logo-dich-vu-luattq

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Đơn giá được thỏa thuận trong hợp đồng là một trong những yếu tố quan trọng và phức tạp nhất trong quá trình thực hiện hợp đồng. Cũng bởi “đồng tiền đi liền với khúc ruột”, mặt khác thị trường luôn biến đổi không ngừng, cho nên giá cả cũng biến đổi theo. Cũng vì lẽ đó mà nảy sinh ra một loại hợp đồng đó là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh để phù hợp hơn trong quá trình thực hiện hợp đồng của hai bên giao kết. Loại hợp đồng này được quy định như thế nào, hãy cùng ACC theo dõi bài viết sau!

6 6

Xem thêm: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (Cập nhật 2021)

1. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là gì?

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá đã được điều chỉnh.

2. Áp dụng hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh?

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được áp dụng cho những gói thầu có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài, chịu tác động của thị trường. Về cơ bản, hình thức này tương tự như hợp đồng theo đơn giá cố định. Điểm khác biệt là đơn giá trong hợp đồng được tiến hành điều chỉnh khi thực hiện thanh toán.

Nói như vậy không có nghĩa là cứ ghi “đơn giá điều chỉnh” là đủ cơ sở thanh toán, mà trong hợp đồng phải đưa ra phương pháp, công thức để tiến hành tính toán điều chỉnh đơn giá và quy định, những căn cứ, thông tin mang tính trọng tài, khoa học, khách quan với mục đích đảm bảo sự công bằng, tránh rủi ro nghiêng về một phía.

3. Nội dung hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh?

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng công chứng mua bán nhà đất

Nội dung cơ bản của hợp đồng theo đơn giá là việc thanh toán căn cứ vào số lượng, khối lượng công việc đã thực hiện và được nghiệm thu. Sự phát sinh thực tế so với tính toán ban đầu là khó có thể dự kiến trước, có trường hợp biến động không nhiều song có những trường hợp biến động cực kì lớn. Điều này có thể làm cho giá trị thanh toán bất lợi cho chủ đầu tư hoặc nhà thầu.

Chính vì vậy, đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trong hợp đồng cần quy định việc điều chỉnh đơn giá tùy theo mức độ phát sinh nhiều hay ít, qui định sẽ sử dụng đơn giá đã có trong hợp đồng hoặc được thỏa thuận giữa các bên.

4. Thanh toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh?

– Giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá điều chỉnh ghi trong hợp đồng nhân với khối lượng, số lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện; Giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể về thanh toán được ghi trong hợp đồng là cơ sở để thanh toán cho nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thanh toán theo đúng thời hạn trong hợp đồng thì chịu trách nhiệm trả lãi đối với phần giá trị thanh toán chậm cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng. Việc thanh toán không căn cứ theo dự toán cũng như các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về định mức, đơn giá; không căn cứ vào đơn giá trong hóa đơn tài chính đối với các yếu tố đầu vào của nhà thầu như vật tư, máy móc, thiết bị và các yếu tố đầu vào khác.

– Đối với công việc xây lắp, trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần khối lượng thực tế đã thực hiện. Trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế nhiều hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu được thanh toán cho phần chênh lệch khối lượng công việc này.

– Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu chịu trách nhiệm xác nhận vào biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành để làm cơ sở thanh toán cho nhà thầu.

5. Hồ sơ thanh toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh bao gồm những gì?

Tùy vào khối lượng công việc, quá trình thực hiện và nội dung hợp đồng cụ thể mà việc thanh toán sẽ được tiến hành theo các nội dung cụ thể mà hồ sơ thanh toán cần có theo quy định của pháp luật. Trong hồ sơ thanh toán đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh cần phải có các nội dung sau:

Tìm hiểu thêm: Mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân

– Thứ nhất: Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có);

– Thứ hai: Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm so với hợp đồng có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có);

– Thứ ba: Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành đã được xác nhận và đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá được điều chỉnh theo quy định của hợp đồng;

– Thứ tư: Đề nghị thanh toán của nhà thầu, trong đó nêu rõ khối lượng đã hoàn thành và giá trị hoàn thành, giá trị tăng (giảm) so với hợp đồng, giá trị đã tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn thanh toán;

– Thứ năm: Đối với công việc mua sắm hàng hóa: Tùy tính chất của hàng hóa để quy định hồ sơ thanh toán cho phù hợp như hóa đơn của nhà thầu, danh mục hàng hóa đóng gói, chứng từ vận tải, đơn bảo hiểm, Giấy chứng nhận chất lượng, biên bản nghiệm thu hàng hóa, Giấy chứng nhận xuất xứ và các tài liệu, chứng từ khác liên quan.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh mà ACC gửi tới quý khách hàng. Từ đó, quý khách hàng có thể áp dụng hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh với những trường hợp mà đối tượng của hợp đồng là những hàng hóa, dịch vụ có đặc thù biến đổi giá cả thường xuyên. Nếu còn gì vướng mắc, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp!

Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng nguyên tắc gia công may mặc

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !