logo-dich-vu-luattq

Hợp đồng quét dọn vệ sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xem thêm: Hợp đồng quét dọn vệ sinh

…, ngày … tháng … năm 2020

Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng thuê xe du lịch

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN DỌN VỆ SINH

Số……./HĐ

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động 2012;

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, tại … Chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN THUÊ KHOÁN

Công ty Cổ phần A

Trụ sở chính:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số điện thoại

Người đại diện

Chức vụ

BÊN B: BÊN NHẬN THUÊ KHOÁN

Công ty TNHH B

Trụ sở chính:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số điện thoại

Người đại diện

Tham khảo thêm: Bảng giá cho thuê xe theo tháng , xe hợp đồng tháng

Chức vụ:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, các bên đồng ý kí kết hợp đồng thuê khoán dọn vệ sinh với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên B là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực dọn dẹp vệ sinh. Bên A có nhu cầu vệ sinh công trình sau xây dựng. Do đó, các bên đồng ý ký kết hợp đồng thuê khoán dọn vệ sinh:

  • Đối tượng: tòa nhà văn phòng X
  • Diện tích:
  • Địa điểm:
  • Thời gian: từ ngày ….đến ngày ….
  • Mục đích: vệ sinh, làm sạch các vết bẩn của tòa nhà văn phòng mới xây.

Điều 2. Các thức thực hiện

Bên A giao khoán toàn bộ việc dọn vệ sinh công trình sau xây dựng cho bên B. Bên B có trách nhiệm cử nhân viên tới địa điểm cần dọn vệ sinh và trang bị dụng cụ cần thiết để thực hiện công việc theo yêu cầu:

– Loại bỏ và làm sạch các vết bẩn từ sơn, vôi, thạch cao, … từ sàn nhà và các cửa.

– Làm sạch, sáng bóng bụi bẩn bám trên các thiết bị như đèn điện, tường và trần nhà.

– Lau chùi hành lang, thang máy, cầu thang

– Làm sạch, lau chùi toàn bộ nội thất trong nhà, trong tất cả các phòng của căn nhà

– Dọn dẹp làm sạch nhà tắm, nhà vệ sinh.

– Hút bụi và làm sạch, làm bóng tất cả các bề mặt kính trong công trình.

Sau khi hoàn thành công việc, hai bên cùng tiến hành kiểm tra kết quả công việc và kí và bản nghiệm thu theo quy định.

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

Chi phí thuê khoán dọn vệ sinh:……………….đồng (bằng chữ:…….)

Đặt cọc: ……….. đồng

Thời hạn thanh toán: sau khi các bên kí vào biên bản nghiệm thu, bên A thanh toán toàn bộ chi phí thuê khoán bằng hình thức tiền mặt cho đại diện của bên B cử đến. Đồng thời bên B hoàn trả tiền cọc cho bên A.

Thanh toán chậm: trường hợp bên A chậm thanh toán cho bên A hoặc bên B chậm hoàn trả tiền cọc cho bên A, thì bên vi phạm phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Quyền của bên A

– Được nhận kết quả dọn vệ sinh đạt yêu cầu

– Giám sát quá trình làm viêc của bên B

– Yêu cầu bên B khắc phục nếu kết quả chưa đạt tiêu chuẩn.

4.2. Nghĩa vụ của bên A

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

– Tiến hành nghiệm thu công viêc theo yêu cầu của bên

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

Tìm hiểu thêm: Phụ lục hợp đồng tư vấn thiết kế

5.1 Quyền của bên B

– Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

– Chuẩn bị đầy đủ nhân công và trang thiết bị trước khi tiến hành công việc

– Đảm bảo công việc diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và đúng hạn

– Cam kết các hóa chất sử dụng để dọn vệ sinh an toàn.

– Giữ gìn, bảo vệ cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị của bên A, nếu làm mất mát hư hỏng thì phải bồi thường.

Điều 6. Sự kiện bất khả kháng.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng bị phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền chấm dứt hợp đồng, bên A thanh toán tiền công cho bên B dựa vào tỷ lệ hoàn thành công việc, bên B hoàn trả tiền cọc cho bên A.

Điều 7. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

7.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho mình.

7.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

  • Công việc được thuê khoán hoàn thành
  • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
  • Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;
  • Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 07 ngày.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua hòa giải thiện chí giữa các bên. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp mà tranh chấp không được giải quyết thông qua hòa giải thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của hợp đồng.

Điều 10. Điều khoản chung

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng, đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng thuê xe du lịch

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !