logo-dich-vu-luattq

Luật bảo hiểm xã hội 2021

Bảo hiểm xã hội là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của người lao động trong cả nhà nước và lao động tại các công ty. Đây là các khoản bù đắp một phần lương mà người lao động bị mất khi gặp các rủi ro khi thực hiện nhiệm vụ trong mối quan hệ lao động. Để phù hợp với sự phát triển của đất nước thì luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 đã có những thay đổi về các khoản trợ cấp, về chế độ hưu trí và một số chế độ khác. Để tìm hiểu rõ hơn thì bài viết dưới đây của Inslaw sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhất.

Tăng hàng loạt trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động

Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như các quy định tại Điều 17. Do đó, kể từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng / tháng.

Xem thêm: Luật bảo hiểm xã hội 2021

Khi đó, hàng loạt quyền lợi bảo hiểm xã hội sẽ được tăng lên tương ứng:

 • Trợ cấp thai sản: tăng từ 2,78 triệu đồng/tháng lên 2,98 triệu đồng/tháng (tức là gấp 02 lần mức lương cơ sở quy định tại Điều 38 Luật BHXH năm 2014).
 • Mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: tăng từ 417.000 đồng một ngày lên 447.000 đồng một ngày (tức là 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở quy định tại Điều 29 và Điều 41 Luật BHXH năm 2014).
 • Trợ cấp mai táng phí: tăng từ 13,9 triệu đồng lên 14,9 triệu đồng (tức là gấp 10 lần mức lương cơ sở hàng tháng quy định tại Điều 66 Luật BHXH năm 2014).
 • Trợ cấp tuất hàng tháng: mỗi thân nhân sẽ tăng từ 695.000 đồng/tháng lên 745.000 đồng/tháng; chi phí của thân nhân không có người chăm sóc sẽ tăng từ 973.000 đồng/tháng lên 1,043 tỷ đồng/tháng (theo Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014) (từ 50% đến 70% mức lương cơ sở) …

Thay đổi tiền lương tối thiểu và tiền lương tối đa tính đóng BHXH bắt buộc

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 cũng đã có những mức thay đổi về tiền lương đóng vào bảo hiểm xã hội, để đảm bảo công bằng cũng như quyền lợi của người lao động.

Thay đổi về tiền lương tối thiểu đóng BHXH

Theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường và cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng của người lao động được bảo hiểm. Học nghề và dạy nghề.

Bắt đầu từ năm 2019, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP. Căn cứ vào đó, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu cũng phải tăng tương ứng.

Thay đổi về tiền lương tối đa đóng BHXH cho người lao động

Tìm hiểu thêm: Khái niệm quy định tại Luật Dược

Theo quy định tại Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022, tiền lương đóng BHXH là tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Nếu mức lương gấp 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, theo Nghị quyết số 70/2018/QH14, bắt đầu từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở của người lao động sẽ được tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, từ đó, mức lương tối đa để người lao động đóng BHXH bắt buộc là 29.800.000 đồng/tháng thay cho mức 27.800.000 đồng trước đây.

​Điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu giai đoạn 2018 – 2022

Năm 2019 cũng là thời điểm Nghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ được áp dụng. Theo Nghị định, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến năm 2022, có thời gian đóng BHXH từ 20 năm đến 29 năm 6 tháng thì sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Mức lương hưu điều chỉnh đối với lao động nữ được tính trên cơ sở mức hưởng lương hưu lúc đầu của người lao động, mức lương hưu điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời gian hưởng lương hưu. Do đó, nếu lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2019 thì mức điều chỉnh cao nhất là 9,23%, mức điều chỉnh thấp nhất là 0,81% tùy theo thời gian đóng BHXH.

Thay đổi về điều kiện hưởng lương hưu với đối tượng BHXH bắt buộc

Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2022, điều kiện hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được điều chỉnh đối với từng nhóm đối tượng, cụ thể như sau:

Tập thể người lao động, công chức, viên chức

Nhóm đối tượng này có đủ 20 năm tham gia BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu trong các trường hợp sau:

 • Trong điều kiện lao động bình thường: nam đủ 60 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi + 4 tháng.
 • Làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đủ 15 năm: nam trên 55 tuổi + 3 tháng, nữ trên 50 tuổi + 4 tháng.
 • Người đã làm việc trong mỏ than từ 15 năm trở lên: nam trên 50 tuổi + 3 tháng, nữ trên 45 tuổi + 4 tháng.
 • Người nhiễm HIV do tai nạn lao động khi thực hiện công việc được chỉ định

Nhóm quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan

Đọc thêm: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm

Theo nhóm đối tượng này, nếu có đủ 20 năm đóng BHXH thì được hưởng lương hưu cố định và đáp ứng các điều kiện sau:

 • Trong điều kiện lao động bình thường: Nam trên 55 tuổi + 3 tháng, nữ trên 50 tuổi + 4 tháng, nhưng “Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam”, “Luật Công an nhân dân”, “Luật Mật mã”, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và luật viên chức.
 • Trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đủ 15 năm: nam trên 50 tuổi + 3 tháng, nữ trên 50 tuổi + 4 tháng.
 • Người bị nhiễm HIV do rủi ro, tai nạn nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được chỉ định.

Nhóm lao động là cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã

Nhóm đối tượng này tham gia Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 nếu khi nghỉ việc có tối thiểu 15 – 20 năm đóng BHXH, nam đủ 60 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi + 4 tháng thì sẽ được hưởng lương hưu.

Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu với đối tượng suy giảm khả năng lao động

Căn cứ theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2022, điều kiện hưởng lương hưu với những nhóm đối tượng bị suy giảm khả năng lao động như sau:

Nhóm người lao động, cán bộ công chức, viên chức

Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động thì điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lương hưu là có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và có đủ các điều kiện sau đây:

 • Nam đủ 55 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 50 tuổi 4 tháng, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
 • Nam đủ 50 tuổi + 3 tháng, nữ 45 tuổi + 4 tháng, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 81%.
 • Làm việc trong môi trường lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có đủ 15 năm bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Nhóm quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan

 • Những người này khi nghỉ việc có đủ thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
 • Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu đối với người tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội
 • Từ ngày 1/1/221 trở đi, nếu có đủ các điều kiện sau đây thì đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu:
 • Nam trên 60 tuổi + 3 tháng, nữ trên 55 tuổi + 4 tháng.
 • Đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên.

Trên đây là mọi giải đáp của Inslaw về luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022, mong với một số thông tin có thể giúp độc giả hiểu thêm phần nào về vấn đề này. Nếu như khách hàng còn có điều gì băn khoăn thắc mắc, hoặc quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ bên công ty, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin dưới đây:

 • Hotline: 0967 370 488
 • Gmail: info@dichvuluattoanquoc.com
 • Website: https://inslaw.vn/

Bạn đang xem bài viếtLuật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 về mức đóng & Chế độ” tại chuyên mục “Tin tức tổng hợp”

Đọc thêm: Luật quy hoạch đô thị 2015 cập nhật mới nhất năm 2022

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !