logo-dich-vu-luattq

Hợp đồng 68 có phải là viên chức không

Hiện nay, một số người có quan niệm cho rằng cứ làm việc trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thì mặc nhiên sẽ được coi là viên chức, công chức. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành thì không phải trường hợp nào thì người lao động sẽ được coi là viên chức mà phải tùy thuộc vào quá trình tuyển dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong phạm vi phạm bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp dựa trên các quy định của pháp luật về vấn đề này nhằm giúp cho những người lao động theo hợp đồng 68 bảo vệ được các chế độ, chính sách, chế độ dành cho mình để bảo vệ các quyền và lợi ích theo quy định của pháp luật.

1. Khái niệm hợp đồng 68 là gì?

Chế độ hợp đồng của hợp đồng 68 cũng áp dụng theo quy định về chế độ hợp đồng của “Bộ luật lao động năm 2019”.

Xem thêm: Hợp đồng 68 có phải là viên chức không

Hợp đồng lao động là một trong những hình thức giao kết hợp đồng lao động ghi nhận các thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động về yêu cầu của công việc, thời hạn của hợp đồng, các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp và thỏa thuận về điều kiện việc làm, các quyền và nghĩa vụ của các bên được thỏa thuận và cam kết để thực hiện trong hợp đồng.

Hiện nay những người làm việc theo chế độ hợp đồng theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan của nhà nước thông thường sẽ bao gồm một số công việc như là các công việc thừa hành, lái xe cho các lãnh đạo thực hiện công vụ, bảo vệ trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập từ địa phương đến trung ương, công việc vệ sinh, các công việc trông giữ xe của khách đến làm việc với cơ quan, tổ chức và phương tiện của cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc, công việc bảo trì, duy tu các thiết bị điện, máy móc, phương tiện đi lại phục vụ cho việc thực hiện vụ, các hệ thống cấp thoát nước ở đơn vị sự nghiệp, phòng cháy chữa cháy và phục vụ khác có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và một số công việc khác tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của tứng công việc đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo quy định của pháp luật thì hợp đồng lao động theo chế độ 68 thì người lao động vẫn được các chế độ và các quyền lợi trong biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Điều kiện để ký kết hợp đồng 68:

Hiện nay, theo yêu cầu của công việc thì cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ ký kết hợp đồng lao động với các cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đáp ứng được các trình độ, không bị mất năng lực hành vi dân sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có đủ sức khỏe và lý lịch rõ ràng theo quy định để đủ điều kiện ký kết hợp đồng và thực hiện công việc được giao theo quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm: Ví dụ về hợp đồng mua bán hàng hóa

Điều kiện đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng:

Các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan hành chính nhà nước phải có nhu cầu về các công việc cần tuyển và không thể bố trí được nhân sự thay thế theo quy định.

Khi giao kết hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động phải là người đứng đầu có thẩm quyền ký hoặc ủy quyền ký cho những người phụ trách công tác của đơn vị ký theo quy định của pháp luật.

3. Thời hạn của hợp đồng lao động 68:

Theo quy đinh của pháp luật thì thời hạn của hợp đồng lao động và hình thức xử lý kỷ luật theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được áp dụng theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 và theo nội quy của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đó làm việc.

Xem thêm: Cán bộ công chức, viên chức có được góp vốn thành lập doanh nghiệp?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì khi giao kết hợp đồng thì có hai loại hợp đồng mà tùy theo nhu cầu của công việc thì có thể lựa chọn ký kết một trong những loại hợp đồng như sau:

Đọc thêm: Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

4. Hợp đồng 68 có phải là viên chức không?

Theo quy định của Luật viên chức năm 2010 sửa đổi bổ sung 2019 thì Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, khi phân loại viên chức theo vị trí việc làm thì thông thường viên chức sẽ được phân loại thành hai loại bao gồm viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý làm việc theo biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo quy định của pháp luật thì để được trở thành viên chức thì phải thông qua hai hình thức xét tuyển về các kết quả học tập, phỏng vấn về năng lực… và thi tuyển và yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để dự tuyển về các phẩm chất, trình độ chuyên môn, không vi phạm chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, không bị mất năng lực hành vi dân sự, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có kinh nghiệm, năng lực phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và công việc được tuyển theo quy định của pháp luật.

Do đó, nếu lao động hợp đồng 68 đáp ứng đủ các điều kiện trên sẽ được coi là viên chức, được ghi nhận trong các quyết định tuyển dụng để xác định là viên chức theo trình độ chuyên môn, được xếp lương theo ngạch bậc và chức danh nghề nghiệp hoặc thuộc đối tượng được giao kết hợp đồng lao đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thì sẽ không được coi là viên chức.

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng thời vụ: 5 lưu ý cho doanh nghiệp và người lao động

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !