logo-dich-vu-luattq

Tiền tạm ứng theo hợp đồng có cần phải xuất hóa đơn không

Chìa Khoá Thành Công – CKTC hướng dẫn cách xử lý về tiền tạm ứng theo hợp đồng có cần phải xuất hóa đơn không?

Tiền tạm ứng theo hợp đồng có cần phải xuất hóa đơn không

“Tiền tạm ứng theo hợp đồng có cần phải xuất hóa đơn không?” hay “Tiền tạm ứng theo hợp đồng thì có cần phải xuất hóa đơn chứng từ hay không?” Có ghi nhận thuế GTGT và doanh thu hay không? Những nguyên tắc và quy định khi xuất hóa đơn tạm ứng như thế nào?

1. Tiền tạm ứng theo hợp đồng có cần phải xuất hóa đơn khôngVề phần xuất hoá đơn

Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định tiêu thức “ngày tháng năm” lập hóa đơn: Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng; lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Xem thêm: Hóa đơn tạm ứng

2. Tiền tạm ứng theo hợp đồng có cần phải xuất hóa đơn không – Về phần thuế GTGT

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 8 Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định thời điểm xác định thuế GTGT thì đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

3. Tiền tạm ứng theo hợp đồng có cần phải xuất hóa đơn không – Về phần thuế TNDN

Căn cứ vào Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và Điều 3 về sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và căn cứ vào Thông tư Số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Thời điểm kế toán xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

– Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

– Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

– Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

Như vậy tiền tạm ứng theo hợp đồng có cần phải xuất hóa đơn không: Về nguyên tắc công ty không phải xuất hoá đơn GTGT, không phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với khoản tiền tạm ứng của khách hàng cho công ty ngay sau khi ký hợp đồng thi công xây lắp vì chưa có công trình và hạng mục công trình hoàn thành bàn giao.

Mặt khác khoản tiền tạm ứng này:

Không được ghi nhận là doanh thu bán hàng hoá vì chưa thoả mãn 5 (năm) điều kiện để xác định doanh thu bán hàng hoá.

Tham khảo thêm: Xuất khống hóa đơn đầu ra

Và cũng không được hạch toán vào TK 3387 – Doanh thu nhận trước – vì theo phần giải thích nội dung TK 3387 thì: “… Không hạch toán vào tài khoản này số tiền nhận trước của người mua mà đơn vị chưa cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ.”

Tuy nhiên:

Do nếu thực tế công ty đã xuất hoá đơn GTGT đối với khoản tiền tạm ứng của khách hàng sau khi ký hợp đồng thì có thể xử lý như sau:

– Trường hợp công ty không thu hồi lại được hoá đơn thì công ty có thể hạch toán vào TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và đề nghị công ty kê khai nộp thuế GTGT, nộp thuế TNDN trên khoản tiền tạm ứng đã nhận này.

– Khi công trình hoặc hạng mục công trình hoàn thành bàn giao, nếu quyết toán có chênh lệch thì công ty phải xuất hoá đơn bổ sung và kê khai nộp bổ sung thuế GTGT, thuế TNDN của công trình hoặc hạng mục công trình hoàn thành.

– Hoặc công ty cùng khách hàng (chủ đầu tư) lập biên bản thu hồi hoá đơn vì đây là trường hợp hoá đơn xuất không đúng quy định, biên bản phải có đủ chữ ký xác nhận và dấu của cả hai bên. Sau khi thu hồi hoá đơn thì gạch chéo để huỷ bỏ và phải lưu đầy đủ các liên của số hoá đơn thu hồi. Cả công ty và khách hàng (chủ đầu tư) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoá đơn huỷ bỏ này.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

Đọc thêm: Mua hóa đơn đỏ ở đâu

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tiền tạm ứng theo hợp đồng có cần phải xuất hóa đơn không

Mail: cktc.vn@gmail.com – Website: cktc.vn

Tìm hiểu thêm: Hóa đơn bán lẻ tạp hóa

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !