logo-dich-vu-luattq

Hợp đồng đào tạo nghề cắt tóc

Hợp đồng đào tạo nghề cắt tóc với những thỏa thuận về giáo dục sẽ được xác lập như thế nào, trách nhiệm của các bên ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu sau đây của chúng tôi.

Hoạt động dạy nghề cắt tóc không giống với các loại hình giáo dục thông thường, bởi lẽ nó được thực hiện bởi những giáo viên, người hướng dẫn là những người có vị trí, uy tín nhất định trong lĩnh vực, không nhất thiết phải có các chứng nhận về sư phạm. Mặt khác, học viên cũng hướng tới những hiệu quả để thực hiện nghề thực tế chứ không giới hạn cố định về thời gian đào tạo.

Xem thêm: Hợp đồng học nghề tóc

Định nghĩa Hợp đồng đào tạo nghề cắt tóc

Hợp đồng đào tạo nghề cắt tóc là thỏa thuận cung ứng dịch vụ dạy và học đối với một chuyên ngành, nghề, lĩnh vực cụ thể. Để đảm bảo quyền lợi của các bên cũng như hạn chế những hành vi không tốt trong hoạt động này. Các bên cần ký kết thỏa thuận với nhau bằng văn bản để có cơ sở giải quyết những tranh chấp phát sinh.

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề cắt tóc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ CẮT TÓC

Số:05/HĐĐT

-Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;

-Căn cứ Luật Lao động 2012;

-Và các quy định, văn bản pháp luật liên quan đang hiện hành.

Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm đào tạo nghề tóc……….., hai bên chúng tôi gồm:

I.Bên Đào tạo nghề (Bên A):Trung tâm đào tạo nghề tóc………………………..

Trụ sở chính:…………………………………………………………………….

Họ và tên người đại diện:…………………………..-Chức vụ: …………………

CMND:…………………………ngày cấp:……………….Nơi cấp:………….

Điện thoại:…………………………………

FAX:…………………………………….

GCNĐKHĐGDNN số:…………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………..

Số tài khoản:…………………………………-Ngân hàng…….chi nhánh…………

II.Bên Được Đào tạo nghề ( Bên B):

Họ và tên:…………………………………………………..

CMND:……………………..ngày cấp:…………………nơi cấp:……………….

HKTT:……………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………….

Nghề nghiệp hiện tại:………………………………

Số tài khoản:………………………….ngân hàng…….chi nhánh……………

Hai bên thỏa thuận, ký kết hợp đồng đào tạo nghề cắt tóc gồm những điều khoản sau đây:

Điều 1 :Đối tượng, mục tiêu chính của Hợp đồng

1.Bên A( Trung tâm đào tạo nghề tóc……………….) thực hiện việc đào tạo nghề cắt tóc, Bên B(Anh/Chị………………) đống ý học nghề cắt tóc mà bên A đào tạo. Tất cả các kỹ năng sơ cấp của nghề cắt tóc bao gồm cả lý thuyết và thực hành nghề được đào tạo.

2.Bên A phải thực hiện việc đào tạo đúng với các tiêu chuẩn, nội dung và phương pháp đào tạo nghề sơ cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.Bên B phải đảm bảo được kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu về nội dung, trình độ trang bị đầy đủ tiêu chuẩn hành nghề the quy định pháp luật về Dạy nghề.

Điều 2:Chế độ học nghề

1.Thời gian học nghề:…..Giờ, …Ngày,…..Tháng,……năm.

-Bắt đầu học nghề:ngày….tháng…..năm……

-Kết thúc học nghề:ngày…tháng…năm…….

2.Thời gian học trong ngày:

-Sáng từ:..giờ đến…giờ

-Chiều từ…giờ đến…giờ

-Tối từ…..giờ đến….giờ

3.Căn cứ vào thời gian học trong ngày, Bên B phải làm một bản đăng kí ngày, giờ cho lịch làm việc tuần sau cho Bên A vào ngày thứ sáu hoặc thứ 7 của tuần này để Bên A có thể nắm rõ và sắp xếp kịp thời.Trường hợp Bên B không đăng ký lịch mà không thông báo trước khoảng thời gian là…….cho bên A thì buổi học hôm nghỉ sẽ tính là nghỉ không lý do và Bên A sẽ không chịu trách nhiệm cho những buổi nghỉ như vậy của Bên B.Trường hợp Bên B đăng ký lịch mà không đến học thì phải chịu phạt vi phạm và bồi thường theo phần Phạt vi phạm và Bồi thường trong Hợp đồng này.Trường hợp Bên A nếu đã có lịch mà không thể bố trí kịp thời người dạy cho người học nghề thì cũng phải chịu trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường.

4.Chế độ ngày nghỉ:

-Bên B sẽ thực hiện việc được đào tạo từ: Thứ 2 đến Thứ 6 bình thường

Sẽ được nghỉ:

-Thứ 7, Chủ Nhật các tuần;

-Các ngày lễ trong năm;

-Những ngày nghỉ được quy định cho người lao động trong Luật Lao Động 2012;

-Trường hợp Bên B nghỉ đã có thông báo bằng văn bản cho bên A và đã được bên A chấp thuận.Thời gian nghỉ không quá…..ngày.

-Sự kiện bất khả kháng:Đối với trường hợp này thì Bên B thông báo cho bên A không quá….ngày cho đến khi khắc phục được hoặc sự kiện bất khả kháng kết thúc, biến mất.

Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng giám sát mới nhất

5.Đào tạo cơ bản và chuyên sâu:

-Được học một lớp chuyên ngành nâng cao:..buổi/..ngày;

-Có thẻ học viên;

-Được phát tài liệu lý thuyết và vào phòng thực hành.

-Nếu Bên B có khả năng cũng như nhu cầu thì Bên A có thể tạo điều kiện cho người học viên được tham gia và tập huấn tại các cơ sở bên nước ngoài.Tất cả chi phí đi lại, học tập, sinh hoạt sẽ do Bên A chi trả.

-Nếu hết Hợp đồng đào tạo học việc, xét thấy năng lực Bên B có thể đáp ứng được thì Bên A có thể ký Hợp đồng lao động với Bên B.

Điều 3:Hình thức thanh toán, giá trị hợp đồng

-Với trường hợp Bên A tuyển Bên B vào học việc với mục đích làm việc cho Bên A thì Bên B sẽ không phải đóng học phí cho Bên A, trừ một số khoản phải bồi thường do lỗi hoàn toàn của Bên B.

-Với trường hợp Bên B không có mục đích làm cho Bên A thì học phí sẽ theo một đơn giá cố định.

+Giá trị học phí tạm tính:…………………..VNĐ ( Bằng chữ:…………………..).

Chi tiết có phụ lục kèm theo ( Phụ lục số 02- Đơn giá tiền học phí đào tạo chi tiết).

-Giá trị hợp đồng đã bao gồm Thuế GTGT…% là giá trọn gói bao gồm tất cả công việc như:chi phí đào tạo,chi phí cho người dạy, trường,lớp, máy, vật liệu thực hành, tiền lương(nếu có), tiền đóng BHXH,BHYT cho người học trong thời gian đi học.Thêm cả những chi phí nhứ:Điện, nước, thuê địa điểm( nếu có ), và các chí, lệ phí khác.

-Trường hợp phát sinh thêm những đồ dùng có trong phụ lục hợp đồng thì giá trị phát sinh được tính theo đơn giá trong phụ lục Hợp đồng.Trường hợp phát sinh thêm được Bên A chấp nhận mà không có trong phụ lục hợp đồng thì đơn học phí sẽ được làm mới và phải được Bên A phê duyệt.

-Tiền cọc, tam ứng:…………………….VNĐ( Bằng chữ:……………………….)

Để đảm bảo hợp đồng, Bên B thực hiện việc đặt cọc và sẽ được trả lại khi thời gian đào tạo kết thúc trong Điều 2 Hợp đồng này).

-Hình thức thanh toán:Chuyển khoản

Người nhận:………………- Giám đốc:trung tâm đào tạo nghề tóc………………….

Số tài khoản:…………………………, Ngân hàng:………..chi nhánh…………

Đồng tiền thanh toán:Việt Nam Đồng

Nếu sử dụng ngoai tệ để thanh toán thì thống nhất cơ quan tiến hành quy đổi tiền tệ là Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam.

-Tiền lương(nếu có):Xét trong quá trình học việc, nếu Bên B làm tốt và tạo được ra sản phẩm thì Bên A có thể xem xét trả một khoản tiền tương ứng với mức chung mà Trung tâm quy định:

+Trường hợp cụ thể:Nếu như Bên B thực hiện việc hoàn thành công việc cắt tóc cho 1 khách hàng thì bên A có thể trả số tiền=…% giá trị bình thường niêm yết một lần theo giá tiền chung.

+Nếu như Bên B thực hiện việc mua bán có lợi cho trung tâm thì với từng sản phẩm Bên B giao dịch thì Bên A thanh toán =…% trên từng sản phẩm.

Điều 4:Những cam kết phải thực hiện sau khi kết thúc Hợp đồng đào tạo nghề

Ngoài trường hợp Bên B không muốn làm cho Bên A thì sẽ không phải đóng học phí, và không phải cam kết làm việc cho bên A.

Còn với việc Bên B thỏa thuận hợp đồng lao động với Bên A thì việc cam kết bao gồm:

-Sau khi kết thúc đào tạo nghề, Bên B phải cam kết thời gian làm việc cho công ty:…..năm.

-Bên B cam kết sẽ thực hiện đúng theo những nội dung có trong Hợp đồng lao động( nếu có).

-Căn cứ vào HĐLĐ sẽ cam kết thì Bên A cũng có những cam kết về công việc, thời gian, địa điểm, lương, thưởng,bảo hiểm, chế độ nghỉ cho người lao động là Bên B.

Điều 5:Bảo đảm thực hiện Hợp đồng

1.Trong thời hạn .. ngày, kể từ ngày có hiệu lực của Hợp đồng này, Bên B phải nộp phí, lệ phí tạm ứng( nếu có ), bản sao CMND,bản sao HKTT và các giấy tờ hành chính khác cho Bên A và tất cả các giấy tờ đều đươc xác thực ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.Sau khi kết thúc thời gian học việc mà Bên B không có nhu cầu tiếp tục làm việc cho bên A thì Bên A hoàn trả lại học phí và những giấy tờ ở trong khoản 1 điều này.

(Bên A được phép giữ lại một khoản tiền =….% số tiền học phí đã nộp của Bên B là khoản phí trách nhiệm)

Điều 6.Các loại bảo hiểm, bảo hành

1.Bên A phải đóng toàn bộ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế ,……cho Bên B.

2.Tất cả các thiết bị, dụng cụ của Bên A trước khi giao cho Bên B sử dụng, thực hành phải được bảo hành đều đặn và khi bàn giao cho Bên B thì Bên B có trách nhiệm kiểm tra tối đa là….ngày để báo với bên A biết và tất cả những vấn đê, hỏng hóc sau đó sẽ do lỗi Bên B và Bên B sẽ phải chịu phạt vi phạm hợp đồng.

3.Khi kết thúc Hợp đồng, với việc Bên B không tiếp tục cam kết làm cho Bên A thì với những khoản phí phát sinh liên quan đến việc chất lượng thiết bị, đồ dùng trong thời gian Bên B được đào tạo thì sẽ lấy kinh phí = Tiền học phi, tiền cọc ở Điều 3 Hợp đồng này để thanh toán.Nếu khoản phí cọc không đủ để thanh toán trên thực tế thì Bên B có trách nhiệm nộp bổ sung.

Điều 7:Quyền hạn và nghĩa vụ của các bên

1.Quyền và nghĩa vụ của Bên Đào tạo ( Bên A):

-Soạn thảo Hợp đồng đào tạo ,các văn bản, tài liệu, nội quy cũng như phương hướng, nội dung nghề nghiệp cho Bên B thông qua.

-Cam kết đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng về giáo dục nghề nghiệp trong các văn bản pháp luật liên quan đang hiện hành.

-Đảm bảo về số lượng, chất lượng cơ sở vật chất đạt đủ điều kiện về hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo các quy định hiện hành của pháp luật.

-Đưa ra thông tin,hồ sơ của những người trực tiếp thực hiện việc đào tạo và phải có nghĩa vụ cho người học việc biết được chất lượng,bằng cấp,kinh nghiệm của người dạy nghề và phải đúng theo các quy định pháp luật về tiêu chuẩn người dạy nghề trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

-Tổ chức kiểm tra và đánh giá chất lượng bao gồm lý thuyết và thực hành cho Bên B.Điều chỉnh và phải có phương pháp, lộ trình cụ thể đảm bảo kết quả đạt được như đã cam kết.

-Thu học phí,tiền cọc nếu Bên B sau hợp đồng này không tiếp tục làm cho Bên A

-Hoàn trả học phí, tiền cọc khi Bên B tiếp tục ký mới hợp đồng lao động với Bên A.

-Đóng các loại bảo hiểm:BHXH, BHYT,….. cho Bên B trong quá trình đào tạo nghề.

-Làm lịch đăng ký tuần cho Bên B,thông báo về các thay đổi trong quá trình sắp xếp thời gian, lịch học, lớp học, người dạy nghề cho Bên B.

-Có quyền điều chuyển Bên B giữa các lớp học và thay đổi người dạy nghề tùy vào điều kiện và hoàn cảnh.

Đọc thêm: Mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng

– Có các quyền kỉ luật, chấm dứt,yêu cầu bồi thường theo phần Phạt vi phạm và bồi thường trong Hợp đồng này.

2.Quyền và nghĩa vụ của Bên B

-Thông qua Hợp đồng đào tạo nghề do Bên A thực hiện, Bên B hoàn thiện những thủ tục và những giấy tờ pháp lý có xác nhận của chính quyền địa phương cho Bên B để hoàn thành hồ sơ.

-Tiến hành đóng học phí theo quy định của trung tâm và quy định các văn bản pháp luật về nộp học, lệ phí ở trung tâm nghề nghiệp.

-Được hoàn lại học phí trong trường hợp tiếp tục làm và kí kết Hợp đồng lao động đối với Bên A.

-Trong thời gian đào tạo,tuyệt đối chấp hành tất cả nội quy của Bên A đưa ra.

-Học tập và rèn luyện theo phương pháp và lộ trình phù hợp mà công ty yêu cầu.

-Mọi vật liệu, đồ dùng thực hành phục vụ cho việc học nghề Bên B có trách nhiệm kiểm tra, nếu có vấn đề phát sinh sau khi kiểm tra xong thì Bên B phải chịu trách nhiệm và phải bồi thường chi phí theo Bảng giá chi tiết vật liệu, đồ dùng.

-Bên B có quyền đóng góp ý kiến, xây dựng giúp hoàn thiện bản thân và có thể có lợi giúp trung tâm.

-Bên B phải đảm bảo trình độ văn hóa, sức khỏe, lí lịch,để có thể tiến hành việc đào tạo một cách tốt nhất.Tất cả hồ sơ trên sẽ nộp cùng lúc làm thủ tục về Hợp đồng đào tạo này.

-Bên B phải tuân theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của các người dạy nghề đã được trung tâm giao cho nhiệm vụ hướng dẫn và dạy nghề cho Bên B.Những yêu cầu hợp lý như cách học,cách thực hành, tiêu chuẩn chấm điểm, kĩ năng cần thiết khác,….

-Thực hiện việc đăng ký lịch theo tuần do Bên A đã làm thông báo.Mọi trường hợp đi muộn, nghỉ đều phải thông báo trước cho Bên A để họ có thể sắp xếp lịch khác.

– Được kiểm tra lý thuyết lẫn thực hành, đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng nghề nghiệp theo quy định của Trung tâm và quy định của Pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp hiện hành.

-Có quyền cọ xát với những học viên khác, được học và làm trong môi trường chuyên nghiệp.Nếu đạt được tiêu chuẩn về kỹ năng sẽ được Bên A tạo điều kiện và kinh phí để ra nước ngoài học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nâng cao tay nghề.

-Bên B không được phép chuyển giao cho bất kì một bên thứ ba nào về việc học thay hay bất kì hình thức ủy quyền khác nếu chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A.

-Bên B phải thông báo ngay cho Bên A biết về bất cứ nhầm lẫn, sai xót, khiếm khuyết trong bảng chi tiết hoặc tài liệu, văn bản liên quan đến phương pháp thực hành để Bên A có thể xử lý kịp thời.

-Trường hợp nghỉ dồn ngày lễ tết, thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên A và phải được sự chấp thuận của Bên A cũng bằng văn bản đúng về nghỉ lễ theo quy định của Pháp luật lao động.

– Có quyền sinh hoạt tại Trung tâm nhưng phải làm đơn đề nghị cho Bên A biết để sắp xếp chỗ sinh hoạt.

-Được trả lương nếu đã có thể thực hành nghề thật hoặc tạo ra sản phẩm có lợi cho công ty,quy định ở Điều 3 Hợp đồng này.

-Trường hợp Bên A yêu cầu dừng việc đào tạo mà không có lý do hoặc không thông báo trước cho Bên B tối đa…ngày thì Bên B có quyền từ chối và nếu ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ thì Bên A phải tiến hành bồi thường.

-Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp:Đi nghĩa vụ quân sự,lý do sức khỏe không thể tiếp tục được, hoặc do vi phạm về quy định và pháp luật của Trung tâm đào tạo.

Điều 8:Chấm dứt hợp đồng

1.Trường hợp Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực khi :

– Do các bên thỏa thuận chấm dứt;

– Trường hợp Bên B:Đi nghĩa vụ quân sự, lý do sức khỏe không thể tiếp tục được, hoặc do vi phạm về quy định pháp luật;

-Do lỗi vi phạm của một trong hai bên làm cho Hợp đồng này khiến cho tạm ngừng Hợp đồng mà thời gian đã bị thời gian kéo dài quá…ngày,tính từ ngày tạm ngừng hai bên không đạt được sự thỏa thuận tiếp tục thực hiện Hợp đồng;

-Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục thực hiện và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt này được thưc hiện theo quy định của Pháp luật về Hoạt động quản lý trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Điều 9:Phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường

1.Sau khi kí Hợp đồng này, nếu bên nào tự ý đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ Hợp đồng thì phải chịu bồi thường ….% Giá trị Học Phí và tiền cọc tạm ứng.

2.Bên A vi phạm:

-Nếu Bên A không thực hiện đúng việc hoàn thiện Hợp đồng đúng theo tiêu chuẩn về Hợp đồng trong Bộ luật dân sự thì phải chịu mức phạt là:…..% Giá trị Học phí

-Nếu Bên A không thực hiên đúng về cơ sở vật chất, khối lượng và chất lượng đạt như đã cam kết thì phải chịu mức phạt là:…..% Giá trị học phí.

-Nếu Bên B nghỉ học mà không thông báo trước cho Bên A dẫn đến việc sai lịch thì phần phạt vi phạm sẽ được tính =…% Lương ngày nghỉ học của người thực hiện việc dạy nghề.

-Nếu Bên B làm hỏng dụng cụ,đồ nghề thì tính theo bảng giá chi tiết ở phụ lục số 2 để có thể tiến hành bồi thường.Nếu không có phụ lục thì Bên B sẽ thông báo cho Bên A và sẽ thanh toán theo mức giá thị trường trên từng sản phẩm.

3.Việc phạt vi phạm Hợp đồng này còn có thêm cả bồi thường thiệt hại của bên vi phạm Hợp đồng đối với bên bị vi phạm Hợp đồng.Bên vi phạm Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại thực tế mà bên kia phải gánh chịu.Việc xác định thiệt hại,phương thức bồi thường theo quy định của pháp luật.

4.Trường hợp Bên B học và làm không đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng,số lượng theo Hợp đồng đã ký kết,đã bị Bên A nhắc nhở trực tiếp hoặc bằng văn bản mà không cải thiện trong thời gian đã đươc ấn định là…ngày thì Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng với Bên B.Sau khi tiến hành chấm dứt thì Bên A trả lại =….% Giá trị học phí và một phần……..tiền tạm ứng cho Bên B.

Điều 10:Giải quyết tranh chấp

1.Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có vướng mắc phát sinh, hai bên chủ động thông báo, gặp gỡ nhau để cùng phối hợp, giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí, tôn trọng nhau.

2.Nếu phát sinh tranh chấp mà hai bên không thể tự thỏa thuận giải quyết được thì một trong hai bên có thể đưa vụ việc tranh chấp ra Tòa Án nhân dân…………để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 11:Thỏa thuận khác

1.Hợp đồng này gồm có…trang, 1 phụ lục đính kèm, được lập thành .. bản bằng tiếng việt, có giá trị như nhau, Bên A giữ.. bản,Bên B giữ…bản.

2.Hợp đồng có hiệu lực từ giờ…..ngày…..tháng….năm…..

Và hết hiệu lực vào giờ…..ngày…..tháng….năm……

Đại diện bên A Đại diện Bên B

Phụ lục số 02-Đơn giá học phí đào tạo chi tiết

STTTÊN DỤNG CỤMÃ DỤNG CỤNGÀY MUATHÁNG BẢO HÀNHNGUYÊN GIÁTHUẾGIÁ TRỊ CÒN LẠI01Kéo cắt tóc011……….24 tháng350.000đồng100.000 đồng250.000 đồng02Tông đơ cắt tóc021………..24 tháng450.000 đồng100.000 đồng350.000đồng03Máy duối tóc031………..24 tháng200.000đồng100.000 đồng100.000 đồng04Máy uốn tóc041……….24 tháng300.000 đồng100.000 đồng200.000 đồng05Máy sấy tóc051………24 tháng300.000 đồng100.000 đồng200.000 đồng06Lược061………..24 tháng50.000 đồng20.000đồng30.000 đồng07Lô cuốn tóc071………..24 tháng20.000 đồng5.000 đồng15.000 đồng

=>> Tổng cộng:1.145.000 đồng( Bằng chữ:Một triệu một trăm bốn mươi 5 nghìn).

Đại diện Bên A

Tham khảo thêm:

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng ngoại thương trong XNK & Thủ tục hải quan

  • Hợp đồng thuê giáo viên tiểu học
  • Hợp đồng thuê lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học
  • Hợp đồng y tế học đường
  • Hợp đồng dọn vệ sinh trường học
  • Hợp đồng cho studio
  • [Hỏi đáp Wiki Luật] Hướng dẫn chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường chi phí đào tạo?
quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !