logo-dich-vu-luattq

đơn xin thay đổi họ tên

Cái tên, họ, chữ đệm là thứ giúp cho chúng ta phân biệt người này với người khác, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà cha mẹ muốn thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con của mình. Việc đổi tên, họ, chữ đệm cho con sẽ gây ra nhiều rắc rối nếu thời gian sử dụng tên cũ càng dài, vì thế bố mẹ nên cân nhắc để lựa chọn tên con cho phù hợp, tránh việc thay đổi nhiều sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình sinh sống sau này của trẻ.Để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con thì cha mẹ cần viết đơn. Đơn xin thay đổi tên cho con, xin thay đổi tên đệm, họ cho con sau khi đã làm giấy khai sinh là nhu cầu của các bậc cha mẹ trong trường hợp qua một thời gian sử dụng, cái tên hiện tại đã gây ra một số hệ lụy mà trước đây chưa thể lường trước. vậy Đơn xin thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con là gì?

Căn cứ pháp lý:

Xem thêm: đơn xin thay đổi họ tên

– Bộ luật Dân sự 2015;

– Luật Hộ tịch 2014.

1. Đơn xin thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con là gì?

Đơn xin thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con là mẫu đơn do cha mẹ- người đại diện theo pháp luật đương nhiên của con lập ra và gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường- nơi đã đăng ký hộ tịch trước đó.

2. Những quy định về việc thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con

Theo Điều 28, Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Quyền thay đổi tên

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

Xem thêm: Mẫu đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) mới nhất

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.”

Và đồng thời theo quy định tại Khoản 1, Điều 26, Luật Hộ tịch 2014: “Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.”

Như vậy, qua hai điều luật trên ta có thể thấy, Pháp luật dân sự quy định vè việc cá nhân có quyền đổi tên, họ, chữ đệm khi cần thiết và thực hiện theo thủ tục của pháp luật.

Xem thêm: Mẫu đơn xin không tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) mới nhất

Cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc thay đổi tên, họ, chữ đệm là Ủy ban nhân dân Xã, phường nơi cá nhân đó cư trú.

Thủ tục thực hiện việc đổi tên, họ, chữ đệm cho con:

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Tìm hiểu thêm: đơn xin giảm nhẹ hình phạt

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

– Nếu không đúng thẩm quyền thì hướng dẫn đương sự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

– Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ và thu lệ phí. Trong trường hợp phải xác minh viết biên nhận cho cá nhân hẹn ngày trả kết quả và thu lệ phí.

– Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ.

Bước 3. Cá nhân nhận Quyết định cho phép thay đổi họ, tên, chữ đệm và bản chính Giấy khai sinh đã ghi chú mặt sau tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Xem thêm: Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn và hướng dẫn cách viết đơn

Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký khai sinh để cán bộ hộ tịch cấp xã ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh lưu tại xã nội dung thay đổi họ, tên, chữ đệm.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh (theo mẫu quy định). Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có ý kiến đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai

+ Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, tùy từng trường hợp cụ thể phải nộp (bản sao kèm bản chính để đối chiếu) các loại giấy tờ sau:

– Nếu yêu cầu thay đổi tên với lý do trùng tên với người thân trong gia đình thì phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh việc trùng tên đó;

– Nếu yêu cầu thay đổi họ cho con từ họ cha, mẹ ruột sang họ cha, mẹ nuôi thì phải nộp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi;

– Nếu yêu cầu thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ mẹ hoặc ngược lại thì phải nộp văn bản thể hiện sự đồng ý của cả cha và mẹ. Văn bản này phải có chứng thực chữ ký của cả cha lẫn mẹ. Trong trường hợp nếu khai sinh trước đây đã đăng ký không ghi phần cha hoặc mẹ hay ghi tên của người khác là cha hoặc mẹ thì phải nộp bản án hoặc quyết định công nhận cha hoặc mẹ…

Xem thêm: Mẫu đơn xin bãi nại vụ án hình sự, giảm nhẹ hình phạt mới nhất năm 2022

+ Xuất trình bản chính chứng minh nhân dân.

+ Xuất trình bản chính giấy khai sinh của người cần thay đổi họ, tên, chữ đệm.

Thời hạn giải quyết:

– 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

– Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc.

– Trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu điện thì thời hạn được tính theo ngày trên dấu bưu điện.

3. Mục đích của đơn xin thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con?

Đơn xin thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con là văn bản ghi nhận những thông tin của người làm đơn và người được thay đổi tên, họ, chữ đệm cùng lời đề nghị được thay đổi tên, họ, chữ đệm gửi Ủy ban nhân dân xã phương nơi đăng ký hộ tịch trước đó. Đồng thời Đơn xin thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con là căn cứ để ủy ban nhân dân xã, phường xem xét và thực hiện việc xác nhận đổi tên, họ, chữ đệm.

4. Mẫu đơn xin thay đổi tên cho con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tìm hiểu thêm: đơn xin thay đổi chủ hộ khẩu

Xem thêm: Mẫu đơn xin xuất, nhập khẩu giống cây lâm nghiệp mới nhất 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 20..

ĐƠN XIN THAY ĐỔI TÊN CHO CON

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã A

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:…… Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Ngày …/…./… tôi có đến UBND xã A tiến hành làm giấy khai sinh cho con gái là Nguyễn Thị A, hiện tại bé được 5 tháng tuổi. Tuy nhiên, việc lựa chọn tên cho con hoàn toàn cho quan điểm chủ quan của mình và sơ ý nên có trùng với tên của bà ngoại đứa bé. Điều này không được sự đồng tình của mọi người cũng như hơi bất tiện trong quá trình giao tiếp hằng ngày.

Dựa vào Điểm a Khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự 2015 quy định “ 1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây: a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó” và Khoản 1 Điều 26, Luật hộ tịch 2014 quy định về đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch thì cá nhân có quyền thay đổi họ, chữ đệm và tên trong trường hợp : “Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.” Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép tôi được đổi lại tên cho con theo mong muốn của gia đình tôi một cách sớm nhất để cháu không bị ảnh hưởng đến tương lai sau này.

Kính mong cơ quan tiếp nhận và giải quyết việc đổi tên cho con của gia đình tôi.

Tôi xin gửi kèm theo bản gốc giấy khai sinh của con gái tôi là Nguyễn Thị A.

Tôi xin cam đoan sự việc đã trình bày nêu trên và giấy tờ kèm theo là đúng với quy định của pháp luật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

5. Hướng dẫn viết đơn xin thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con

Phần kính gửi ghi rõ tên của Ủy ban nhân dân xã phường nơi đã đăng ký hộ tịch trước đó.

Phần thông tin của người làm đơn và người được thay đổi tên, họ, chữ đệm sẽ ghi đầy đủ, chính xác, rõ ràng, chi tiết nhất như tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân( số căn cước công dân), hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, số điện thoại liên lạc.

Người làm đơn sẽ nêu lý do muốn thay đổi tên, họ, cữ đệm cho con, chú ý lý do đó cần phù hợp và chính đáng. Cuối đơn người làm đơn sẽ cam kết sự việc đã trình bày nêu trên và giấy tờ kèm theo là đúng với quy định của pháp luật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời sẽ có lời kính mong cơ quan tiếp nhận và giải quyết việc đổi tên. họ, chữ đệm cho con. Cuối cùng là người làm đơn sẽ ký và ghi rõ họ tên.

Tham khảo thêm: Mẫu đơn kiến nghị tập thể

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !