logo-dich-vu-luattq

Giáo trình sở hữu trí tuệ

[Download Ebook] Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2021. Chủ biên: PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến.

Xem thêm: Giáo trình sở hữu trí tuệ

Những tài liệu liên quan:

 • Câu hỏi ôn tập môn Luật Sở hữu trí tuệ (có đáp án)
 • Bài tập tình huống môn Luật Sở hữu trí tuệ (có đáp án)
 • 102 câu hỏi nhận định đúng sai Luật sở hữu trí tuệ (có đáp án)
 • Đề thi trắc nghiệm môn Luật sở hữu trí tuệ

..

Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ PDF
 4. Một số Giáo trình Lý luận chung khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những vấn đề cơ bản về sở hữu trí tuệ, gồm: tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật sở hữu trí tuệ; quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng; chuyển giao và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ – Đại học Luật Hà Nội

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, quyền sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng, được xem như một công cụ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ nói riêng và kinh tế xã hội nói chung. Vì vậy, việc giảng dạy về sở hữu trí tuệ trên thế giới đã trở thành một nhu cầu đào tạo quan trọng, có định hướng, dựa trên sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của hoạt động đào tạo, phổ biến, nâng cao kiến thức của xã hội đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ cũng như pháp luật sở hữu trí tuệ. Ở Việt Nam, không chỉ các cơ sở đào tạo luật mà nhiều trường đại học thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn, kĩ thuật, kinh tế, y dược, nông lâm nghiệp… đã đưa nội dung pháp luật về sở hữu trí tuệ vào chương trình giảng dạy.

Tham khảo thêm: Quyền sở hữu trí tuệ có tính thương mại

Để phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và học tập các môn học về sở hữu trí tuệ, Trường Đại học Luật Hà Nội đã biên soạn giáo trình luật sở hữu trí tuệ. Giáo trình luật sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Luật Hà Nội cung cấp cho người đọc những kiến thức lý luận lên tàu về quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như quy định của các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do có nội dung điều chỉnh về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên.

Sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực rộng mang tính đa ngành liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau như: hoạt động sáng tạo, khai thác, sử dụng, quản lý, chuyển giao, bảo vệ tài sản trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ cũng điều chỉnh nhiều khía cạnh pháp lý khác nhau liên quan đến các quan hệ dân sự, thương mại, hành chính, quốc tế, hình sự. Mặc dù tập thể tác giả đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn, tuy nhiên, do lĩnh vực sở hữu trí tuệ có nội dung phong phú và khá phức tạp, dung lượng của giáo trình lại bị giới hạn trong khuôn khổ của một giáo trình đại học lên giáo trình khó tránh khỏi những hạn chế nhất định.

Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng giới thiệu và mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện.

Trường Đại học Luật Hà Nội

Nội dung Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật sở hữu trí tuệ

 1. Khái quát về sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ
 2. Khái quát về pháp luật sở hữu trí tuệ

Chương 2: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả

 1. Quyền tác giả
 2. Quyền liên quan đến quyền tác giả
 3. Xác lập, đăng ký, quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan
 4. Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan
 5. Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan theo các điều ước quốc tế

Chương 3: Quyền sở hữu công nghiệp

 1. Khái niệm và đặc điểm của quyền sở hữu công nghiệp
 2. Đối tượng sở hữu công nghiệp và điều kiện bảo hộ
 3. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp, văn bằng và thời hạn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
 4. Chủ thể, nội dung và giới hạn quyền sở hữu công nghiệp
 5. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và cạnh tranh không lành mạnh
 6. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và các điều ước quốc tế

Chương 4: Quyền đối với giống cây trồng

 1. Khái niệm, đặc điểm của quyền đối với giống cây trồng
 2. Điều kiện bảo hộ giống cây trồng
 3. Xác lập quyền đối với giống cây trồng
 4. Các quyền được bảo hộ đối với giống cây trồng và thời gian bảo hộ
 5. Xâm phạm quyền, hạn chế quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng
 6. Công ước UPOV Về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Chương 5: Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

 1. Khái quát chung về chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ
 2. Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan
 3. Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
 4. Chuyển giao quyền đối với giống cây trồng

Chương 6: Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

 1. Khái quát chung về thực thi quyền sở hữu trí tuệ
 2. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
 3. Giám định về sử trí tuệ
 4. Pháp luật quốc tế về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ PDF

Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ PDF

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của Hocluat.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Một số Giáo trình Lý luận chung khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ – NXB Giáo dục Việt Nam 2016 – Chủ biên: Chủ biên: TS.Lê Đình Nghị & TS.Vũ Thị Hải Yến

Tìm hiểu thêm: Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Sở hữu trí tuệ, bao gồm: tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ; quyền tác giả và quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ – NXB Giáo dục Việt Nam 2016

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của Hocluat.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Tham khảo thêm: Góp ý luật sở hữu trí tuệ

2. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ – NXB Công an Nhân dân 2013 – Chủ biên: TS.Phùng Trung Tập

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Sở hữu trí tuệ, bao gồm: dẫn nhập về quyền sở hữu trí tuệ; quyền tác giả và quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng.

Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ – NXB Công an Nhân dân 2013

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của Hocluat.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Tham khảo thêm: Góp ý luật sở hữu trí tuệ

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !