logo-dich-vu-luattq

điều 144 bộ luật hình sự 2015

Trách nhiệm hình sự khi giao cấu với trẻ em ?

Luật sư tư vấn Luật hình sự về hình phạt tội giao cấu trẻ em, gọi: 1900.6162

Xem thêm: điều 144 bộ luật hình sự 2015

Trả lời:

>&gt Xem thêm: Tội phạm là gì ? Khái niệm tội phạm theo luật hình sự mới nhất

4.1. Có phải chịu trách nhiệm hình sự không ?

Dưới 16 tuổi theo quy định của pháp luật là chưa đủ 16 tuổi. Bạn gái bạn sinh ngày 18/10/2001 thì đến ngày 18/10/2017 bạn gái bạn đủ 16 tuổi và ngày 1/1/2018 thì bạn gái bạn đã hơn 16 tuổi. Do đó, dù các bạn có quan hệ tình dục thì các bạn không bị vi phạm tội giao cấu với trẻ em. Bộ luật Hình sự hiện hành không quy định tội phạm với hành vi giao cấu với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (tất nhiên việc giao cấu phải là thuận tình, không có sự cưỡng ép hoặc bị dùng vũ lực hoặc hành vi mua dâm người chưa thành niên) nên bạn không phải chịu trách nhiệm hình sự.

4.2 Tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Theo quy định tại điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội giao cấu hoặc thực hiệu hành vi quan hệ tình dục khác vói người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi:

Tội phạm này được quy định là hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác của người từ đủ 18 tuổi trở lên với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tội phạm này được quy định nhằm bảo vệ sự phát triển bình thường về tâm sinh lí của người ở độ tuổi dưới 16 tuổi (và điều 142 và 144 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (Để phân biệt Điều 145 với các điều 142 và 144 BLHS, Điều 145 có nội dung “… nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này…”. Đây là nội dung mới được bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, nội dung mới được bổ sung này là không cần thiết.).

Đọc thêm: Luật An toàn thông tin mạng 2015

>&gt Xem thêm: Tội trốn thuế theo quy định mới nhất của luật hình sự

+ Dấu hiệu mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Người phạm tội biết người mà mình giao cẩu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục là người ở độ tuổi từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Những trường hợp thật sự có sự nhầm tưởng về tuổi thì không cấu thành tội phạm này. Về vấn đề này còn có ý kiến khác nhau. Xem thêm: Báo cáo bổ sung công tác xét xử năm 1998 cùa Toà hình sự TANDTC cùng giới tính hoặc khác giới tính… Dùng bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm tiếp xúc (trực tiểp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo)… với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác của người dưới 16 tuổi; Dùng bộ phận khác trên cơ thể… tiếp xúc (trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo)… với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm cùa người dưới 16 tuổi; Dùng dụng cụ tình dục tiếp xúc (trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần ảo)… với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy càm của người dưới 16 tuổi; Dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể của họ tiếp xúc (trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo)… với bộ phận nhạy cảm cùa người phạm tội hoặc của người khác; Các hành vi khác có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục (Ví dụ: hôn vào miệng, cổ, tai, gáy… của người dưới 16 tuổi). Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 của Hội đồng thẩm phán TANDTC về Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của BLHS…

Theo Nghị quyết này, Các hình thức biểu hiện trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm (có thể là): “… Trực tiếp trình diễn khiêu dâm trước mặt người dưới 16 tuổi hoặc dụ dỗ người dưới 16 tuổi trực tiếp trình diễn khiêu dâm;… Chiểu trực tiếp cành trinh diễn khiêu dâm có sự tham gia cùa người dưới 16 tuổi;… Dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc người dưới 16 tuổi tự chụp, quay lại cành trình diễn khiêu dâm cùa mình sau đó phát tán;… Dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc người dưới 16 tuổi khỏa thân và truyền tải trực tiếp âm thanh, hình ảnh qua internet (livestream);… Trinh chiếu các ấn phẩm đồi trụy có sử dụng người dưới 16 tuổi hoặc hình ảnh mô phòng người dưới 16 tuổi (hoạt hình, nhân vật được tạo ra bằng công nghệ số);… Mô tả bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của con người,…;

Hình phạt đối với tội giao cấu với người từ 13 đến 16 tuổi:

Điều luật quy định 03 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung.

Khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Khung hình phạt tăng nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 03 năm đến 10 năm được quy định cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung hình phạt tăng nặng sau:

Tham khảo thêm: Tổng đài tư vấn pháp luật 1088

– Phạm tội 02 lần trở lên;

– (Phạm tội) đối với 02 người trở lên;

– (Phạm tội) có tính chất loạn luân;

>&gt Xem thêm: Trẻ em là gì ? Người bao nhiêu tuổi thì được coi là trẻ em ?

– (Phạm tội) làm nạn nhân có thai;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhăn mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

của tội phạm này hoàn toàn khác hành vi khách quan của các tội phạm đã được quy định tại các điều 141, 142, 143, 144 và 145 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đối tượng của hành vi dâm ô được quy định là người dưới 16 tuổi.

– Dấu hiệu mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Ngoài ra, điều luật còn . xác định “… không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác…”.

Đọc thêm: Luật du lịch 2005 số 44/2005/QH11

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !