logo-dich-vu-luattq

Hợp đồng lao động thử việc

>> Tải ngay: Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất

Xem thêm: Hợp đồng lao động thử việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất năm 2022

-o0o-

Xem thêm: Hợp đồng lao động thử việc

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Xem thêm: Hợp đồng lao động thử việc

Chúng tôi, một bên là Ông: …………..…………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………

Đại diện cho: ……………………………………………………..…

Địa chỉ: ……………………………………………………..….……

Một bên là: ……………………………………………………..……

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất năm 2022

Sinh ngày ……. tháng …….. năm …….……………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………

Mang CMND số: ……….. do CA …….. cấp ngày …… tháng …… năm ………..

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Xem thêm: Hợp đồng lao động thử việc

Điều 1: Ông (bà) ……….. làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là 03 tháng kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm …………..

Tại địa điểm: …………………………………………………….

Chức danh chuyên môn: ……………… Chức vụ: ……………….

Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng làm việc theo giờ

Công việc phải làm:

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ mới nhất năm 2022

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);

– Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

– Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)

Xem thêm: Hợp đồng lao động thử việc

Điều 2: Chế độ làm việc:

– Thời giờ làm việc: 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30′ đến 17h30′);

– Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Xem thêm: Hợp đồng lao động thử việc

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động:

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất, sang nhượng, tặng cho nhà đất mới năm 2022

3.1 Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc: Cá nhân tự túc;

– Mức lương thử việc:

– Phụ cấp: Tự túc

– Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày 15 hàng tháng;

– Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)

– Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp NV được cử đi đào tạo thì NV phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

– Những thoả thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà người lao động không tiếp tục cộng tác với công ty (kể cả trong trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) thì người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên.

Xem thêm: Hợp đồng lao động thử việc

3.2 Nghĩa vụ:

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở cập nhật mới nhất năm 2022

– Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc trong Hợp đồng;

Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng lao đông theo thông tư 30 2013

– Nộp văn bằng, chứng chỉ bản sao y chứng thực có thời hạn trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp ( có học hàm cao nhất theo đúng chức danh chuyên môn) cho Công ty ngay khi ký hợp đồng thử việc này.

– Chấp hành nọi quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động…..

– Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty đê trục lợi cá nhân;

– Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép : Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty.Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

Xem thêm: Hợp đồng lao động thử việc

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

4.1 Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này.

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2022

– Bảo quản văn bằng, chứng chỉ gốc( nếu có ) cho nhân viên trong thời gian hiệu lực hợp đồng.

– Hoàn trả lại văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên sau khi nhân viên đã hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng thử việc này.

Xem thêm: Hợp đồng lao động thử việc

4.2 Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

Xem thêm: Hợp đồng lao động thử việc

Điều 5: Điều khoản thi hành:

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;

– Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ cập nhật mới nhất năm 2022

Hợp đồng làm tại:…………………….

Người lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đọc thêm: Câu hỏi về hợp đồng dân sự

Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đọc thêm: Câu hỏi về hợp đồng dân sự

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !