu tố cơ bản sau:

– Quốc hiệu và tiêu ngữ.

– Tên văn bản và trích yếu nội dung.

– Ngày… tháng… năm… giờ… (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).

– Thành phần tham dự (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tế dự hội họp…).

– Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung).

– Phần kết thúc (ghi thời gian và lý do).

– Thủ tục ký xác nhận.

4. Mẫu biên bản xác minh của ACC (Cập nhật 2021)

Đọc thêm: Lệ phí rút hồ sơ gốc xe máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

BIÊN BẢN XÁC MINH

Hồi …. giờ …… ngày……… tháng ……… năm ……… tại …………

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ……. Chức vụ: …….. thuộc Cơ quan ……

Ông/bà: …..

Ông/bà: ….

Tiến hành xác minh về việc (1):

……

KẾT QUẢ XÁC MINH

………..

Biên bản kết thúc hồi ………… giờ …………. ngày………. tháng ………. năm ……

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.

………(2)

NGƯỜI LÀM CHỨNG

Đọc thêm: Mẫu giấy giới thiệu tiếng anh

(Ký ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BỊ XÁC MINH

(Nếu có)

ĐIỀU TRA VIÊN/CÁN BỘ ĐIỀU TRA(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Ghi rõ nội dung cần xác minh.

(2) Người, cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin hoặc người tham gia tố tụng.

5. Ban hành Quyết định xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính

Căn cứ theo Thông tư số 14/ 2014 quy định như sau:

– Trường hợp xét thấy vụ việc cần tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực có quyền ra Quyết định xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ việc.

– Nội dung của Quyết định bao gồm:

+ Ngày, tháng, năm ra quyết định;

+ Căn cứ xác minh;

+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân bị xác minh;

+ Người có trách nhiệm xác minh;

+ Nội dung xác minh;

+ Thời hạn xác minh. Mẫu Quyết định xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Nói tóm lại, qua bài viết trên, ACC Group đã cung cấp tới quý khách hàng những thông tin về Mẫu biên bản xác minh (Cập nhật 2021). Mong rằng quý khách hàng có thể áp dụng được trên thực tế. Tuy nhiên, nếu quý khách hàng cần bất cứ sự hỗ trợ gì về Mẫu biên bản xác minh, hãy liên hệ với ACC Group để được đáp ứng.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn viết bản cam kết

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !