logo-dich-vu-luattq

Hợp đồng bảo vệ trường học thcs

Với nhu cầu của cuộc sống hiện đại ngày nay thì dịch vụ bảo vệ ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Với bất cứ công việc nào nhất là bảo vệ cho các cơ quan, đơn vị, trường học thì cần phải làm việc thông qua hợp đồng để đảm bảo được quyền lợi cho người lao động. Cùng tham khảo mẫu hợp đồng bảo vệ trường học và những lưu ý quan trọng trong bài viết sau đây nhé!

Xem thêm: Bảng Giá Thuê Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp, Uy Tín 2021

Xem thêm: Hợp đồng bảo vệ trường học thcs

Những điều cần biết về hợp đồng bảo vệ trường học

Những điều cần biết về hợp đồng bảo vệ trường học
Hợp đồng bảo vệ trường học cần được soạn thảo dựa theo quy định Bộ luật lao động

Bảo vệ trường học cũng như công việc bảo vệ nói chung xét theo khoản 3, điều 1, nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thì đây là loại hình công việc phải thực hiện theo hợp đồng tại các cơ quan hành chính, đơn vị.

Theo đó, giữa trường học và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ phải ký kết hợp đồng lao động với nhau dựa theo quy định Bộ luật lao động 2021 và có những điều khoản cụ thể sau:

  • Thời gian làm việc: không quá 8 tiếng/ngày và không quá 48 tiếng/tuần. Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người làm việc trên 8 tiếng/ngày nhưng không được quá 48 tiếng/tuần.
  • Người lao động được nghỉ tối thiểu 4 ngày/tháng: Điều này tuỳ vào tình hình thực tế của đơn vị sử dụng lao động để sắp xếp ngày nghỉ cho người lao động và điều này được ghi rõ trong hợp đồng.
  • Nhân viên bảo vệ được nghỉ lễ, Tết và hưởng lương trọn vẹn theo quy định. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ đã thống nhất thì người lao động được nghỉ bù và hưởng lương theo quy định.
  • Tuỳ những thoả thuận về thời gian làm việc, công việc, yêu cầu mà thống nhất về mức lương, chế độ đãi ngộ.

Quá trình ký kết hợp đồng bảo vệ trường học

Quá trình ký kết hợp đồng bảo vệ trường học
Việc ký kết hợp đồng bảo vệ trường học phải có chữ ký 2 bên

Khi ký kết hợp đồng bảo vệ trường học thì các bên cần tham gia đầy đủ bao gồm đơn vị, cá nhân có liên quan gồm đại diện trường, đơn vị cung cấp dịch vụ và nhân viên bảo vệ. Hợp đồng được ký dựa trên sự thoả thuận thống nhất giữa 2 bên.

Hơp đồng bảo vệ trường học được ghi lại như bằng chứng về quá trình hợp đồng hình thành. Hợp đồng này có thể do 1 trong 2 bên soạn ra hoặc gửi mẫu hợp đồng bảo vệ lao động theo các quy định hiện hành.

Lưu ý khi ký hợp đồng bảo vệ trường học

Trước khi ký hợp đồng bảo vệ trường học cần đọc kỹ những điều trên theo quy định của Bộ Luật lao động 2012, đọc kỹ những điều khoản trong hợp đồng. Nếu phát hiện bất thường hoặc không thoả thuận thống nhất được thì nên dừng ký kết.

Đây chính là quyền lợi của người lao động nên cần lưu ý thật kỹ, tránh quyết định vội vàng nhất thời mà gây ảnh hưởng tới bản thân lâu dài.

Lưu ý khi ký hợp đồng bảo vệ trường học
Trước khi ký hợp đồng bảo vệ trường học phải đọc kỹ

Một số mẫu hợp đồng bảo vệ trường học phổ biến

Dưới đây là một số mẫu hợp đồng bảo vệ trường học phổ biến nhất mà bạn có thể tham khảo:

Mẫu 1: Hợp đồng bảo vệ trường mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG BẢO VỆ TRƯỜNG MẦM NON

(Số: …/2020/HDDV)

Căn cứ Luật Lao động 2012;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, tại … , chúng tôi gồm:………………..

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A): TRƯỜNG MẦM NON…

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:……………………………………………………..Chức vụ:………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản: ………………………………………………………. Tại ngân hàng:……………

Chi nhánh: …………………………………………………………………………………………………

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B): CÔNG TY ….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………….

Đại diện: ……………………………………………………………. Chức vụ:………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ………………………………………..Tại ngân hàng: ………………………

Chi nhánh:……………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất, thỏa thuận và cùng nhau ký kết hợp đồng có nội dung như sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A thuê Bên B thực hiện dịch vụ: cử nhân viên bảo vệ trường mầm non bao gồm: an ninh, tài sản, trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và sự an toàn của cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh của Bên A

Điều 2. CÁCH THỰC THỰC HIỆN

Từ ngày…/…/2020 đến ngày …/…/202…

Thời gian làm việc: … giờ/ngày (từ … giờ đến … giờ)

Địa điểm làm việc:

Công việc phải làm như Điều 1 và :

  1. Bảo vệ toàn bộ tài sản, CSVC của nhà trường.
  2. Giữ chìa khóa cửa 8 phòng học; Mở, đóng cửa buổi sáng và buổi chiều của các lớp học.
  3. Thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra toàn bộ CSVC nhà trường ( nếu có hiện tượng nghi ngờ không ổn thì báo cáo ngay cho Hiệu trưởng để cùng phối hợp giải quyết).
  4. Bảo vệ an ninh trật tự trường học.

Điều 3: CHI PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Mức lương chính: … VNĐ/tháng

Trong trường hợp Bên A thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, khoản phí sẽ được thanh toán cho Bên B tại tài khoản với thông tin như sau:

Tên tài khoản : …

Số tài khoản : ….

Ngân hàng : … Chi nhánh: …

Cú pháp chuyển tiền : Tên cty viết tắt – MST- SĐT- Số hợp đồng

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng thuê xe tự lái

Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo Điều 3 của Hợp đồng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm pháp luật.

Tích cực phối hợp với bên B giải quyết công việc khi được yêu cầu.

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều cam kết trong hợp đồng.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng.

Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng.

Tiến hành các nghiệp vụ nhằm bảo vệ theo đúng yêu cầu của bên A

Chấp hành nội quy, kỷ luật lao động do nhà trường quy định.

Thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở.

Quản lý học sinh trong các giờ học đúng nội quy nhà trường (không để học sinh ra khỏi cổng trường khi chưa được phép cuat Ban giám hiệu, không để khách đến liên hệ công tác ra vào tự do và đi xe máy, xe đạp trong khu vực trường).

Bảo đảm giữ uy tín, bí mật kinh doanh và những thông tin khác cho/của bên A.

Thông báo kịp thời với ban giám hiệu nhà trường về những dấu heieju bất thường hoặc sự cố xảy ra để phối hợp, có biện pháp ngăn ngừa, ngăn chặn, khắc phục hậu quả.

Bồi thường thiệt hại do nhân viên bảo vệ gây ra cho A

Bồi thường vi phạm HĐ hoặc mất mát về tài sản, cơ sở vật chất nhà trường.

Điều 6: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này đương nhiên chấm dứt mà không cần thông báo trước nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. Kết thúc thời hạn Hợp đồng theo Điều 2 của Hợp đồng này.
  2. Các bên có thỏa thuận bằng văn bản chấm dứt Hợp đồng.

Điều 7: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Do một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Hợp đồng bảo vệ trường mầm non này thì Bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho Bên bị vi phạm theo quy định.

Trường hợp bên B không thông báo, vi phạm quy định tại điều … mà gây hậu quả nghiêm trọng, bên B sẽ bồi thường thiệt hại cho sự việc xảy ra.

Điều 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 9: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong Hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 (ba) ngày bằng văn bản. Sau khi đã thảo luận và thống nhất, nếu xét thấy cần thiết, các Bên sẽ ký các phụ lục bổ sung cho Hợp đồng này.

Điều 10: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có 03 (b) trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

… ….

Mẫu 2: Hợp đồng bảo vệ phổ biến

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN BẢO VỆ

(Số:……/HĐT-……..)

– Căn cứ…;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Chúng tôi, một bên là:

BÊN A (NGƯỜI LAO ĐỘNG)

Ông/bà…………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………..…………… Dân tộc: Kinh ……………….……. Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: ……………………….. do Công an ……………………………… cấp ngày …../…./…….

Tìm hiểu thêm: Mẫu hợp đồng lao đông mới nhất

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………….

Và một bên là:

BÊN B (BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG)

Tên công ty:………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………….

Giấy CNĐKKD số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:………………………………….. Số Fax/email (nếu có):………….….……

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….. Sinh năm:…………..…

Chức vụ:……………………………………. Căn cứ đại diện:…………………..….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Nơi cư trú hiện tại:……………………………….……………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Loại hợp đồng lao động: không xác định thời hạn/có xác định thời hạn là: ……………………….……………………………….

Bắt đầu làm việc từ ngày ….. tháng ….. năm …………………….…………………………………………………

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm nhân viên bảo vệ số……………. ngày…./…../…… để ghi nhận việc Bên A sẽ thực hiện việc bảo vệ cho Bên B, theo yêu cầu của Bên B trong thời gian từ ngày…./…./…. đến hết ngày…./……/…….. tại địa điểm theo yêu cầu bên B.

Điều 2: Chế độ làm việc

Thời gian làm việc: …………………………………………………………………………

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: ………………………………………………………….

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động(Bên A)

Quyền lợi:

Phương tiện đi lại, làm việc: …………………………………………………………………………

Mức lương chính hoặc tiền công: ……………….. đồng/tháng (………………).

Hình thức trả lương: Trả lương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Phụ cấp gồm: ……………………………………………………………………………………………………….

Được trả lương và các ngày: …………………………………………………………………………

Những thỏa thuận khác: …………………………………………………………………………

Nghĩa vụ:

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành ……………………………………………………………………………………………………………

Bồi thường vi phạm và vật chất: ………………………………………………………………………………

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động(Bên B)

Nghĩa vụ:

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động và quy định về sử dụng lao động theo quy định và pháp luật của Nhà nước.

Quyền hạn:

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, ca làm việc, vị trí làm việc, tạm ngừng việc….).

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật (nếu có) và khi người lao động vi phạm quy định về lao động như:………………………

Điều 5: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của luật lao động.

Hợp đồng lao động được làm thành ………….. bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ……tháng ………năm ……….

BÊN A BÊN B

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

Trên đây là tổng hợp những mẫu hợp đồng bảo vệ trường học và những lưu ý khi ký kết hợp đồng này. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất. Trân trọng!

Đọc thêm: Mẫu hợp đồng

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !