logo-dich-vu-luattq

Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia theo quy định mới nhất 2022

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng thông dụng

1. Hợp đồng thuê chuyên gia là gì ?

Hợp đồng cố vấn, hợp đồng thuê chuyên gia được xem là hợp đồng dịch vụ, trong đó, bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là cho ý kiến hoặc tham vấn về một công việc hoặc một lĩnh vực cụ thể và bên thuê dịch vụ là bên nhận chuyên gia làm việc, đồng thời phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ này.

Xem thêm: Hợp đồng thuê chuyên gia

Hợp đồng chỉ được hiểu đơn giản là sự thỏa thuận về xác lập quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng với nhau. Tuy nhiên, để đảm bảo tính ràng buộc và tránh rủi ro pháp lý, hợp đồng giữa các bên phải được thể hiện dưới dạng văn bản, được ghi nhận và ký kết hợp pháp. Do đó, việc tìm đến dịch vụ soạn thảo hợp đồng tư vấn, cố vấn chuyên nghiệp là vô cùng cần thiết.

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng thông dụng

2. Quy định về hợp đồng thuê chuyên gia

Hiện tại về hợp đồng thuê chuyên gia chưa có quy định rõ đối với việc này, tuy nhiên theo bộ luật dân sự thì khi giao kết hợp đồng có thể giao kết theo loại hợp đồng dịch vụ.

– Đối với việc chấm dứt hợp đồng: Nếu bên sử dụng dịch vụ đó không có lợi đối với họ trong công việc thì bên đó có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng này, đảm bảo thời gian báo trước 1 thời gian được coi là hợp lý, đồng thời bên sử dụng dịch vụ phải thanh toán tiền công bên kia đã thực hiện cộng thêm khoản bồi thường thiệt hại

Nếu bên sử dụng dịch vụ có hành vi vi phạm nghĩa vụ nghiêm trọng thì bên còn lại cso quyền chấm dứt hợp đồng đơn phương

– Tiếp tục thực hiện hợp đồng dịch vụ: Khi hết thời hạn cần thực hiện công việc ghi nhận trên hợp đồng mà thực tế công việc vẫn chưa hoàn tất, đồng thời bên cung cấp dịch vụ vẫn thực hiện công việc, trong khi đó bên sử dụng dịch vụ hoàn toàn biết điều này không có phản đối thì công việc được tiếp tục đến khi hoàn thành – hợp đồng dịch vụ được đương nhiên tiếp tục nội dung.

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất năm 2022

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng thông dụng

3. Hướng dẫn soạn hợp đồng thuê chuyên gia ?

– Tên loại hợp đồng là hợp đồng thuê chuyên gia

– Thông tin của bên thuê ghi rõ tên của công ty, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ, số điện thọai liên hệ ghi như trên chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty

– Thông tin của bên chuyên gia ghi rõ tên của chủ thể, , địa chỉ nơi thường trú, số điện thọai liên hệ, số chứng minh nhân dân, cấp ngày tháng nào? Ghi như thông tin của giấy chứng minh nhân dân

– Nội dung hợp đồng

+ Thời gian thuê là bao lâu?

+ Hợp đồng yêu cầu những công việc gì?

+ Tiền công, phụ cấp, cách thức thanh toán, thời gian thanh toán

+ Quyền và nghĩa vụ bên A và bên B

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất năm 2022

+ Giải quyết tranh chấp nếu không thỏa thuận được ở tòa án nào?

– Ký và xác nhận bên A và bên B

a) Thông tin các bên

Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức, người đại diện theo đúng pháp luật, chứng minh nhân dân hoặc mã số thuế, địa chỉ của các bên phải được ghi đầy đủ, cụ thể, rõ ràng.

b) Thời hạn và phương thức thanh toán tiền lương:

Hai bên thể hiện khoảng thời gian thanh toán tiền thuê, số ngày trễ hạn có thể chấp nhận, chế tài nếu bên thuê vi phạm về thời hạn thanh toán.

c) Quyền và nghĩa vụ của các bên

Các bên quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, căn cứ Bộ luật Dân sự 2015; “Bộ luật lao động 2019”;

d) Các thỏa thuận khác

Thể hiện những thỏa thuận về các khoản chi phí khác không được nêu trong hợp đồng: điện, nước, văn phòng phẩm, các khoản trợ cấp khác do hai bên thỏa thuận.

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ mới nhất năm 2022

Lưu ý: Bên thuê và bên được thuê cần thỏa thuận rõ các điều khoản về BHXH, thuế thu nhập cá nhân phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam.

đ) Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực ngay sau khi ký hết hay từ ngày giờ cụ thể nào khác.

e) Điều kiện đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê chuyên gia

Quy định chi tiết các điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng thông dụng

4. Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia mới nhất

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng thông dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất, sang nhượng, tặng cho nhà đất mới năm 2022

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng thông dụng

HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA

– Căn cứ qui định tại Bộ Luật Dân Sự.

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Hôm nay, ngày …….. tháng ………. năm 20….. Tại : Văn phòng công ty cổ phần …………….. Hai bên gồm :

BÊN A (BÊN THUÊ CHUYÊN GIA):

CÔNG TY CỔ PHẦN…………….

Địa chỉ: , quận I, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Đại diện: Ông Hoàng Hoa Hòe, Chức vụ : giám đốc.

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở cập nhật mới nhất năm 2022

BÊN B (BÊN CHUYÊN GIA):

Ông : …………………………….

CMND số :

Địa chỉ:

Điện thoại:

Xét rằng :

– Bên A là một doanh nghiệp chuyên thực hiện các dịch vụ về truyền thông, đang triển khai kế hoạch phát triển khách hàng (sau đây gọi là “dự án” ), đang có nhu cầu thuê chuyên gia có năng lực và chuyên môn phù hợp để thực hiện Dự án.

– Bên B là người cam kết có đủ năng lực chuyên môn phù hợp và mong muốn được thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn của mình.

Theo đó, sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều khoản cụ thể như sau:

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2022

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng thông dụng

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A thuê và bên Bên B đồng ý đảm nhận thực hiện các công việc được nêu trong “Bản mô tả công việc” đính kèm hợp đồng này với tư cách là một “chuyên gia” trong Dự án của bên A.

1.2. Theo đó, Bên B sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Bên A và có chức danh là “Giám đốc dự án”.

1.3. Thời gian hợp đồng : 6 tháng ( hoặc cho đến khi kết thúc dự án). Khi kết thúc hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hoặc/và nhu cầu của mỗi bên, hợp đồng này có thể được xem xét gia hạn hoặc chuyển đổi hình thức thành hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng thông dụng

ĐIỀU 2: TIỀN CÔNG VÀ CÁC HỖ TRỢ KHÁC

2.1. Tiền công:

Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất 2022

Tiền công mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 là 10.000.000 đồng/tháng.

Trong đó đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân mà bên B phải trả theo qui định của pháp luật.

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ cập nhật mới nhất năm 2022

Hàng tháng, bên A sẽ thanh toán tiền công cho bên B vào 5 ngày đầu của mỗi tháng.

2.2. Các hỗ trợ khác từ Bên A:

Ngoài khoản tiền công nêu trên, Bên A sẽ hỗ trợ, lo liệu toàn bộ chi phí đi lại, công tác phí, ăn, ở … (nếu có) cho Bên B theo đúng chế độ do bên A qui định.

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng thông dụng

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

– Tạo điều kiện cần thiết, hỗ trợ phương tiện, nơi làm việc để Bên B hoàn thành công việc của mình.

– Thanh toán đầy đủ tiền công cho Bên B theo thỏa thuận.

– Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu hiệu quả công việc do bên B thực hiện không tốt hoặc xét thấy rõ ràng bên B không có đủ năng lực, khả năng như bên B đã cam kết.

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên thuê dịch vụ – theo qui định tại Bộ luật dân sự.

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất năm 2022 và Thủ tục mua bán đất đai ?

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng thông dụng

3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

– Hoàn thành công việc do mình đảm nhận với chất lượng cao nhất. Chịu trách về công việc do mình thực hiện.

– Bảo quản phương tiện làm việc, tuân thủ các qui định, nội qui của công ty.

– Tự chịu trách nhiệm về các khoản thuế, bảo hiểm … theo qui định của pháp luật Việt Nam.

– Bên B cam kết việc ký kết hợp đồng này không tạo ra bất kỳ sự mâu thuân về quyền lợi đối với Bên thứ ba nào khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này.

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung cấp dịch vụ – theo qui định tại Bộ luật dân sự.

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng thông dụng

ĐIỀU 4: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

4.1. Hai bên hiệu và thừa nhận rằng hợp đồng này không phải là một hợp đồng lao động. Quan hệ giữa hai bên không làm phát sinh các quan hệ về pháp luật lao động.

>&gt Xem thêm: Mẫu Hợp đồng kinh tế thương mại cập nhật mới nhất năm 2022

4.2. Tất cả thông tin, tài liệu hoặc bất cứ kết quả, sản phẩm giao nộp nào do Bên B tạo nên và/hoặc biết được khi thực hiện các trách nhiệm của mình trong hợp đồng sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Bên A. Bên B cam kết không lưu giữ và sử dụng những tài liệu và thông tin nêu trên trong bất cứ trường hợp nào ngoài phạm vi và thời hạn của Hợp đồng.

4.3. Hai bên cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến hợp đồng này, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước yêu cầu.

4.4. Trong những trường hợp có lý do chính đáng, hai bên có thể thỏa thuận tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Khi đó, bên muốn chấm dứt/tạm ngưng phải thông báo cho bên kia chậm nhất là 1 tháng trước khi muốn chấm dứt hay tạm ngưng.

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng thông dụng

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết hoàn toàn tự nguyện khi ký kết và thực hiện nghiêm túc hợp đồng này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, hai bên sẽ gặp gỡ để trao đổi cùng giải quyết trên tinh thần thương lượng, hợp tác. Nếu không tự giải quyết được sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên.

Hai bên thừa nhận rằng luật áp dụng của hợp đồng này là luật Việt nam. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có hiệu lực như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

BÊN A BÊN B

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng thông dụng

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán, giấy mua bán xe máy, ô tô năm 2022

Đọc thêm: Giao kết hợp đồng là gì

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !