logo-dich-vu-luattq

Luật giao thông về mũ bảo hiểm

Ai phải đội mũ bảo hiểm?

Khoản 2 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định:

Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.

Xem thêm: Luật giao thông về mũ bảo hiểm

Đồng thời, khoản 2 Điều 31 Luật này cũng quy định:

2. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.

Theo đó, những đối tượng sau đây tham gia giao thông bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm (thì không bị xử phạt):

– Người điều khiển mô tô, xe gắn máy;

– Người điều khiển xe đạp máy, xe đạp điện;

– Người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy, xe đạp máy, xe đạp điện.

Tuy nhiên, Nghị định 100/2019 loại trừ không xử phạt 3 trường hợp không đội mũ bảo hiểm sau:

1- Chở người bệnh đi cấp cứu;

2- Chở trẻ em dưới 06 tuổi;

Đọc thêm: Quan hệ pháp luật hình sự

3- Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Xem thêm: 3 trường hợp không cần đội mũ bảo hiểm khi lái xe

Ai bị xử phạt khi không đội mũ bảo hiểm?

– Người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, xe đạp điện sẽ bị xử phạt nếu: + Bản thân không đội mũ bảo hiểm; + Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

– Người ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, xe đạp điện sẽ bị xử phạt khi bản thân họ không đội mũ bảo hiểm.

Theo quy định này, nếu người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm thì cả người ngồi sau và người cầm lái đều bị phạt. Như vậy, sẽ xảy ra 01 tình huống thú vị, đó là nếu chỉ có 01 mũ bảo hiểm thì nên để cho người ngồi sau đội. Lúc này, Cảnh sát giao thông chỉ xử phạt người ngồi trước lỗi không đội mũ bảo hiểm mà thôi.

Khi nào đội mũ bảo hiểm vẫn bị xử phạt?

Mũ bảo hiểm bao gồm 04 loại: Mũ che nửa đầu, Mũ che ba phần tư đầu, Mũ che cả đầu và tai, Mũ che cả đầu, tai, hàm.

Không phải chỉ trường hợp không đội mũ bảo hiểm mới bị xử phạt. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, xe đạp điện và các loại xe tương tự có đội mũ bảo hiểm trong những trường hợp sau vẫn bị xử phạt như không đội mũ bảo hiểm:

– Không cài quai đúng quy cách;

– Mũ bảo hiểm không phải loại dành cho mô tô, xe máy.

Xem thêm…

Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm

STT

Đối tượng bị xử phạt

Tìm hiểu thêm: Luật cạnh tranh 2004 số 27/2004/QH11

Mức phạt theo Nghị định 100/2019, sửa đổi bởi Nghị định 123/2021

1

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy

400.000 – 600.000 đồng

2

Người điều khiển xe đạp máy, xe đạp điện

400.000 – 600.000 đồng

3

Người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện

400.000 – 600.000 đồng

Trên đây là quy định về mức xử phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc liên hệ: 1900 6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Từ năm 2024, áp dụng Quy chuẩn mới đối với mũ bảo hiểm

Tìm hiểu thêm: Nghị định 123 hướng dẫn luật hộ tịch

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !