logo-dich-vu-luattq

Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2022

Một số từ viết tắt

Bảo hiểm xã hội: BHXH

Xem thêm: Doanh nghiệp đóng bảo hiểm

Bảo hiểm thất nghiệp: BHTN

Bảo hiểm y tế: BHYT

Người lao động: NLĐ

Người sử dụng lao động: NSDLĐ

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: TNLĐ-BNN

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT theo quy định

Mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Trong đó bao gồm mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ ốm đau, thai sản; quỹ TNLĐ-BNN (theo Điều 85, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP).

Trong đó, mức tiền lương tháng đóng BHXH tối đa là 20 tháng lương cơ sở = 29,8 triệu đồng.

(Mức lương cơ sở năm 2022 hiện đang là 1,49 triệu đồng/tháng)

Mức đóng BHTN

Mức đóng BHTN của NLĐ bằng 1% tiền lương tháng, đơn vị đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN (tại Điều 14 Quyết định 595/QĐ-BHXH).

Trong đó, mức tiền lương đóng tối đa của người lao động:

– Theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Mức lương đóng tối đa = 20 tháng lương cơ sở = 29,8 triệu đồng/tháng

– Theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

Mức lương đóng tối đa = 20 tháng lương tối thiểu vùng

Mức đóng BHYT

Theo Điều 18 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó NSDLĐ đóng 3%, NLĐ đóng 1,5%.

Trong đó, mức tiền lương tháng đóng BHYT tối đa là 20 tháng lương cơ sở = 29,8 triệu đồng.

Điều chỉnh mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2022

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP quy định về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 24/9/2021, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Theo đó, việc đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ – BNN, quỹ hưu trí – tử tuất, quỹ BHTN sẽ được giảm hoặc tạm dừng đóng. Cụ thể:

– Giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ – BNN:

+ Đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH: Từ 01/7/2021 – 30/6/2022.

+ Không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

+ Toàn bộ số tiền doanh nghiệp được giảm được dùng để hỗ trợ người lao động phòng, chống đại dịch Covid-19.

– Giảm mức đóng vào quỹ BHTN:

+ Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động.

+ Đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

+ Thời gian thực hiện: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 – hết ngày 30/9/2022.

Bảng thống kê mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2022

Với lao động Việt Nam

– Người lao động thông thường:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN (**)

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

Hưu trí-tử tuất

Tìm hiểu thêm: Nghỉ thai sản có đóng bhxh không

Ốm đau-thai sản

TNLĐ-BNN (*)

Hưu trí-tử tuất

Tìm hiểu thêm: Nghỉ thai sản có đóng bhxh không

Ốm đau-thai sản

TNLĐ-BNN

14%

3%

0%

0%

3%

8%

Đọc thêm: đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng lương hưu

Đọc thêm: đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng lương hưu

1%

1.5%

20%

10.5%

Tổng cộng 30.5%

(*) Từ ngày 01/7/2022: Áp dụng tỷ lệ 0,5% hoặc 0,3 % (Nếu doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

(**) Từ 01/10/2022: Áp dụng tỷ lệ 1%.

– Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

Hưu trí-tử tuất

Tìm hiểu thêm: Nghỉ thai sản có đóng bhxh không

Ốm đau-thai sản

TNLĐ-BNN (1)

Hưu trí-tử tuất

Tìm hiểu thêm: Nghỉ thai sản có đóng bhxh không

Ốm đau-thai sản

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

Đọc thêm: đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng lương hưu

Đọc thêm: đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng lương hưu

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

(1) Nếu doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì chỉ phải đóng 0,3%.

Với lao động nước ngoài

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

Hưu trí-tử tuất

Tìm hiểu thêm: Nghỉ thai sản có đóng bhxh không

Ốm đau-thai sản

TNLĐ-BNN (2)

Hưu trí-tử tuất

Tìm hiểu thêm: Nghỉ thai sản có đóng bhxh không

Ốm đau-thai sản

TNLĐ-BNN

14%

3%

0%

Đọc thêm: đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng lương hưu

3%

8%

Đọc thêm: đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng lương hưu

Đọc thêm: đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng lương hưu

Đọc thêm: đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng lương hưu

1.5%

20%

9.5%

Tổng cộng 29.5%

(2) Từ ngày 01/7/2022: Áp dụng tỷ lệ 0,5% hoặc 0,3 % (Nếu doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Trên đây là mức đóng BHXH 2022 cho NLĐ và NSDLĐ. Nếu còn vấn đề thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.

>> Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT

Tìm hiểu thêm: Các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !